Kampen om Sandheden
Jeg kommer med vigtige budskaber, som gælder:
endetidens menighed og den enkeltes frelse!

Kampen om Sandheden
• ISRAELS MISGERNINGSÅR
af Willy Griis (14/06/12)
"Og læg du dig på din venstre side og tag Israels hus misgerning på dig, alle de dage du ligger således, skal du bære deres misgerning. Deres misgernings år gør jeg til lige så mange dage for dig, 390 dage, så længe skal du bære Israels hus misgerning. Og når de er til ende, læg dig så på din højre side og bær Judas hus misgerning 40 dage, for hvert år giver jeg dig en dag..."

• TIDSTEGNENE, SOM GANSKE FÅ, SER ELLER TROR PÅ I VOR TID
af Willy Griis (07/04/12)
Der er tegn nok for dem som VIL se! Der er tegn blandt folkeslagene, tegn i naturen, tegn i Israel og tegn i Guds menighed!

• Churchill sagde!
af Willy Griis (08/01/12)
Under en samtale om brintbomben, i det engelske underhus sagde premierminister Churchill: Det betyder ikke så meget for os gamle, som alligevel snart skal bort, men jeg ængstes for hvad der venter de unge og børnene, hvis Gud bliver træt af menneskerne... Kan Gud blive træt af menneskene?

• 101 profetier om de sidste dage
ved Roger Oakland (08/06/10)
Bibelen forudsiger mange tegn, som vil kulminere i de sidste dage. Jesus tilkendegiver, at disse tegn vil melde sig samlet, efterhånden som Hans genkomst nærmer sig...

• MENIGHEDEN
af Willy Griis (17/10/09)
En forsættelse af: FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE. Hvor er menigheden på vej hen? Menigheden er på vej til den himmelske verden, som en åbenbarelse af Guds visdom overfor magterne og myndighederne der...

• FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE
af Willy Griis (13/10/09)
Her i den sidste tid arbejder Gud med 2 folk! Israel og menigheden! Hvis vi skal være Guds medarbejdere må vi kende Guds planer...

• Skyterne
af Michael Dalsti(14/12/07)
Perserkongen Darius invaderede skyternes territorium, men det viste sig hurtigt, at skyterne havde en uventet og lumsk taktik. Skyterne undgik den direkte konfrontation, og trak sig tilbage til deres enorme område. Dernæst førte de "guerilla-krig," og udmattede på den måde fjenden. Da Darius nåede til Volga måtte han trække sig tilbage med skam...

• Stormen som bygger seg opp
af Dan Bohler(30/04/07)
Jeg føler at vår Herre holder på å reise seg og fiendene fra helvete holder på å bli spredt. På denne tid går mitt hjerte til Israel. Der vil bli en begrenset krig i nærmeste framtid, som ganske sikkert vilbringe fram hele grunnlaget for den nye «Verdensordningen» og reise opp Anti-Krist.

• VORT SALIGE HÅB
af Johan Henrik Jørgensen(17/03/07)
Spørgsmålet om Menighedens bortrykkelse er brændende og højaktuelt. Ikke desto mindre synes det at være et af de spørgsmål, hvor uklarheden blandt de troende er særdeles stor, og desværre stigende.

• JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS ÅND
af Willy Griis(10/03/07)
Alle der er født på ny og døbt med Helligånden har fået profetiens ånd og kan skue ind i det profetiske ord, der er skjult tilstede i Guds ord Bibelen!

• PROFETI
ved Lance Lambert (25/10/06)
Under den internationale forbønskonference for ledere i Jerusalem lød følgende profeti den 3. november 1992: "Hør mit Ord, siger Herren, og vær stille for mig. I skal ikke frygte for de omvæltninger, som snart kommer over jorden..."

• BIBELEN ER SANDHEDENS BOG!
af Willy Griis (20/10/06)
Bibelen er på 66 bøger, som er skrevet af 40 forskellige forfattere over ca. 1500 år og dog er der en linie i den, som ikke modsiger sig selv.

• VERDENSSITUATIONEN I BIBELSK BELYSNING
af Willy Griis (27/02/06)
Der er to folk, som fylder alle avisers forsider og alle fjernsynets kanaler dagligt over hele verden og det er araberne og Israel. Det er Gud Jahve der aflægger sit vidnesbyrd overfor alle verdens nationer, men de er blinde for hans vidnesbyrd. Ja, selv de kristne, som er udvalgt til at forstå guds tale igennem hans ord er blinde.

• BRØDRE, GUDS TJENERE, ER VI BLINDE FOR FORFØRELSEN OG FRAFALDET?
af Willy Griis (08/08/05)
Kære Guds tjener, kæmper du som en nævekæmper der ikke slår huller i luften? Kender du Guds ord, som et sværd til angreb og forsvar i denne sidste afgørende tid for Guds menighed?

• Læs nyhederne og se, at Jesus kommer snart
af Willy Griis (31/05/05)
Paulus skriver om nattens og dagens børn. De der våger og de der sover. De der lever "vidende" ud fra det profetiske lys, og de der lever i uvidenhed om de kommende ting. Dagens børn skal ikke rammes af Guds vrede, men frelses derfra, medens nattens børn skal opleve vredens dag, som en tyv om natten.

• De syv menigheder i Johannes Åbenbaring - kirkehistorie skrevet på forhånd
af Willy Griis (24/10/04)
"Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og har taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øre, skal høre, hvad Ånden siger til menighederne." Skal du sidde på trone sammen med Jesus?

• Åbent brev til Kreml
ved Aril Edvardsen (21/08/04)
Situasjonen i Midt-Østen blir mer og mer komplisert og alvorlig. Hva kommer til å skje? Bibelen gir oss svaret i Esekiel kap. 38 og 39, hvor Gud ved profeten Esekiel skriver et "ÅPENT BREV" 'TIL KREML. Gud befaler profeten å spå mot Sovjet. Her presenteres Esekiel kap. 38 og 39 i aktuell form.

• De fire domme!
af Willy Griis (01/08/04)
Mange kristne har den forståelse at, ved tidernes ende skal alle mennesker der har levet på jorden stilles frem for Gud og dømmes, men det er ikke den rette forståelse.

• Israels kamp drejer sig om verdensgenfødslen
af Willy Griis (26/03/04)
Gud har en plan og han er ved at gennemføre den med folket Israel. Ligegyldig hvilken modstand der gennemføres fra arabere, palæstinensere eller hvilken anden nation der vil modsætte sig, så bliver planen gennemført, og ve det folk, som bliver modstander af guds plan.

• Tidens tegn - ser de kristne dem?
af Willy Griis (07/02/04)
Mange kristne bygger deres tro på tegn og undere mere end på Guds Ord, Bibelen, og de hjælpes godt på vej af ledere, som ved, at det samler mange mennesker og der er stor sensation i dette, for menneskene i dag er sensationslystne.

• Israel og Landet er udvalgt af Gud fra Verdens skabelse af
af Willy Griis (12/10/03)
Allerede ved Adams skabelse havde Gud forudbestemt 1000-års riget, nemlig ved verdens grundlæggelse af. Gud havde også forudbestemt fra hvilket landområde på jorden han ville regere verden fra, der hvor hans trone skulle stå. Gud havde også forudbestemt, hvilket folk der skulle bo der, omkring hans trone.

• 27 tegn på at Jesus kommer snart
af Gordon Lindsay (30/06/03)
Verdenshistoriens største begivenhet er i ferd med å finne sted: Jesus Kristus kommer snart for annen gang ned til denne jord. En nøye studie av skriftene viser oss at Herren i virkeligheten gav nøye underretning om tiden da han skulle komme tilbake.

• Hvem vinner romkappløpet?
af Aril Edvardsen (26/05/03)
Bibelen forteller at menneskene skal forsøke å innta himmelrommet i de siste dager. Dermed har Sinears land, hvor mennesket tidligere bygde Babels tårn, forflyttet seg til himmelrommet, og blir den plattform der ute hvorpå det moderne "Babels tårn" bygges. Helt siden Gud viste meg disse ting i sitt ord i 1958, har jeg forkynt disse ting, og begivenhetene følger akkurat de linjer som er opptegnet i Bibelen for flere tusen år siden.

• Romerriket eller Fellesmarkedet i endens tid
af Guri Odden (18/05/03)
Guri Odden har skrevet flere bøger. Hun rejste til Kina i 1910, og blev pioner i Nord-Kina. Hun tilhører Den norske kirke. Alt i alt har hun vært 50 år i Østen, hvoraf de ti sidste i Japan. Hun har nu i flere år forkynt Guds ord i forskellige kirker og samfund i Norge. I denne artikel, som er en klassiker, skriver hun om de ting som sker og skal ske i vor tid. Men da Guri Odden skriver sin artikel er der kun tale om et fællesmarked, som landene overvejer at gå ind i.

• Garantien for Jesu genkomst - Profetiens Ånd
ved Willy Griis (25/03/03)
Vi skal som kristne kende Guds ord, men vi skal også kende historien, for Gud profeterer ind i historien, for at vi skal tro på ham. Han er historiens Gud. Ved at kende Gud i historiens gang får vi tillid til fremtiden, som er under Guds styrelse og ledelse. Vi får derigennem tillid til Gud selv og til hans søn Jesus Kristus.

• Har Bibelen forudsagt EU?
ved Willy Griis (28/01/03)
Efter den anden verdenskrig og Israels genoprettelse som stat i 1948 blev tanken om et forenet Europa genoptaget og i 1957 underskrev man Romtraktaten , som var en økonomisk aftale imellem 6 stater i Europa, alle Roms kirkeklokker ringede den dag. Men de politiske drømme var langt større, man ønskede et forenet Europa både politisk og militært. Derom har kampen stået siden imellem Europas stater, men det ender sådan fordi Gud har forudsagt det. Bibelens profetier er altid på forkant med begivenhederne.

• Gud følger nøje sin forudtilrettelagte tidsplan
ved Willy Griis (30/12/02)
Der skal profeter til for at fremtidssige Guds planer, men der skal også profetisk ånd til for at tyde, hvad Gud har fremtidssagt. Jøderne har i dag ingen profeter fra Herren, derfor kender de ikke tiden for Herrens komme, som konge for Jerusalem.
Gud har tal på de hedninger, som skal frelses og hedningernes tider er snart til ende og Israel går igen ind i deres fulde udvælgelse. Jeg må spørge dig, kære læser, er din sag i orden med Jesus? Han kommer snart og henter sin menighed i skyen og en ny tid begynder her på jorden.

• HERREN viste mig...
ved Ron White (31/10/02)
Evangelist Ron White gengav på et møde et syn, som Herren havde givet ham. Herren rullede i to timer kommende verdensbegivenheder frem for hans indre, ting som er i fuld overensstemmelse med Bibelens profetier og lære om de sidste tider, og som allerede er begyndt at opfyldes.

• Jesus og olien i Norge
ved Martin Anderson (28/10/02)
Martin Anderson fra Moss i Norge, var i 1937 vidne til en profeti i en Norsk forsamling, der lød således: "Når der kommer olie op fra Nordsøen og langs den norske kyst, vil ting begynde at ske, og Jesu genkomst nærmer sig."

• Kommer Jesus i vor tid?
ved Emanuel Minos (12/10/02)
En ældre dame på 90 år fra Valdres i Norge fik et syn fra Gud i 1968. Emanuel Minos holdt møder, hvor hun boede. Han fik mulighed for at træffe hende, og hun fortalte ham, hvad hun havde set. Han skrev det ned og lagde det i en skuffe. Men nu 30 år efter, forstår han, at han må dele dette syn med andre.

• Hvad siger Bibelen om Irak (Babylonien)?
af Willy Griis (01/10/02)
Vi kender det fra Bibelen. Her lå Edens have, her blev Babelstårnet bygget og Gud spredte menneskene ud over hele Jorden, ved at forvirre deres tungemål, her boede Noa og oplevede syndfloden, herfra kommer Abraham og her var jøderne i fangenskab.
Der tales i Esajas om total udslettelse ved ild, noget som endnu ikke er opfyldt. Ødelæggelsen skal være så gennemgribende, at ingen kan bo der. Er det et kommende atomangreb, der gør at forureningen er sådan, at ingen kan bo i området? Er det Amerika der skal gennemføre dette? Eller er det Israel der skal rette et atom angreb mod Irak? Er det giftlagrene der sprænges i luften?

Kommer senere:

• Budskaber med profetisk lys
af Willy Griis


Artikler i kategorien: 31
Til top

Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002-07 Willy Griis