Prædikener af Willy Griis


En prædiken
af Willy Griis


Hyrdebudskab
(Aktuel)

Tilhænger eller discipel af Jesus

Willy tager i denne prædiken udgangspunkt i sin tid hos den slagter-mester, hvor han senere bliver udlært. Som bydreng var han bestemt en af dem som holdt forretningen i gang - følte han selv, men først da han senere blev lærling, skulle han til at begynde - fra bunden af. Det ender med svendebrev, men først efter en vækst og en skoling.

På samme måde er det med Jesus. Vi kan være medløbere og tilhører, der ligesom bydrengen slet ikke er begyndt. Men vi føler måske, at vi spiller en afgørende rolle i Guds rige. Selvom vi ikke er begyndt.

Da vi i Markus 2 bliver taget med til husmøde med Jesus, står der mange tilhører, med stor teologisk viden og vurderede Jesus. De stod faktisk i vejen, så dem der havde behov ikke kunne komme frem til Jesus; de måtte fire manden ned gennem taget. Mange har mere kundskab end tro - de kommer ikke langt i Guds rige. Men Jesus kender os der hvor vi er - om vi er lærlinge, svende eller vi har et behov. Eller om vi er skriftkloge ud fra egne tanker.

Jesus sagde, at han var kommet for at kalde syndere og kalder, til de lovlærdes store forundring og mishag, tolderen Levi. Tolderne var forrædere, der tjente romerne. Men Jesus fik en elev, en discipel, som var villig til at gå ind på lærlingekontraktens betingelser. Ingen skriftkloge bliver kaldet her - men tolderne Levi, også kendt som Mattæus, der blev apostel og senere forfattede Mattæus-Evangeliet. Jesus vandt disciple, som tog stilling, som ikke blot var tilhørere. Han ville knytte mennesker til sig.

Når det gælder discipelskab, er der dog forskel på at være discipel af et eller andet (farisæerne hvad f.eks. disciple), og det at have det fra Gud at være en discipel. Indgangen til discipelskab hos Jesus er: "… at mine ord bliver i jer." Så kommer opgaverne senere. Det starter med, at troen kommer af det som høres. Gennem den senere vandring er vi så på valg - sætter vi noget før Jesus? Hvis ikke gør Han os til missionærer (vidnesbyrd, prædiken og bogmission), som Han selv, og han danner stabile, pålidelige medarbejdere - der står prøve.

Til sidst siger Jesus til sine disciple - I er ikke tjenere, men venner. "Hvis I gør, hvad jeg byder jer." (Joh. 15:14b).

Bestillingsnr.: 262

Pris for CD: DKK 30,00

Nyeste prædikener

Best. nr.
664: Frigjort fra slaveriet ved Bloet
663: Kommer vi med i bortrykkelsen
662: Er du født påny?
661: Den POSITIVE tro handler
660: I har forladt den første kærlighed
659: Led dem til frelse og helbredelse
658: Høre, modtage og bevare helbredelse
656: Endetidens tegn (1)
657: Endtidens tegn (2)
655: Jesus var fristet i alle ting
654: Er du på vandring mod det Himmelske Jerusalem
653: Vi vil have vækkelse

Pris pr. CD: DKK 30,00

Nyeste prædikener

Best. nr.
652: Hvordan forvalter du dit Kristenliv?
651: HVordan får jeg bønnesvar
650: Hvad er sand vækkelse
649: Uvishedens tider er forbi
648: Profetisk gave med tungetale og udlæggelse
647: Helligåndens virke gennem de åndelige gaver
646: Stå her og se Guds frelse
645: Sejr i ørkenen
644: Er du discipel?
643: At kæmpe for Guds sag

Pris pr. CD: DKK 30,00

Kristuslivet

Best. nr.
102: Loven kontra nåden
103: Det gamle og det nye menneske
104: Kød og Ånd
118: Opstandelse fra de døde
129: Sejr i Kristus
150: Livet i Kristus
180: Hvad jeg er i Kristus
182: Loven kan ikke skilles fra nåden
185: Helliggørelse
196: Guds rige er inden i jer
264: I lammets spor
267: Et liv i sejr

Pris pr. CD: DKK 30,00

Frelse og hjælp

Best. nr.
120: Omvendelse fra synd
179: Frigørelse fra onde ånder
128: Omvendelse fra afguder
206: Kun frelse ved korset
242: Korsets kraft til frelse
271: Påskebudskabet
278: Hvordan modtage helbredelse?
280: Guds velsignelse til det timelige, sjælelige og legemlige
283: Den åndelige atmosfære for helbredelse
285: Smid figenbladet og tro på Jesus

Pris pr. CD: DKK 30,00

Kald og tjeneste

Best. nr.
107: En Mariakristen
114: At blive gjort til en klippe
169: Guds tjenere i menigheden
187: Hvordan blive en Herrens tjener?
149: At blive ledt af Gud
239: Aposteltjeneste
240: De fire tjenester: lærer, hyrde, profet og evangelist
241: Nådegaverne
246: Guds herlighed
266: Menighedsåbenbarelse
272: Kristi Legeme
277: Delegeret autoritet i menigheden

Pris pr. CD: DKK 30,00

Frafald

Best. nr.
183: Frafald
176: Frelse fra Guds vrede
270: De onde ånders bedrag i vor tid
274: Kampen om sandheden

Pris pr. CD: DKK 30,00

Andre CD-prædikener

Best. nr.
110: Positiv tro
151: Troens ords overbevisning
152: Den som har ører han hører
166: Bønnebetingelser
167: Fuld frelse i Kristus
176: Frelse fra Guds vrede
181: Odet!
189: Gud er en hjælper
199: Ægteskabet
203: Den himmelske sejr
222: De 144.000
223: De ældste og den store hvide
234: Bortrykkelse og tilsynekomst
263: Tidens tegn

Pris pr. CD: DKK 30,00

Andre CD-prædikener (fortsat)

Best. nr.
269: Ordet bliver dit livs grundvold
273: Pinsebudskabet
287: Frelsen SOZO! Af nåde ved tro
292: Født under en ny lov
293: På vandring med Jesus af sindets vej
294: At stå Satan imod
295: At være eller ikke være
296: Helbredelse til ånd, sjæl og legeme
297: Selvdestruktion! Synd og helbredelse
298: Det åndelige menneske
299: Hellig og vanhellig

Pris pr. CD: DKK 30,00

Prædikener
af Willy Griis (fortsat)


Lærebudskab
(Aktuel)

Fortid, nutid og fremtid i Kristus

Stillingen i Kristus er den, at den herlighed som er givet Jesus, er givet os, for at vi må være fuldkommen ét i Ham (Joh. 17:22-23); og Faderens velbehag er kun over Sønnen (Matt. 3:17).

Denne åbenbaring ses ved Guds lys (Salme 36:10). Vi er taget ud fra hedningerne og er ikke længere i det gamle sinds tomhed. Sindet er fyldt med Jesus - vi er i Ham og han i os.

Kristuslivet modtages ved arv og ikke ved præstation - af bare nåde. Vi har mao. ikke fortjent os til det, men pludselig er det mit.

Troen indeholder disse tre ting: noget fortidigt, som er afsluttet; noget nutidigt der skal foregå og noget fremtidigt. "Også jer har han levendegjort…" (Efeserne 2:1a). Det er datid - da du var død i dine overtrædelser og synder levendegjorde Gud dig ved sit Ord.

Den vantro derimod er i en stilling, hvor han igen og igen skal godtages - "tilgiv mig." Jesus har tilgivet og godtaget dig. Men hvis du ikke har taget imod denne arv, er du i den vantros stilling, uden fred og hvor Golgata ikke er nok.

Har du taget imod arven, da er det gamle forbi - "…se alt er blevet nyt." (Gl. dansk overs.). Intet af det gamle hører dig til nu, for Herren siger, at du er en ny skabning i Kristus og i tro vil du se dig selv som Gud ser dig.

Bestillingsnr.: 602

Pris for CD: DKK 30,00


© WILLY GRIIS 2008
Optimized for MS Explorer (PC)