Kampen om Sandheden
Info
KAMPEN OM SANDHEDEN

Der har fra den dæmoniske verden altid været en kamp imod sandheden. Satan har altid haft redskaber, der var villige til, at lyve de kristne alle ting på, nedgøre Guds tjenere, sætte forfølgelser i gang imod Guds kirke og prøve at gøre Bibelen til en fabel og løgnebog.

Denne kamp er ikke ophørt. Men kampen vil blive ført midt ind i Menigheden i den sidste tid skriver Paulus:
"Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed." 1. Tim. 4:1.

Nu er kampen ikke længere alene imod sandheden, men inde midt i Menigheden, om sandheden.

Det er denne kamp som pågår i dag og flere og flere deltager. Dæmonerne har deres lærere, som bringer falsk lys over Guds ord og Herren har sine tjenere, som kæmper for sandheden. Der findes også i dag nidkære uden forstand, ikke-Åndsdøbte, som ser deres chance for, at ride på deres kæpheste. De er imod alt som udspringer fra Åndsdøbte menigheder, såsom Åndens kraft i sin åbenbarelse af Åndsdåb, helbredelse, tungetale, profeti, syner, drømme og Åndsforløste møder med stærk tilbedelse af Jesus. Deres baggrund er som regel Baptister, Syvende Dags Adventister eller frafaldne Jehovas Vidner.

De angriber især herlighedsteologien, Livets Ord, JDS-læren, Kenneth Hagin, Copeland, som alle er besmittede med Kenyons falske lære. Det kan jeg være helt enig i, men de kender ikke forskel på Den Hellige Ånds måde at virke på og de onde ånders måde, så de blander det hele sammen og dømmer alt som falsk, fordi de ikke selv kender og har erfaret Åndens dåb i deres liv, med tunger som tegn.

Ingen skal være i tvivl om, at jeg især mener, at det er de åndsdøbte menigheder der er under Satans angreb med vildledende ånder og dæmoners lærdomme i denne tid. Satan er ikke bange for kraftesløse menigheder, men sætter ind imod de af Ånden salvede menigheder. Jeg vil gerne i al ydmyghed gøre Samuels ord til mine når det gælder Guds menighed:
"Samuel sagde til folket: Frygt ikke, selv om i har gjort det onde. Nu må i ikke vige fra Herren, men i skal tjene ham af hele jeres hjerte. Vig ikke fra ham, så i følger de tomme afguder, som intet gavner eller hjælper, fordi de er tomhed. For sit store navn skyld vil Herren ikke forkaste sit folk, for han besluttede at gøre jer til et folk. Jeg vil da heller aldrig begå den synd mod Herren at holde op med at gå i forbøn for jer. Jeg vil vise jer den gode og rette vej. Frygt Herren og tjen ham i trofasthed af hele jeres hjerte. Se, hvor store ting han har gjort imod jer." 1 Sam. 12:20-25
Til top
"Hvis nogen hører mine ord og ikke overholder dem, så dømmer jeg ham ikke; thi jeg er ikke kommen for at dømme verden, men for at frelse verden. Den der ringeagter mig og ikke tager imod mine ord, har sin dommer: det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag."

Johannes 12:47-48


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis