Kampen om Sandheden
Bedeemne

Kamp mod åndsmagter
(Aktuel)

Spørgsmål:

Hej,

Guds fred. Vil I være med at bede for mig? Jeg er plaget af angst og depressioner. Jeg er frelst hvis der skulde være nogen tvivl om det. Vil I også sende mig en salvedug?

På forhånd tusind tak.

Leif

SVAR:

Kære Leif, broder i Kristus.

Jeg vil gerne være med til at bede for dig. Iaften onsdag vil du blive lagt frem for Herren i vores bedekreds. Angst og depressioner skal ikke være dit liv længere. Vi vil sammen med dig tage magt over denne ånds- og sindstilstand, som er en påvirkning fra Djævelen. Det er vigtigt, at vi sætter navn på, så vi ved hvor det kommer fra og derved gør det muligt, at lægge afstand til det. Det kommer altså ikke fra dig selv og er ikke dig!!

Frigørelsen fra disse ting sker først og fremmest ved Jesu blod på korset. Vi som har modtaget Jesus som vor personlige Frelser må påkalde blodet, som sonemiddel over vore liv. Det vil sige: Vi er tilgivede syndere, og Djævelen har ikke mere rettigheder over os og må gå bort fra os.

1. JOH. 1:7: "MEN HVIS VI VANDRE I LYSET, LIGESOM HAN ER I LYSET, SÅ HAR VI FÆLLESSKAB MED HVERANDRE, OG JESU, HANS SØNS, BLOD RENSER OS FRA AL SYND."

JAK. 4:7: "STÅ DJÆVELEN IMOD, SÅ SKAL HAN FLY FRA JER."

Vi skal altså samarbejde med Gud. Vi i Randers beder for dig og du modtager i tro, ved i dine tanker og bønner, at stå Djævelen imod. Det er ikke en kamp mod tanker, men mod åndemagter. Vi siger til disse ånder: Gå bort fra mig i Jesu navn.

EF. 6:12: "THI DEN KAMP, VI SKAL KÆMPE, ER IKKE MOD KØD OG BLOD, (imod tanker og følelser) MEN MOD MAGTERNE OG MYNDIGHEDERNE, MOD VERDENSHERSKERNE I DETTE MØRKE, MOD ONDSKABENS ÅNDEMAGTER I HIMMELRUMMET."

Vi skal flytte kampen udenfor os selv, imod noget udenfor os selv. Vi skal ikke koncentrere os så meget om vor angst og depressioner, men koncentrere os om, at bede under taksigelse, som betyder, at vi takker allerede Gud for, at Djævelen ER besejret.

LUK. 10:19: "SE, JEG HAR GIVET JER MYNDIGHED TIL AT TRÆDE PÅ SLANGER OG SKORPIONER OG OVER HELE FJENDENS MAGT, OG HAN SKAL SLET IKKE KUNNE GØRE JER NOGEN SKADE."

Vi HAR langt mere end sejret i Kristus. Djævelen ER afvæbnet også i dit tilfælde!! Amen.

Kære broder vi beder for dig og sender dig en salvedug.

Hilsen din broder i Herren

Willy


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis