Kampen om Sandheden
Bedeemne

17-årig beder om forbøn
(Aktuel)

Spørgsmål:

Ja hejsa!

Mit navn er Kristoffer og jeg er 17 år. Jeg ved ikke helt hvilke problemer jeg har, det er mange forskellige problemer... små og lidt større. Jeg tror på, at Gud ved hvad det er jeg kæmper med, så jeg vil helst være fri for at nævne disse ting.

Forbøn er altid godt, og jeg ville være meget glad hvis du/I kunne bede for mig... Bare om min dagligdag, at alt må gå godt, at de positive ting må komme osv. Forbøn er kraftfuldt, og det ville være rart med det! Jeg takker venligst nej tak til en salvedug.

Kristoffer

SVAR:

Kære Kristoffer,

Tak for din henvendelse. Jeg vil meget gerne bede for dig og som du skriver: Gud ved om alt i vort liv.

ROM. 8:28: "OG VI VED, AT ALLE TING SAMVIRKER TIL GODE FOR DEM, SOM ELSKER GUD, DEM, SOM EFTER HANS BESLUTNING ER KALDEDE."

Enhver der har taget imod Jesus Kristus som sin frelser ER KALDET, og hvad vi derefter må gå igennem vil altid gøre os stærkere i troen og vandringen. Det Gud arbejder på er vor personlighed, der engang skal stråle som Kristus i al hans herlighed. Ofte er det velsignelse som hjælper os og ofte er det modgang, som prøver os.

ROM.8:37: "MEN UNDER ALT DETTE MERE END SEJRER VI VED HAM, SOM ELSKEDE OS."

Sejren består ikke altid i at modgangen tages fra os, men i at vi bliver "ligegyldig" overfor den, så vi på denne måde er løst fra den. Det er vigtigere at modgangens brod gøres magtesløs i vore liv, end at den tages bort og vi så aligevel ikke blev stærkere i vores personlighed. Modgang kan komme fra vore almindelige omstændigheder i livet eller fra vort eget menneskelige kompliserede sind. Den kan også komme ved at Djævelen bruger begge situationer imod os.

1. JOH. 2:14b: "JEG SKRIVER TIL JER, I UNGE, FORDI I ER STÆRKE, OG GUDS ORD BLIVER I JER, OG I HAR SEJRET OVER DEN ONDE."

Her står klart at sejren ligger i at GUDS ORD bliver i os. Det ord som lever i vort hjerte og vore tanker kan Djævelen ikke modstå. Når vi holder os til ORDET ved at læse det og mediterer over det, så det altid fylder os, så vil vi blive stærke i vores åndelige personlighed og ikke lade os slå omkuld.

2. KOR. 2:14: "MEN GUD SKE TAK, SOM ALTID FØRER OS I SEJRSTOG I KRISTUS (Ordet) OG VED OS ALLE VEGNE ÅBENBARER KUNDSKABEN OM HAM SOM EN LIFLIG DUFT."

Så lad os "leve" Kristusordet med frimodighed iblandt mennesker med stor frimodighed i tro og ikke i følelser, de svinger for meget. Tro er en indre overbevisning der grunder sig på ORDET på TRODS af følelserne. Vi bekender ORDET selvom følelserne siger noget andet. Det er dette liv der får vor personlighed til at vokse til KRISTUSLIGHED.

Jeg beder for dig og du er også lagt frem i vores specielle bedekreds. Gud velsigne dig i Kristus.

Hilsen

Willy Griis. Din broder i Herren.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis