Kampen om Sandheden
Bedeemne

Kvinde med schlerose beder om forbøn
(29/04/03)

Spørgsmål:

Jeg er 36 år gammel, mor til 3 børn, lykkeligt gift, bosat i Australien og sund og rask - troede jeg indtil jeg for 12 måneder siden blev konstateret ALS, (en form for schlerose) og fik maks. 10 år tilbage at leve i. Det skete 2 dage før min datter blev 4 år. Så jeg besluttede at blive helbredt uden lægerne, men hvordan? Jeg har prøvet meget... i begyndelsen af marts dette år sad jeg og mediterede og helt tydeligt så jeg Jesus ved siden af korset.

Underligt nok blev jeg ikke bange, bare forbavset - jeg var jo ikke kristen. Et par uger senere kom min mor, ved et tilfælde, i kontakt til en dame i Jylland der giver forbøn. Jeg ringede til hende og fire dage senere begyndte musklerne i tommeltot og pegefinger at blive stærkere. Jeg faldt og brækkede benet, hvilket var det værste der kunne ske for mig, men da gibsen kom af var der ingen muskelsvind i det brækkede ben.

Her til morgen sidder jeg ved computeren og be'r en bøn om, at komme ind på en web-page der kan hjælpe mig; og jeg kan vitterligt ikke forklare hvordan jeg kom frem til din side, men jeg er langt fra rask og vil derfor bede dig om du vil gå i forbøn for mig. Der er ingen tvivl hos mig om, at det er Jesus der skal helbrede mig eller rettere at Jesus helbreder mig.

Jeg håber dig og din familie havde en god påske.

Mange hilsner

Malene fra Australien

SVAR:

Kære Malene,

Tak for dit brev til mig. Jeg vil gerne være med i forbøn for dig. Hvorfor du netop blev ledt til min hjemmeside må vi betragte, som Guds ledelse. Jeg er med i en pinsemenighed, som Gud ledede mig til at starte i 1970 og som ledes af min søn og nogle eldstebrødre idag. Jeg mødte personligt Jesus som min frelser i 1961, det kan du læse om på hjemmesiden. Grunden til at jeg her nævner det er for at fortælle, at en personlig stilling til Jesus er nødvendig og at sjælens frelse er vigtigere end legemelig helbredelse. Når det så er sagt og modtaget af dig, så ved vi godt, at Jesus er en helbreder.

Rom. 10:17: "SÅ KOMMER DA TROEN AF DET, SOM HØRES, OG DET, SOM HØRES KOMMER I KRAFT AF KRISTI ORD." Kristi ord er Bibelen og Paulus mener, at vi må høre ordet forkyndt med tro og at vi må tage imod ordet i tro, som om det var personligt til os.For at høre ordet i tro, da må du komme i en åndsdøbt pinsemenighed, HVOR DE BEDER FOR DE SYGE. Der skal du høre dig til både FRELSE og HELBREDELSE.

Sal. 107:19-20: "MEN DE RÅBTE TIL HERREN I NØDEN, HAN FRELSTE DEM FRA DERES TRÆNGSLER, SENDTE SIT ORD OG LÆGEDE DEM OG FRELSTE DERES LIV FRA GRAVEN." Det ord er til dig!

Ap.G. 4:8-12: "FYLDT AF HELLIGÅNDEN SVAREDE PETER DEM DA: I FOLKETS RÅDSHERRER OG ÆLDSTE! NÅR VI IDAG PÅ GRUND AF EN VELGERNING ( en helbredelse ) MOD EN VANFØR MAND FORHØRES OM, HVORDAN HAN ER BLEVET HELBREDT, SÅ SKAL ALLE I OG HELE ISRAELS FOLK VIDE, AT DET ER VED NAVNET JESUS KRISTUS FRA NAZARET, HAM, HVEM I KORSFÆSTEDE, MEN SOM GUD HAR OPVAKT FRA DE DØDE- DET ER VED HANS NAVN, AT MANDEN HER STÅR RASK FOR JERES ØJNE. DENNE JESUS ER STENEN, SOM BLEV AGTET FOR INTET AF JER BYGMESTRE, MEN SOM ER BLEVET HOVEDHJØRNESTENEN.---- OG DER ER IKKE FRELSE I NOGEN ANDEN, THI DER ER IKKE UNDER HIMMELEN GIVET MENNESKER NOGET ANDET NAVN, HVORVED VI KAN FRELSES."

Ordet FRELSE er på grundsproget 'ZOZO,' som betyder frelse til sjælen og helbredelse til legemet. Når der står, at der er ingen andre navne der kan " frelse", så menes der bogstaveligt, at ingen okulte kræfter og ingen der praktiserer heeling kan hjælpe, men kun de som beder i Jesu navn med ORDET, som baggrund, det andet er farligt og fører noget værre med sig, så lad ikke hvem som helst bede for dig.

Es. 53:4-5: "OG DOG - VORE SYGDOMME BAR HAN, TOG VORE SMERTER PÅ SIG, VI REGNEDE HAM FOR PLAGET, SLAGEN, GJORT ELENDIG AF GUD.-- MEN HAN BLEV SÅRET FOR VORE OVERTRÆDELSER, KNUST FOR VOR BRØDES SKYLD, OS TIL FRED KOM STRAF OVER HAM, VI FIK LÆGEDOM VED HANS SÅR." Jesus vandt frelsen og helbredelsen OPPE på korset til dig og mig. Bibelen siger vi er syndere og modstandere af Gud ved vor egoisme, vi vælger altid os selv først, men sådan er Guds natur ikke, han valgte sig selv fra og døde på korset for vor skyld. Du så Jesus i et syn, hvor han stod ved siden af korset. Jeg tror Gud vil fortælle dig noget med dette syn. Det fortæller om din tilstand i forhold til korset. Du har endnu ikke set ham PÅ KORSET. Bed om dette, at du må "se " ham der og hvilken betydning det har for din frelse og helbredelse.

Es. 55:6-7: "SØG HERREN, MEDENS HAN FINDES, KALD PÅ HAM DEN STUND HAN ER NÆR! DEN GUDLØSE FORLADE SIN VEJ, URETTENS MAND SINE TANKER OG VENDE SIG TIL HERREN, AT HAN MÅ FORBARME SIG, TIL VOR GUD, THI HAN ER RUND TIL AT FORLADE."

Guds tanker er langt over vore tanker, derfor skal vi have fat i Guds tanker. Sal. 103:3-5: "HAN SOM TILGIVER ALLE DINE MISGERNINGER OG LÆGER ALLE DINE SYGDOMME, HAN, SOM UDLØSER DIT LIV FRA GRAVEN OG KRONER DIG MED MISKUNDHED OG BARMHJERTIGHED, HAN, SOM MÆTTER DIN SJÆL MED GODT, SÅ DU BLIVER UNG IGEN SOM ØRNEN."

Vi mennesker har egentlig aldrig forstået, at vi for en stor del beherskes af de ord, vi siger og tænker. DU TALTE NEDERLAG, OG NEDERLAGET HOLDT DIG I TRÆLDOM.---DU TALTE FRYGT, OG FRYGTEN FORSTÆRKEDE SIT GREB OM DIG. Vi skal tale Guds tanker om hans nåde, frelse, helbredelse og velsignelse. Vi skal fylde vort sind med gode tanker fra Guds ord. DER ER KRAFT I ORDET. Må Gud i Kristus velsigne og læge dig. Du er nu med i min forbøn og vi har her i menigheden en forbønsgruppe jeg også er med i , der tager vi dig også med. Du er velkommen til at skrive igen.

Hilsen

Willy Griis


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis