Kampen om Sandheden
Jeg kommer med vigtige budskaber, som gælder:
endetidens menighed og den enkeltes frelse!

Artikler (109)
• Bønnevækkelse - det kan også ske idag!
af Willy Griis (18/02/12)
I årene 1857 til 58 gik der en mægtig vækkelse hen over store dele af De Forenede Stater USA. Man plejer at kalde den "Bønnevækkelsen 1857..."

• VAR JUDAS FRELST? Eller var han en djævel fra begyndelsen?
af A. A. Allen (27/01/12)
Du har nok hørt dette emne diskuteret en gang imellem. Du har hørt de forskellige opfattelser af forskellige prædikanter, men jeg takker Gud for svaret er givet os i Guds eget ord...

• HVORFOR DEN KRISTNE MENIGHED IKKE HAR MERE FREMGANG!
af Willy GRiis og Severin Larsen(31/10/11)
Når Guds værk ofte står stille i de lokale menigheder, kommer det i de fleste tilfælde af forholdene indenfor menigheden, og der må, for at der kan blive fremgang ske en forandring indefra, og så snart den er sket i overensstemmelse med Guds Ord, vil der på en gang mærkes forandring...

• Den kirke, du har brug for
af Simon Griis (10/10/11)
Guds menighed er ikke grå, den er ikke sort-hvid, den er ikke kun rød eller kun grøn. Menigheden er skabt til at være en farveeksplosion af tjenester, hjælpetjenester, nådegaver og frugter...

• Det glemte 70 års jubilæum
af Simon Griis (10/06/11)
Den 1. juni 1941 – for 70 år siden – udbrød en pogrom i Bagdad, kaldet Farhud. En jødeforfølgelse, som på blot to dage forårsagede voldsom død og ødelæggelse blandt jøder. Denne begivenhed er stort set glemt...

• Kætter af Guds nåde – På den fede måde!
af Simon Griis (19/05/11)
Forleden var jeg i en menighed og afholdt to Bibelstudier om den store skøge i Johannes Åbenbaring. Det handlede bl.a. om de gamle reformatorers og vækkelsesprædikanters forståelse af teksten, som værende om Den katolske Kirke og dennes undertrykkelse af Guds Ords forkyndelse...

• Vakt til modtagelighed
af Hans Erik Nissen (20/01/11)
Læser vi evangelierne med friske øjne, ser vi gang på gang Jesus i sammenstød med dybt religiøse mennesker. Mange af dem er fortrolige med de bibelske skrifter...

• MINE FÅR HØRER MIN RØST!!
af Willy Griis (09/10/10)
Hyrden skal bruge de to stave " liflighed" og "bånd," som også kaldes NÅDE OG SANDHED! Disse to stave overdrog Jesus til sine tjenere som han satte over menigheden...

• DØDEN FORANDRE INGENS SINDELAG
af Willy Griis (23/11/09)
Paulus havde en længsel efter den død, som kunne føre ham til Paradiset og til fællesskabet med Kristus for evigt. Det var langt, langt bedre, siger han. Hvor ønsker du at være i evigheden?

• Den katolske kirkes lære
(23/07/09)
I og med at den katolske kirke og den katolske lære er centrum i den verdensreligion som vi vil få i endens tid, er det af stor betydning at vi beskriver den katolske lære, således som den fremtræder i dag...

• EN GANG FRELST ALTID FRELST?
af Willy Griis (14/01/09)
Læren om, en gang frelst altid frelst er en sådan dæmonisk lærdom, som spreder sig i vor tid og forfører mange kristne. Men Paulus er klar her i sin undervisning om de sidste tider, når han påpeger, at nogle vil falde fra troen. Det kan ikke betvivles, at han mener den frelsende tro! De falder ud af nåden...

• Vækkelse med afsporing
af Åge Åleskjær (30/11/08)
Hvis Jesus og Korset ikke er centralt, afspores man. En såkaldt vækkelse hvor noget usundt, og til og med råhed accepteres ”fordi der sker så meget stærkt,” er farlige signaler...

• Ti sekel og en skjorte
af Paris Reidhead(28/09/08)
Hvis du prøver at udregne statistisk hvor stor en succes Jeremias var, så får du nok et komma tal med mange nuller. Han fejlede med at nå folket, med de royale og endda med de religiøse på hans tid, de ville intet have med ham at gøre. Alt var en fiasko for Jeremias. Den eneste han havde succes med at behage var Gud, men udover det var han en komplet fiasko.

• HVAD SKER DER VED OG EFTER DØDEN?
af Willy Griis(30/08/08)
Livets bog er mandtalslisten over Guds børn. Men bøgerne er de enkelte menneskers regnskabsbøger, billedet på at Herren kender hele deres levned. De første opstandne i Kristus har gradsforskel i herlighed, alt eftersom de kunne rumme mere eller mindre af Gudslivet i sig, ved fornægtelsen af sig selv for Kristi skyld.

• ET ÅBENT BREV TIL MØDRE OG FÆDRE, SOM TÆNKER PÅ SKILSMISSE
(16/03/08)
Af erfaring ved jeg, at skilsmisse ikke er svaret - det er opofrelse derimod. Du, som overvejer skilsmisse, jeg bønfalder dig, tænk på mig. Tag dit barn endnu fastere i favn og skån det for den smerte, jeg har måttet lide, og som jeg aldrig kan glemme....

• AT VOGTE FÅRENE: TAG JER I AGT FOR ULVENE I KIRKEN
af David Wilkerson (24/02/08)
Paulus' advarsler drejede sig ikke om det kaos, der foregik uden for kirkedørene. Nej, Paulus sørgede over, hvad han så, der ville komme inden for murene i Guds hus. Han advarede efeserne om det, han forudså ville komme over præsteembedet, over hyrderne i særdeleshed. Og disse advarsler var om de ødelæggelser, der skulle komme ved bedragernes hænder...

• HVORDAN FÅR JEG FRED MED GUD?
af Øivind Andersen (31/01/08)
Hvis du skjuler, forsvarer, undskylder eller går på akkord med en eller anden synd i dit liv, er det indlysende, at du kommer ikke længere. Om du bevidst står Gud imod, vil ingen kunne hjælpe dig, det er klart.

• KORSET OG LOVEN
af J. Penn-Lewis (13/01/08)
Budskabet, som apostelen Paulus her bringer, er befrielse ved død. Golgatas kors er stedet, hvor såvel forligelse med Gud som frigørelse fra syndens magt fandt sted. Den, som er korsfæstet med Kristus, dør med Ham, ikke blot fra syndens men også fra lovens trældom...

• DE KRISTNES KAMP MOD SJÆLELIGE OG BEDRAGERISKE ÅNDEMAGTER
(13/01/08)
Det menneske, som i sandhed er blevet en ny skabning i Kristus, er ikke derfor kommet bort fra kampen; det er kun trådt over i et andet stadium, som fører finere og listigere snarer med sig.

• Sofie vaskekone
af A. B. Simpson (29/12/07)
Da følte jeg mig rigtig lille. Da jeg så på Sofie, mærkede jeg ikke mere noget løjerligt ved hende. Jeg så kun en Kongedatter! Her var en kvinde, der tjente meget lidt, forkyndte Jesus og gav afkald på meget for, at lade en missionær uddanne og lønne en lærerinde i Syden. Hvilket beskæmmende eksempel for mange af os!

• Jeg så en vej
af Frank Mangs (17/11/07)
Så skete det uhyggelige. Lige så stille som skygger, gled de væk fra den vej, som mangler både hegn og grøfter. Væk fra den vej, som de engang under tårer og bønner var søgt ind på. Væk fra lyset og ind i mørket. Væk fra livet og ind i døden. Væk fra det levende håb, og ind i håbløsheden. En håbløshed, som de ikke kendte. Som var de døde. De havde mistet evnen til at opleve en åndelig krise.

• De forudberedte gerninger
af Jan Rydeng (05/11/07)
At arbejde på frelsen betyder IKKE, at vi skal gøre gode gerninger for at blive frelst - Gud har frelst os af bare nåde - det skyldes ikke os selv, men Ham alene - ALLIGEVEL formaner Paulus til lydighed overfor Gud, som er den, der virker at ville og virke...

• VIDNESBYRD AF DE FØRSTE KRISTNE OG KIRKEFÆDRE EFTER APOSTLENE
v/ Willy Griis (20/07/07)
Eksempler på de første kristnes og kirkefædres forståelse og bekendelse af evangeliet.

• Et helligt folk
af Michael Dalsti (03/07/07)
Laodikea-menigheden er ingen vækkelsesbevægelse, men de kan let have haft en populær menighed - præget af en falsk positiv tro. I Filadelfia-menigheden er de, på den anden side, svage som Paulus. "Vel er din kraft kun liden…" Dette skal ikke forstås som, at de var åndeligt kraftesløse og ukendt med Åndens nådegaver. Men de havde fundet ind til dette - "min nåde er dig nok, for i magtesløshed udfolder min kraft sig helt."

• Korslivets hemmelighed
af Valdemar Andersen (10/06/07)
Så længe vi mener vi beholder synd i vort væsen, ser vi ikke Guds kærlighed eller den nye pagt. Men så snart vi ser, hvordan Gud er, kaster vi os i hans favn og ved, at intet hos os mishager ham og intet skiller os fra ham. Om denne fuldvisse tro står den vældige kamp i åndens verden.

• KRISTI LEGEME
af Willy Griis (28/05/07)
Hvordan står det til i din menighed, kære læser. Er den bygget efter Guds mønster på Apostles og Profeters grundvold og med ældste som ansvarlige for apostlenes lære? Hvis ikke, når vi så målet?

• AFRIKA MISSION OG HJÆLPEARBEJDE
af Mads G. Pedersen (10/03/07)
FULL GOSPEL MISSION var igen på missionsrejse i Kenya for at tilse arbejdet med de 24 kirker, samt det nye arbejde, som evangelist Joseph er blevet sendt ud til i Kuria-stammens område i det nordlige Tanzania. Med på missionen var missionær Gerd Hansen fra Norge, som er hovedansvarlig for FULL GOSPEL MISSION, derudover var ældstebror Mads G. Pedersen fra Den Apostoliske Pinsekirke i Randers, som er en støttekirke til missionen.

• FØRT AF HELLIGÅNDEN

Noter til synerne i Ezekiels Bog

af Jessie Penn-Lewis (11/02/07)
Denne bog, Ezekiels bog, er et vidunderligt billede på overgivelse til Guds Ånd. Lad os her se bort fra dens profetiske indhold og betragte den som et åndeligt billede på Guds arbejde i en sjæl, og lad os dernæst se, hvorledes han virkede gennem den sjæl, som var et lydigt redskab i hans hånd.

• Kalix
af Willy Griis (20/01/07)
Kalix er en by på ca. 16.000 indbyggere der er beliggende i nord Sverige, så højt oppe at solen ikke altid går ned eller i en periode ikke står op. Jeg var inviteret med som forkynder i en uges evangelisk kampagne af Sandefjords frie forsamling i Norge, som har et evangelisk arbejde der.

• Om stolthed
af C. S. Lewis (07/01/07)
Hos Gud konfronteres vi med noget, der i enhver henseende er uendelig meget større end os selv. Hvis vi ikke kender Gud på denne måde - og dermed kender os selv som et intet i sammenligning med Ham - så kender vi Ham overhovedet ikke. Så længe du er stolt, kan du ikke lære Gud at kende.

• Et liv i følelser
af Watchman Nee (29/12/06)
En fare kan dukke op for dem, som lever på det følelsesbetonede i stedet for ved Ånden gennem viljen: de kan blive bedraget af Satan. Dette er en sag, som vi bør oplyse os selv om. Satan er dygtig til at efterligne de følelser, som kommer fra Gud. Hvis han, med diverse arter af følelser, prøver på at forvirre kristne som stræber efter at vandre helt og fuldt efter Ånden, hvor meget mere vil han så ikke lave sine numre med dem, som ønsker at følge deres følelser. I deres jagt på det emotionelle falder de direkte i Satans hænder, for han fryder sig over at forsyne dem med alle slags følelser, som de anser for at være fra Gud.

• AFRIKA MISSION OG HJÆLPEARBEJDE
af Willy Griis (09/12/06)
Missionsfællesskabet Full Gospel Mission Kenya Danmark (Randers) og Full Gospel Mission Kenya (Sandefjord, Norge) samarbejder med 24 kirker i Kenya med uddeling af tøj, sko, uniformer, bøger til børn og økonomi, så disse børn har mulighed for at komme i skole. Der uddeles også vitaminer til børnene.

• Guds matematik
af Leif Hermansson (18/11/06)
At Bibelen har et matematisk system indbygget beror på, at den er skrevet på hebraisk og græsk, og disse sprog er matematisk opbygget. I disse sprog anvendes bogstaverne enten som bogstaver eller tal.

• Bibelens matematiske syvtalsmønster
v/ Johny Noer (05/11/06)
Den russiske matematiker, dr. Ivan Panin, omvendte sig, da han så tallet 7 på hvert eneste af Skriftens blade.

• Kampen om evangeliet
af Willy Griis (22/04/06)
Lige fra begyndelsen af forkyndelsen, af evangeliet, prøvede Djævelen og hans tjenere, at forvanske evangeliet. De misbrugte nåden i Kristus til frihed for kødets gerninger. Ved deres handlinger fornægter de derved Jesus Kristus, som herre i deres liv, men påberåbte sig samtidig, at være kristne for hvem frelsen var en selvfølgelig ting.

• Kraftig vækst i antallet af kristne?
af Simon Griis (06/03/06)
Da jeg startede på denne nyhedsartikel, var det for at viderebringe den gode nyhed om kraftig vækst i antallet af kristne. Men jeg tænkte, at jeg lige ville dobbelttjekke oplysningerne. Og endnu engang viste det sig, at det altid er en god idé at have så mange antenner ude som muligt...

• Hvordan Gud Former vore liv: Hans ild og hans hamre
af M. Spencer ]ohnson (03/01/06)
Der er mange steder i Guds ord, som klart viser os de metoder, Gud Helligånd bruger for at prøve og rense sine redskaber. De mennesker, som Gud ønsker at bruge på en speciel måde, må igennem større prøvelser og dybere lidelser, for at fjerne de ting, der kan rokkes, så de ting, der ikke kan rokkes, skal blive bestandig (Hebr. 12:27).

• Et nyt menneske
af fru dr. Howard Taylor (19/10/05)
En underfuld oplevelse, som blev Hudson Taylor (stifteren af C. I. M.) til del. Velsignelsen deraf bredte sig som en levende, uophørlig strøm. Denne oplevelse kan også blive vor. Berettet af fru dr. Howard Taylor.

• Er der en præst i hjemmet?
af E. L. Cole (14/10/05)
Gud har bestemt enhver mand til at være præst i sit hjem. Hvad enten du er kendt med din bibel eller ej: som mand er du bestemt til denne tjeneste. Du er præst, hvad enten du tror det eller ej, hvad enten du erkender det og lever efter det, eller du ignorerer det. En mand og fader må tjene som sådan i sin familie.

• Tjeneste under unormale omstændigheder
af A. W. Tozer (28/09/05)
Ind for Kristi dommersæde vil min tjeneste blive bedømt, ikke efter hvor meget jeg har gjort, men efter hvor meget jeg kunne have gjort. Gud måler ikke mine gaver efter, hvor meget jeg har givet, men efter hvor meget jeg kunne have givet og hvor meget, jeg har beholdt selv. Verdens nød og min reelle mulighed for at tjene er afgørende for vurderingen af min tjeneste.

• Vis dem, at du elsker dem
af Steven M. Forsythe (18/09/05)
Menighedsdisciplin er ret forstået udtryk for den tjeneste, hvorved synd bliver erkendt som noget, der ikke kan trives sammen med hellighed, til hvilket vi jo som troende er kaldede. Det er Kristi hellighed åbenbaret i menighedslivet.

• Hvorfor dr. Torrey ikke var frimurer
v/ Misjons-Røsten, Norge (07/09/05)
Dr. Torrey var verdensevangelist og hellighetsbevegelsens fremste predikant. Han reiste over hele verden, i Amerika, Europa, Asia og Australia og hadde vekkelser. Gjennom sin forkynnelse om Åndens dåp forberedte han pinsebevegelsens gjennombrudd.

Fra 1889-1908 var han forstander for Moody Bibelinstitute i Chigago, og fra 1912-1924 bibellærer i Los Angeles i California, ved et bibelinstitutt som ble kalt Torrey's Bibelinstitute. Han var forstander i en menighet som samarbeidet med bibelinstituttet, The Church of The Open Door. Under Torreys tid nådde virksomheten en så stor utvikling at man ble nødt til å bygge et 13 etasjers høyt hus. Bygningen inneholdt kirke, bibelinstitutt, hotell og matsevering. Det var en sterk virksomhet. Skolen hadde 600 studenter. I menigheten var det stadig vekkelse og medlemsantallet var stadig økende.

• Kristi andet komme
af Oral Roberts (14/08/05)
Du og jeg lever i en vanskelig og afgørende tid. Som aldrig før er det klart for mig, at Gud vil, at vi skal kende Bibelens profetier, som fortæller os, hvor vi er i verdenshistorien, så vi kan være beredt til den største af alle begivenheder, vor Herre Jesu Kristi nært forestående komme.

• "Hvad skal jeg gøre for at blive frelst?"
af dr. John Rice (12/07/05)
På dette enkle, korte spørgsmål må hvert eneste menneske lære det rette svar, eller blive nødt til at tilbringe evigheden i fortabelsen - borte fra Gud.

• Dåbens betydning - virkelig frelse
af Watchman Nee (29/06/05)
Hvorfor befaler Skriften, at vi skal døbes? Hvad går vi i almindelighed ned i vandet for? Vi frygter, der er smuds på vore legemer eller vore fødder og går i vandet for at blive renset. Hvornår kaster vi ting i vandet? Ting, vi nødig vil miste, kaster vi ikke i vandet, men kun hvad vi regner for skarn og gerne vil af med, det kaster vi i vandet for aldrig at se det mere. Skriften viser, at dette er den anden betydning af dåben, at vi begraver det, vi ikke vil se længere.

• Korsets forargelse
af O. Hallesby (15/06/05)
Korsets forargelse kan ikke fjernes. Korset er en virkelighed, ja verdens virkeligste virkelighed. Men det er også verdens ubegribeligste virkelighed. Derfor gør Kristus intet forsøg på at forklare korset eller at bevise dets rigtighed. Han lader sig som Messias nagle til korset og siger kun disse ord: "Salig er den, som ikke forarges på mig."

• Vækkelse ved bøn
(16/05/05)
Mrs. Dabney under sig ikke mere søvn, end der er absolut påkrævet, for at hun kan styrkes til at varetage sin vågetjeneste, idet hun så at sige dag og nat er helliget bøn og bien på Gud. Også med hensyn til mad og drikke er hun yderst nøjsom, ligesom hun aldrig indlader sig i samtale om uvæsentlige ting. Hun kommer stille og ubemærket til møderne en time før tiden og giver sig da straks til at bede.

• Helligåndens dåb
Apostolisk Tro (07/05/05)
Dåben med den Helligånd er kraftens gave til et rent, helliggjort hjerte. Den er omtalt af profeten Joel: "Og det skal ske derefter, at jeg vil udgyde min Ånd over alt kød..."

• De hedenske - de falske og Herrens sande profeter (del 3)
af Willy Griis (06/04/05)
Vi møder tre slags profeter i Bibelen. Der er de hedenske profeter. En anden type vi møder er de falske profeter. Så har vi Herrens sande profeter. De taler Herrens ord og står for hans ansigt, uden personsanseelse.

• Evigheds Spørgsmålet
af John Baillie (31/03/05)
I Mark. 10:17 læser vi om den rige unge mand, som kom løbende til Jesus, og kastede sig ned på den snavsede og støvede jord for Jesu fødder og råbte: "Gode Mester! Hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?" Det var et livsvigtigt spørgsmål, han der stillede, det var et spørgsmål, som vi alle burde stille på et eller andet tidspunkt i vort liv.

• HELLIGGØRELSE - det andet nådeværk
Apostolisk Tros Mission (19/03/05)
Helliggørelse bevirker, at livet leves i stadig sejr og i fuldkomment samfund med Jesus Kristus; der er en hellig enhed mellem din sjæl og Gud. Han hersker enevældigt i dit hjerte: Kristus, Helliggøreren, den mægtige Gud, Fredsfyrsten. Han bringer sabbatshvile til din sjæl, og du kan gå ind til absolut hvile i Gud.

• Er du blevet født på ny?
Apostolisk Tros Mission (12/03/05)
Jesus sagde: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny." Joh. 3:3. Disse ord blev sagt til Nikodemus, en farisæer og jødisk rådsherre, en fremtrædende leder på Kristi tid. Denne mand kom til Jesus om natten for at spørge om frelsens vej. Hvad betyder det at blive født på ny?

• Sejrende bøn
Apostolisk Tro (07/03/05)
Ingen tid til bøn! Når du siger sådan, bedrager du Gud; bedrageri gælder ikke alene penge, men også tid, bøn, tjeneste. Den, der ikke beder, har ikke det, hvormed han kan tjene Herren. Gud vil, at Hans folk skal være et bedende folk, som skal »gribe om alterets horn,« og ikke slippe, før de har bedt igennem til sejr.

• Troens kamp og sejr
af Johann Christoph Blumhardt (26/02/05)
Der er egentlig ikke mange, der forstår at søge Herren. Hvad det vil sige, ved de ikke rigtigt. De forstår ikke, at det indebærer noget mere end at have tanken på ham eller de rigtige opfattelser om ham. At søge ham er at søge ham selv i hans person.

• Sejr eller nederlag?
af G. Steinberger (19/02/05)
Af alle den hellige skrifts sandheder er der vel ingen, der i den grad er skjult for Guds børn, som den, at vi i Kristus har en fuld befrielse fra alle vore fjender og derfor også en fuldstændig sejr over dem. Jesus har fået bugt med alle vore fjender. Han har sejret over hele linjen.

• De hedenske - de falske og Herrens sande profeter (del 2)
af Willy Griis (23/01/05)
Vi møder tre slags profeter i bibelen. Der er de hedenske profeter (se artikel 1 i serien, nedenfor). En anden type vi møder er de falske profeter. De falske profeter taler altid i Herrens navn, men Herren har ikke sendt dem.

• Kraften i Guds Ord
af R. A. Torrey (20/12/04)
Forsømmelse af Guds ord er årsag til, at mange bliver offer for falske lærdomme, som djævelen i vore dage søger at bringe ind i menigheden. Hvis du ønsker fylde af kraft i dit liv og din tjeneste, må du leve af Guds ord.

• De hedenske - de falske og Herrens sande profeter (del 1)
af Willy Griis (04/12/04)
Vi møder tre slags profeter i bibelen. Der er de hedenske profeter. En anden type vi møder er de falske profeter. De falske profeter taler altid i Herrens navn, men Herren har ikke sendt dem. Så har vi Herrens sande profeter. De taler Herrens ord og står for hans ansigt, uden personanseelse.

• Er du en Lot eller er du en Abraham?
af Willy Griis (14/11/04)
Abram så ikke på det timelige, men så efter staden med de faste grundvolde, det himmelske Jerusalem. Lot så efter de timelige velsignelser og kaldte det for Guds velsignelse. Prøv dig selv ved, at læse denne artikel!

• Efter døden - hvad så?
af J. van Impe (09/10/04)
Lykkelig den mand, der tror på Jesus Kristus som sin personlige Frelser, og som derfor kan sige: "For mig er det at leve Kristus, og det at dø en vinding."
Men tænk på de millioner, der ikke har noget håb, og som spørger: "Hvad vil der ske med mig? Jeg er i tresserne, i halvfjerdserne. Efter alt at dømme skal jeg snart dø. Findes der en Himmel? Findes der et Helvede? Hvad er der efter tilværelsen her?"

• "Legemet" - Menigheden
af Watchman Nee (10/09/04)
Guds Hensigt er en Bygning af levende Stene. Kristenlivet fører til Samfundsliv; det synes du måske ikke om, men således er det. Gud forener sit Folk og danner således Kristi Legeme.

• Kirken er apatisk og bøn er den eneste måde at ændre det på
af David Wilkerson (27/06/04)
Den kendte amerikanske forkynder David Wilkerson trak fulde huse og gav radikale budskaber, da han i slutningen af maj og starten af juni besøgte Skandinavien.

• 31 daglige bønner og proklamasjoner for Israel
af Derek Prince (20/06/04)
Bønnene er skrevet av bibellæreren, forfatteren og israelvennen Derek Prince. Derek Prince døde nylig i Jerusalem, 88 år gammel. Oppfyllelsen av Bibelens profetier og Israels gjenopprettelse var et sentralt element i hans verdensvide forkynnertjeneste.

• På vandring fra Egypten til Kanaan
af Willy Griis (13/06/04)
Israel var på vandring fra Egypten, som for os kristne er et billede på Verden og til det forjættede land Kanaan, som er et billede på Paradis og det himmelske Jerusalem. Israels vandring er nedskrevet for vores skyld, skriver Paulus, til et advarende eksempel.

• Kan man nå det himmelske mål uden en bevidst vandring?
af Willy Griis (26/05/04)
Ingen kan leve det liv, som Bibelen taler om, uden at være bevidst om den vandring, som Guds Ord har sat os ind på for at nå målet. Men mange kristne vandrer deres liv i ubevidsthed om denne kendsgerning og tror, at alt kommer af sig selv når det drejer sig om den himmelske verden.

• Tegn og under peker på Gud - ikke på mennesker
av Reinhard Bonnke (09/05/04)
Vi kan ikke generere kraft gjennom vår egen hellighet eller dyd. Guds kraft er ingen medalje ved målpasseringen i livets maratonløp. Men vi kan oppleve kraften helt fra starten av.

• Oppsummering av Påsken
av Oskar Edin Indergaard (21/04/04)
Synden ble sonet på korset. Synden ble sendt bort. Syndespørsmålet ble oppgjort en gang for alltid. I gammel-testamentlig tid la de mange ofringer og renselsessermonier et DEKKE over synden, men nå ble den SENDT BORT.

• Hvad er... FREMGANGSTEOLOGI?
v/ Dialogcentret i Århus (12/04/04)
Fremgangsteologien er en verdensomspændende bevægelse, der har sit udgangspunkt i den kristne kirke. Fremgangsteologien går også under navnene "The Prosperity Gospel", "The Faith Movement" og "Trosforkyndelsen".

• Den løgnagtige og bedrageriske åndeverden
af Willy Griis (06/03/04)
For mange mennesker er åndeverden et ukendt begreb, selvom de er påvirkede deraf uden selv at vide det. Men vi må erkende, at i vor tid trænger ånderne sig mere og mere på og synliggør sig idet de giver sig til kende overfor mennesker uden at spørge først.

• Principperne for åndelig vækst
af Miles J. Stanford (24/02/04)
Gud har en naturlig, gældende lov, der virker, at vi formes til det, vi retter vor interesse og kærlighed mod. Hvis vi er tiltrukket til denne nuværende onde verden, vil vi i stigende grad blive verdslige; hvis vi forkæler og lever for os selv, bliver vi mere og mere selv-centrerede, men når vi ser på Jesus Kristus, bliver vi mere og mere lig ham.

• Den anden død er åndelig død
af Willy Griis (15/02/04)
Død som fører til liv skal vi ikke være bange for, men glæde os over. Der er en anden død som vi må frygte. Nemlig den anden død! Den første død var Adams død og dermed hele slægtens død, som fører til fortabelse. Men Gud greb i sin nåde ind og fødte dem, som tog imod i tro, ind i et nyt liv. Hvis vi ikke bryder os om så stor en frelse, så dør vi igen og går evigt fortabt.

• Vejen til sejr
(16/01/04)
Ønsker du at leve et sejrende kristent liv? Ønsker du at opleve kraften fra det høje? Så er det ikke bønnen: "Gud, giv mig kraft", men først og fremmest bønnen: "Herre, ransag mig", du må bede. "Herre, lad dit lys åbenbare, hvad der hindrer mig i at modtage din kraft."

• Forskellen mellem sjæl og ånd - et indblik i Bibelens psykologi
af Jessie Penn-Lewis (22/12/03)
Den psykiske Kraft, som spiller en saa stor Rolle i vore Dage, er altsaa ikke Aand, for den tilhører Menneskets faldne Natur og er aaben for Paavirkning fra Aandsmagterne i Luften.

• Hvorfor kun troende skal døbes
(17/12/03)
Det er klart, at dåben er en udtryksfuld og vigtig handling, og hvor den udføres ret, bærer den rig velsignelse i sig både til den discipel, som er direkte part i handlingen, og ethvert tilstedeværende øjenvidne. Det afgørende er, at dåben modtages af en troende i oprigtighed og med forståelse som udtryk for hengivelse til Kristus.

• Kan menigheden lykkes uden apostel- og profettjeneste? (Del 5)
af Willy Griis (07/12/03)
Det at være født på ny og døbt med Helligånden giver ingen garanti for at vi kender Guds vilje, derfor har vi brug for tjenesten. Både Natan og David havde Helligåndens dåb, men Guds vilje gav sig først til kende da Ånden talte igennem den udvalgte profet. Vi ser at det ikke var profeten i sig selv der kendte Guds tanker, men kun Helligånden og vi ser at Helligånden ikke henvendte sig direkte til kongen, som også var døbt i ånden, men til sin udvalgte profet. Gud holder sig til den tjenesteordning, som han selv har indsat.

• Sejr over Satan som en løgner
af Jessie Penn-Lewis (30/11/03)
Der findes ingen anden måde, at sejre over løgn end ved sandhed. For at få sejr over djævelen som en løgner, og over hans løgne, så må den troende altid være besluttet på at kende sandheden, og tale sandt om alt, om sig selv, og om andre omkring ham.

• Kristenlivets hemmelighed
af A. B. Simpson (23/11/03)
Når Jesus Kristus tager fuld kontrol over din ånd og dit legeme, så er det en realitet, det er en levende virkelighed, det er ikke et syn eller et drømmebillede. Det er en person, der kommer til dig, det er personen over alle personer, vor Herre Jesus Kristus, som har taget bolig i dig, og du er dermed blevet gjort delagtig i Hans guddommelige natur.

• Mere end sejrvinder
af Jessie Penn-Lewis (17/11/03)
Budskabet fra Golgata indebærer ikke kun, at Kristus bar dine synder på sit legeme op på korsets træ, men at han også bar dig, synderen, der op - ja, bar dig selv derop. Når du kommer dertil, at du indser, at Gud ikke går ind på bare at "forbedre" dit gamle liv, men kræver af dig, at du betragter det som "korsfæstet" og af ham modtager et nyt liv.

• Hallesbys radiotale
ved Ole Hallesby og www.evigliv.com (09/11/03)
Ole Hallesbys radiotale som Norge ikke kunne tåle at høre i 1953. Der er nu gået 50 år siden den gik i luften, men den er lige klar og aktuel idag. Og den vil atter engang lave oprør i mange af os mennesker.

• Tro uden fortrolighed er ingen tro
af David Wilkerson (09/11/03)
Herren sagde til mig: ”Lad mig vise dig, hvor du finder din tro, David. Det er, når du kommer til mig. Det er, når du venter på mig, og gør tjeneste for mig, indtil du hører og fornemmer det, som er på mit hjerte... Din tro findes i din voksende længsel efter at komme ind i mit nærvær. Det er, når du ser frem til vor næste tid sammen.”

• Hvordan er dit liv i bøn?
af Jessie Penn-Lewis (03/11/03)
Om dog et mægtigt pust fra Gud måtte feje alle småligheder bort og give os et videre syn og sætte os i stand til at stride i bøn for Guds rige, og velsignelsen vil vende tilbage til vore egne sjæle med overstrømmende kraft.

• Kan menigheden lykkes uden apostel- og profettjeneste? (Del 4)
af Willy Griis (03/11/03)
Vi må tilbage til den første menigheds forståelse af, hvordan menigheden skal opbygges for at nå det fuldvoksne stade. Her hjælper det ikke at vi afsætter de ældste i menighederne og laver præstestyrede menigheder eller ender med rene bestyrelser der driver menighederne på demokratisk måde. Det er ikke efter tegningen og når aldrig målet.

• Det sejrende liv
af Charles Trumbull (20/10/03)
'Det sejrende liv' er en prædiken, som blev holdt i U.S.A. for flere år siden af Charles Trumbull. Vi tror, at dette underfulde budskab vil blive til frigørelse og hjælp for mange, der længes efter en dybere erkendelse af Jesus Kristus som vort eget liv.

• Lev dit liv sammen med Helligånden
af Willy Griis (04/10/03)
Med tanken på bøn og meditation må man sige, at Jesus står uden for døren i mange kristnes liv og hjerter. Ordet meditation betyder: Dyb eftertanke eller betragtning. Vi må lukke op og dele nadver med Jesus i vort indre tempel. Nadver er et måltid. Guds ord er den genfødtes mad. Vi må sammen med Helligånden dele Guds ord, som er Jesus.

• Vækkelse
v/ Willy Griis m.fl.(06/06/03)
Vi har ligesom jøderne vore profetgrave. Vi glæder os over store vækkelsesprædikanter, som Wesley, manden, der startede Metodistbevægelsen, Finney, som bragte hundredetusinder til omvendelse, Moody, Torrey og Evan Roberts fra Wales. Mænd, der mødte stor modstand, forfølgelser, løgnekampagner osv. på deres samtid. Vi ved selvfølgelig med os selv, at om Gud oprejste sådanne mænd i dag, da ville vi stå med dem i vækkelsen - eller ville vi?

• Kan menigheden lykkes uden apostel- og profettjeneste? (Del 3)
af Willy Griis (21/05/03)
Vi har set apostlen Paulus som bygmester, manden der har fået betroet tegningen over Guds hus, som er hans Tempel. Vi har set apostlens firefoldige tjeneste i opbygningen af det åndelige tempel. Nu vil vi se lidt på apostelmyndigheden og det ansvar, som følger med denne tjeneste, både for apostlen selv, men også for dem, som er hans medarbejdere, og menigheden, som der arbejdes på.

• Kan menigheden lykkes uden apostel- og profettjeneste? (Del 2)
af Willy Griis (05/05/03)
Må Herren oprejse sådanne apostle i dag, så menighederne må opbygges efter tegningen, og må menighederne tage imod sådanne apostles tjeneste iblandt sig.

• Kan menigheden lykkes uden apostel- og profettjeneste? (Del 1)
af Willy Griis (26/04/03)
Vi, menigheden er Jesu hus, altså hans tempel, den kirke han selv ville bygge. Jesus har udvalgt bygmestre til at forestå byggeriet, han har givet bygmestrene tegningerne over det åndelige hus, så de kan se, hvordan huset skal bygges og indrettes. Denne tegning er en åndsåbenbarelse af en hemmelighed, som har været skjult fra evige tider siden, og som specielt blev givet til Paulus.

• Hvor fredeligt er fredstegnet?
fra UP-LOOK (21/04/03)
Et af de bedst kendte symboler i hele verden i vor tid er det såkaldte "freds- tegn", et omvendt brudt kors anbragt i en cirkel. Mange moderne mennesker bærer det i form af metalsmykker, halskæder, ringe og armbånd. Undersøger man tegnets historie, ser vi, at tegnet slet ikke er nyt, og det bliver afsløret, at det er meget langt fra at være et fredstegn, og at det helt fra middelalderen har været betragtet som et af Satans symboler.

• Vildfarelsen: læresætningen om "Jesus alene"
af Jimmy Swaggart (13/04/03)
Denne "nye forståelse" opstod indenfor Pinsebevægelsen omkring 1914. Ment den startede som en venskabelig debat angående spørgsmålet om den korrekte metode for dåb i vand, udviklede den sig hurtig til en heftig diskussion omkring Guddommens natur.

• Gud frelser ingen - der er kun frelse i Jesus
af Willy Griis (02/03/03)
Det gælder mere i dag end nogensinde før, at vi må tage afstand fra tidsånden, ikke bare fra tidens trend angående tøj og levemåde, men fra de onde ånder, som byder sig til.

• Bryd barrikaderne ned
af Don Stewart (08/02/03)
Der var en kvinde, som var ramt af en uhelbredelig sygdom. Bibelen kalder hende den "Blodsottige" kvinde. Kvinden havde haft konstante blødninger i 12 år. Hun havde gjort alt, hvad der kunne gøres for, at blive helbredt. Bibelen fortæller, at hun skabte sig vej gennem skaren bag Jesus, rakte sin arm ud og rørte ved hans kappe. I samme øjeblik standsede hendes blødninger og hun kendte, at hun var helbredt. Dette er en af de dejligste beretninger i bibelen og en af de mest belærende, fordi den illustrerer kraften i Positiv Tro.

• Fjern grunden for manglende bønnesvar
af A. A. Allen (16/01/03)
Fordømmelse er uden tvivl den største hindring for, at et menneske kan modtage levende tro, som virker. Jeg vil nævne et par af de ting, som bringer fordømmelse over en kristen og som derved hindre mirakel-troen.

• Det religiøse og det åndelige menneske!
af Willy Griis (10/12/02)
Djævelens taktik er, at lade de religiøse fylde op i menighederne og overtage de ledende poster og presse de åndsfødte ud eller få dem tilbage i kødet og dets gerninger.

• Du fødes på ny ved Guds Ord!
af Willy Griis (28/11/02)
Mange mennesker mener at vide noget om Guds rige ligesom Nikodemus. Han vidste mere om Guds rige, end de fleste gør, han var lærer i Israel. Hele sit liv havde han tilbragt med studier i Guds ord, og som rådsherre levede han et eksemplarisk liv, der skulle være et eksempel og en anskuelsesundervisning for Israels befolkning. Nu mødte han Jesus, som forkastede hele hans viden...

• Hudson Taylor
et vidnesbyrd (28/11/02)
Gudsmanden J. Hudson Taylor, der oprettede Kinas Indlands-mission, levede et troens liv, hvad dette lille vidnesbyrd viser.

• Du fødes på ny ved Guds Ord!
af Willy Griis (28/11/02)
Mange mennesker mener at vide noget om Guds rige ligesom Nikodemus. Han vidste mere om Guds rige, end de fleste gør, han var lærer i Israel. Hele sit liv havde han tilbragt med studier i Guds ord, og som rådsherre levede han et eksemplarisk liv, der skulle være et eksempel og en anskuelsesundervisning for Israels befolkning. Nu mødte han Jesus, som forkastede hele hans viden...

• Mit mirakel!
af Don Stewart (28/11/02)
Jeg var 13 år og krøbling. Jeg var angrebet af en knoglesygdom. På trods af en stor indsats fra gode læger, som gjorde alt i for at hjælpe mig, hvilket indebar to operationer, så det ud som om, at resten af mit liv skulle tilbringes med et par krykker...

• Hudson Taylor
et vidnesbyrd (28/11/02)
Gudsmanden J. Hudson Taylor, der oprettede Kinas Indlands-mission, levede et troens liv, hvad dette lille vidnesbyrd viser.

• Hvem helbreder
Gud eller Satan?

af Willy Griis (31/10/02)
Udgangspunktet for bønnesvar fra Gud er, at være blivende i ham, Jesus! Ethvert "bønnesvar" som modtages udenfor denne stilling er ikke fra Gud, men fra de onde ånder. Altså fra Djævelen.
Hvilket evangelium lytter du til på dine møder? Kan du kende forskel på det sande evangelium og et anderledes evangelium?

• Det glemte budskab - helliggørelse
af Willy Griis (12/10/02)
Det er afgørende, at vi kender Guds ords sandheder til frelse og helliggørelse, for at Helligånden har noget at bruge i vort liv, så vi ikke mislykkes og går fortabt på vejen. Må Gud sende os tjenere, som selv er under Åndens helliggørende arbejde og kan ved Ånden vejlede os til hele sandheden. Og må Gud bevarer os fra dem, som bringer et anderledes evangelium.

• Er vi guder eller benådede syndere?
af Willy Griis (19/09/02)
Der er i dag flere am. prædikanter, som har stor indflydelse på den lære der florerer i mange af vore pinsemenigheder, og som udgår fra Livets Ords-menigheder. Copeland skriver f.eks: "Du er ikke en åndelig schizofren - halv Gud og halv Satan - du er bare Gud."
Jeg må på det kraftigeste advare enhver, som er under denne falske forkyndelse og opfordre alle til at forlade sådanne menigheder, for deres sjæls frelses skyld. Åndelig succes er ikke, at vi er guder med trosmagt eller at vi er rige, men at vi er benådede syndere under Åndens salvelse og ledelse på korsblodets grund.

• Tør du leve uden Gud?
af Willy Griis (19/09/02)
Kære ufrelste ven, tag det ikke ilde op, når jeg taler til dig om din fortabte stilling, uden Gud og uden håb. Kære ven, vågn op fra din ligegyldighed. Snart skal du sige farvel til denne verden. Snart skal du fremstilles for Guds trone. Bed til Gud, at han må lade sin Ånd virke på dit hjerte. Bed ham drage dig ind til Jesu hjerte.

• Omvendelse
af Willy Griis (19/09/02)
Vi hører ofte i forkyndelsen af Herrens ord om Guds nåde til frelse fra vore synder. Denne forkyndelse om Guds nåde er dog kun en halv sandhed, som ikke kan bevare os i det frelsende liv, om ikke omvendelsens frugt stadig er en realitet hos os.

• Den nye Israelforkyndelse, del II
af Simon Griis (31/07/02)
Der sker i disse år en holdningsændring blandt evangeliske kristne i spørgsmålet om Israel og Palæstina. Forsættelse af del 1.

• Kvindens plads i menigheden
af Willy Griis (Generel)
Jesus kaldte ikke kvinder til TJENESTEGERNINGER, men det betyder ikke, at Gud ikke igennem tiderne har gjort brug af kvinder, tænk på Katrin Külmann i vor tid, og mange andre.

• Er tiden inde til kvindelige apostle?
kommenteret af Simon Griis (Generel)
Kommentar til artiklen "Er tiden inde til kvindelige apostle" af Cindy Jacobs fra Aglow, oversat og bragt i Udfordringen den 4. marts 1999.

• Den nye Israelforkyndelse, del I
af Simon Griis (Generel)
Der sker i disse år en holdningsændring blandt evangeliske kristne i spørgsmålet om Israel og Palæstina.

• Uddrag af Håndbog for Vækkelsesdræbere
af Simon Griis (Generel)
Et emne, som ofte dukker op i den ophedede kristne debat er VÆKKELSE. Hvad er vækkelse? hvordan opstår den? og hvordan fungerer den?

• Advarsel til de kristne
af Willy Griis (Generel)
Denne verdenskirke, som består af, i sin endelige udformning Den Katolske - Den ortodokse - De protestantiske og mange frikirker vil gøre mange forsøg på at blive et. De, som er bundet af denne skøgeånd, vil måske nok længes ud i friheden, men ikke formå at rive sig løs af organisationens bånd. Deres kærlighed til sandheden er ikke stor nok til at formå dem til at bryde ud. Jesus siger: I har ikke mit ord blivende i jer!


Kommer senere:

• Diverse artikler
af Willy Griis o.a.
Til top

Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002-12 Willy Griis