Kampen om Sandheden
Artikler

TIDSTEGNENE, SOM GANSKE FÅ, SER ELLER TROR PÅ I VOR TID

Profetisk Lys
af Willy Griis

Daniel fik store endetidssyner, men forstod dem ikke og spurgte så:
DAN. 12:8-9: "JEG HØRTE DET, MEN FORSTOD DET IKKE, OG JEG SPURGTE: HERRE, HVAD SKAL DETTE ENDE MED? HAN SVAREDE: GÅ BORT, DANIEL, ORDENE HOLDES SKJULT OG FORSEGLET TIL ENDETIDEN."

Peter skriver om de gamle profeter: 1 PET. 1:12-13: "DET BLEV ÅBENBARET FOR DEM, AT DET IKKE VAR SIG SELV, MEN JER, DE TJENTE MED PROFETIERNE OM ALT DET, SOM NU ER FORKYNDT FOR JER AF DEM, DER VED HELLIGÅNDEN, SENDT FRA HIMLEN, HAR BRAGT JER EVANGELIET - ALT DET, SOM ENGLENE BEGÆRER AT FÅ INDBLIK I. VÆR DERFOR ÅRVÅGNE, GØR SINDET REDE, BIND OP OM LÆNDERNE, OG SÆT ALT HÅB TIL DEN NÅDE, DER GIVES JER, NÅR JESUS KRISTUS ÅBENBARES."

Daniel hørte det, men forstod det ikke! De gamle profeter så det, men forstod, at det var kommende tider de profeterede om! Peter skriver, at det nu er åbenbaret og forkyndt af dem der ved Helligånden har bragt jer evangeliet.

Vi er altså ved endens tid, som også er kaldet: DE SIDSTE TIDER!
Jesus siger:
LUK. 12:54-56: "HAN SAGDE OGSÅ TIL SKARERNE: NÅR I SER EN SKY TRÆKKE OP I VEST, SIGER I STRAKS: DER KOMMER REGN! OG DET GØR DER. OG NÅR I SER, AT DET BLÆSER FRA SYD, SIGER I: DET BLIVER VARMT! OG DET BLIVER DET. I HYKLERE, JORDENS OG HIMLENS UDSEENDE FORSTÅR I AT TYDE, HVORFOR FORSTÅR I SÅ IKKE, AT TYDE DENNE TID?

Daniels bog er nu åbnet, de gamle profeters udsagn kan nu tydes af de, som har Helligånden, men betingelsen er at vi kender den tid vi lever i! Jesus talte om, at tyde TIDEN! De som ikke interesserer sig for sin samtid kan ikke tyde noget!

Der er tegn nok for dem som VIL se! Der er tegn blandt folkeslagene, tegn i naturen, tegn i Israel og tegn i Guds menighed!

Jesus sagde:

MATTH. 24:32-33: "LÆR DENNE LIGNELSE AF FIGENTRÆET: NÅR DETS GRENE BLIVER BLØDE OG FÅR BLADE, VED I, AT SOMMEREN ER NÆR. SÅDAN SKAL I OGSÅ VIDE, NÅR I SER ALT DETTE, AT HAN STÅR LIGE FOR DØREN. SANDELIG SIGER JEG JER: DENNE SLÆGT SKAL IKKE FORGÅ, FØR ALT DETTE SKER."

Jesus havde talt om alt det, som skulle ske med Israel, med folkeslagene, med naturen og angående Antikrist og falske profeter.
Vi ved, at Israel er et tidstegn! Og vi ved, at det genopståede Romerrige, hvor i gennem Antikrist skal regere, er et tidstegn! MEN HVOR NØJE FØLGES DISSE TO RIGER AD I OPBYGGELSEN? Israel, Figentræet, begyndte, at blomstre i 1948, da staten Israel blev genoprettet. Efter ca. 2000 år uden eget land kom jøderne hjem til deres land igen! Dette land skal modtage Messias, jødernes konge!

Men der er også en anden konge der venter på sit rige, det er Antikrist, det genopståede Romerriges hersker!
Han venter på sin verdensregering.

Det europæiske ideal for en verdensregering blev udformet i 1949 da Europa rådet blev etableret.
Altså et år efter Israels etablering. Det bestod af ti lande: Belgien, Danmark, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Holland, Norge, Sverige og Storbritannien.

Derefter etablerede Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Holland og Vest Tyskland det Europæiske økonomiske fællesskab i en ny organisation i 1957 ved navn: Den Europæiske kul og stålunion, eller det europæiske fællesskab, EF. Traktaten imellem landene blev kaldt Romtraktaten!
Det var året efter Gaza krigen mellem Ægypten, Jordan og Syrien i 1956. Israel vandt stort med Guds hjælp.

Var det tilfældigt, at disse europæiske lande lagde deres hovedkvarterer sammen til at danne et forenet administrativt system ved navnet Det Europæiske Fællesmarked i 1967?

Samme år som krigen blev kæmpet om Jerusalem og Israel vandt byen tilbage, som sin hovedstad. Den krig, som blev kaldt seks dages krigen. Nej det tror jeg ikke det var tilfældigt. Der er en åndelig overstyring, en åndelig krig, som føres fra begge lejre. Den himmelske lejr og den Sataniske lejr. De følger hinanden tæt.

Den første Januar 1973 blev Danmark, Irland og Storbritannien medlemmer af Fællesmarkedet. Nu var der ni medlemslande.

Var det også tilfældig, at det var det samme år som Yom Kippur krigen i Israel blev udkæmpet ledt af Ægypten og Syrien.

De angreb på Jødernes største helligdag og krigen varede fra den 6. til den 26. oktober 1973. Nej, det var ikke tilfældigt.

Det tiende land blev medlem i 1981, det var Holland. Det skete samtidig med Israels krig med Libanon i 1982 - 83.
Er alt dette tilfældig? Nej, Antikrists rige er under opbygning i vor tid ligesom Gudsriget Israel er det.

Der er med tiden kommet mange flere lande med i EU, som det nu hedder. Det har ikke taget sin endelige form. Det har Israel heller ikke. Men der kæmpes fra begge sider i åndsverden!

De to konger venter på deres riger. DENNE KAMP SKER FOR ØJNENE AF OS! SER VI DEN??


DET PENGELØSE SAMFUND

Åb. 13:11 og 16-17: "JEG SÅ ET ANDET DYR KOMME OP AF JORDEN, DET HAVDE TO HORN SOM ET LAM, MEN TALTE SOM EN DRAGE. - DET FÅR ALLE, STORE OG SMÅ, RIGE OG FATTIGE, FRIE OG TRÆLLE, TIL AT SÆTTE ET MÆRKE PÅ DERES HØJRE HÅND ELLER DERES PANDE, SÅ INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE UNDTAGEN DEN, DER BÆRER DETTE MÆRKE, DYRETS NAVN ELLER DETS NAVNS TAL."

Mange vil helt frivilligt tilslutte sig denne geniale tanke. Man undgår pengerøverier, sorte penge i samfundet og bedragerier vil ophører.
Dette mærke er allerede under opfindelse. Det er et mærke på størrelse med et riskorn, som indopereres under huden. Det kaldes et microchip. Det kan indeholde alle personlige oplysninger om et menneske.
Det går i stedet for Pas, Kørekort, Sygesikring og alle slags pengetransaktioner kan gennemføres ved denne microchip. Det kan være det mærke, som gør, at du kan købe og sælge, eller en anden opfindelse på Antikrist tid.

Man har forsøgt gennem århundreder, at samle Europa ved militære midler. Men det har aldrig lykkedes. Men nu gør man det ved fælles økonomiske aftaler.

Deltagerlandene har oprettet et indbyrdes fællesmarked uden indre toldgrænser og med en fælles toldmur mod resten af verden. Det egentlige mål er en økonomisk og monetær union med en fælles møntenhed, som senere skal blive til et microchip, men det ved lederne ikke endnu. Det samlede Europa skal fremstå, som en økonomisk supermagt.

Tanken om et fælles Europa har aldrig kunnet dø. Det er en antikristelig tanke. Hans kongedrøm. Djævelens drøm! Han arbejder skridt for skridt hen imod dette mål.

Jeg hørte i TV avisen om det pengeløse samfund for kort tid siden, at om fem år er de danske pengesedler udfaset og alt sker på kort og på nettet. I en avis stod der: Flere køber dagligvarer på nettet. Tidsånden hjælper til, at fremme det pengeløse samfund. Det er stort set sket i Sverige.

Hvor mange vil ikke sige, det er godt, jeg har ikke noget, at skjule og så kommer vi alt kriminelt og sort arbejde til livs osv. Men de ved ikke, at de samarbejder med den antikristelige ånd. De kommer under statens fulde kontrol i alle ting. Den personlige frihed forsvinder.
Det bliver et "demokratisk" diktatur der sniger sig ind.

DET SKER FOR VORE ØJNE I DAG, FORUDSIGELSERNE GÅR I OPFYLDELSE. Den som har ører han hører, hvad Ånden siger til menigheden.


ATOMTIDEN

Atombomben dannede egentlig vej for Israels tilbagekomst til deres land. Amerika afsluttede anden verdenskrig med den og blev sejrherre. Den 6 august 1945 faldt atombomben over Hiroshima og så var vi i atomalderen!

EN NY TID BEGYNDTE

Udgangspunktet for atomsprængning skete i Rom i 1934. Enrico Fermi ved universitetet i Rom opdagede en effektiv måde at sprænge atomer. Han drog til Amerika og forskede videre der. Tyskerne var også i gang med atomforskning og nåede gode resultater.
Men en jødisk kvindelig professor ved navn Lise Meitner fik kendskab til disse forsøg, men måtte flygte fra Tyskland og overbragte derfor sin viden til de amerikanske videnskabsmænd.

Bibelen taler om brændende elementer. Universet er jo opbygget af atomer, som er universets grundelementer. Det har altid været utænkelig, at de skulle kunne brænde.

2. PET. 3:10-11: "MEN HERRENS DAG VIL KOMME SOM EN TYV, OG DA VIL HIMLENE FORGÅ MED ET BRAG, OG ELEMENTERNE VIL BRÆNDE OP, OG JORDEN OG ALT DET MENNESKESKABTE PÅ DEN VIL VISE SIG SOM DET, DET ER.

Gud forudsagde, at elementer kunne brænde. Atomkraften er selve universets grundsten. Hele skaberværket er opbygget af atomer.

VI LEVER NU I EN ATOMTID.

Paulus skriver:

1. KOR. 15:51-53: "SE, JEG SIGER JER EN HEMMELIGHED: VI SKAL IKKE ALLE SOVE HEN, MEN VI SKAL ALLE FORVANDLES, I ÈT NU, PÅ ET ØJEBLIK, VED DEN SIDSTE BASUN, FOR BASUNEN SKAL LYDE, OG DE DØDE SKAL OPSTÅ SOM UFORGÆNGELIGE, OG VI SKAL FORVANDLES. FOR DETTE FORGÆNGELIGE SKAL IKLÆDES UFORGÆNGELIGHED, OG DETTE DØDELIGE SKAL IKLÆDES UDØDELIGHED."

Paulus siger: Vi skal alle forvandles! Men hvornår? " I ÈT NU, PÅ ET ØJEBLIK." Man havde ikke ord for èt nu, ( et splitsekund) et øjeblik, men hvad siger grundsproget om det? Grundsprogs ordet i et nu, på et øjeblik er: ATO`MO`!! Vi skal alle forvandles i en ATO`MO, en atomtid? Måske!

Vi skal iklædes herligheds legemer, der er udødelige. Det kunne ikke ske før Israels hjemkomst og atomets opfindelse, hvis jeg må tolke Paulus sådan.

Denne forvandling sker når Jesus henter menigheden hjem til himlen. Det kan nu ske, når som helst. Er du rede??


ANTIKRIST

Antikrist er ikke et helt almindelig menneske. Den store trængsel er ikke en helt almindelig tid. De åndelige overnaturlige kræfter fra både det himmelske og det underjordiske træder synligt frem. De kæmper et gigantisk åndeligt slag, som ender med Guds kongen Messias sejr og Satan og hans søn antikrist og den falske profets nederlag.

Ligesom Gud er en treenighed mellem Faderen, Sønnen og Helligånden er også Satan en treenighed. Dragen, Dyret og Den Falske Profet.

Her en kort gennemgang af de tre personer. Dragen er Satan selv.

Åb. 13:3-9: "HELE JORDEN FULGTE DYRET (Antikrist ) MED UNDREN OG TILBAD DRAGEN, DER HAVDE GIVET DYRET MAGTEN OG DE TILBAD DYRET OG SAGDE: HVEM ER DYRETS LIGEMAND, OG HVEM KAN GÅ I KRIG MOD DET? OG DET FIK GIVET EN MUND, DER TALTE STORE BESPOTTELIGE ORD, OG DET FIK GIVET MAGT TIL AT GØRE DET I TOOGFYRRE MÅNEDER ( 3,5 år ) DET ÅBNEDE MUNDEN TIL BESPOTTELSE MOD GUD, DET SPOTTEDE HANS NAVN ( Jesus/Messias ) OG HANS BOLIG Menigheden, som nu er i Himlen ) OG DEM DER HAR BOLIG I HIMLEN ( Høje englemagter ) DET FIK GIVET MAGT TIL TIL AT FØRE KRIG MOD DE HELLIGE ( Israel ) OG BESEJRE DEM, OG DET FIK GIVET MAGT OVER HVER STAMME OG FOLK, TUNGEMÅL OG FOLKESLAG. OG ALLE, DER BOR PÅ JORDEN, VIL TILBEDE DET, ENHVER, HVIS NAVN IKKE, FRA VERDEN BLEV GRUNDLAGT, STÅR SKREVET I LIVETS BOG, DET SLAGTEDE LAMS BOG."

(Menigheden er udvalgt FØR verden blev grundlagt, altså, de er ikke på jorden, men i himlen Ef. 1-4 ).

I trængselstiden på 3,5 år tilbeder man Dragen, Satan, det er okkultisme, denne tids verdensreligion og man tilbeder Dyret, Antikrist.

Nu kommer vi til den tredje i den Sataniske treenighed. Den falske profet.

ÅB. 13:11-18: "JEG SÅ ET ANDET DYR KOMME OP AF JORDEN. ( Når der står jorden henviser det til Israel, altså en jøde. Det første dyr Antikrist kom op af havet, som betyder folkehavet, altså en hedning Åb.13-1 ) DET HAVDE TO HORN SOM ET LAM, MEN TALTE SOM EN DRAGE. DET UDØVER HELE DET FØRSTE DYRS MAGT FOR DETS ØJNE, OG DET FÅR JORDEN OG DEM, DER BOR PÅ DEN, TIL AT TILBEDE DET FØRSTE DYR, DET HVIS BANESÅR BLEV LÆGT. DET GØR STORE TEGN, SÅ DET ENDOG FÅR ILD TIL AT FALDE FRA HIMLEN NED PÅ JORDEN FOR ØJNENE AF MENNESKENE. ( Jøderne tror nu dette dyr, den falske profet, er Elias.) DET FORFØRER DEM, DER BOR PÅ JORDEN, MED DE TEGN, SOM DET HAR FÅET GIVET AT GØRE FOR DYRETS ØJNE, OG SIGER TIL DEM, DER BOR PÅ JORDEN, AT DE SKAL LAVE ET BILLEDE AF DYRET, DER FIK SVÆRDHUGGET OG KOM TIL LIVE. OG DET FIK GIVET, AT BLÆSE LIVSÅNDE I DYRETS BILLEDE, SÅ DYRETS BILLEDE OGSÅ KUNNE TALE OG FÅ ALLE DEM DRÆBT, DER IKKE VIL TILBEDE DYRETS BILLEDE. ( Forfølgelse imod alle de mennesker, som omvender sig ved de 144000 salvede jøders forkyndelse om, at kongen Messias kommer til Jerusalem, mange følger denne forkyndelse: læs Joh. åbenbaring det syvende kapitel.) DET FÅR ALLE, STORE OG SMÅ, RIGE OG FATTIGE, FRIE OG TRÆLLE, TIL AT SÆTTE ET MÆRKE PÅ DERES HØJRE HÅND ELLER DERES PANDE, SÅ INGEN KAN KØBE ELLER SÆLGE UNDTAGEN DEN, DER BÆRER DETTE MÆRKE, DYRETS NAVN ELLER DETS NAVNS TAL. HER KRÆVES DER VISDOM. " ( Vi kan udmærket forestille os hvilke forhold de fra det syvende kapitel må leve under. De må leve af om der er nogen, der vil give dem lidt mad og dikke, da de ikke kan købe og sælge. Hvis ingen forbarmer sig over dem må de og deres børn dø!)

Når Antikrist og den falske profet benævnes, så omtales de som dyr. De er ikke "rigtige" mennesker. De er som dyrene uden ånd.

Denne sataniske treenighed erklærer hele den himmelske verden åndelig krig. De håner Gudfader og hans Søn Jesus/Messias og deres bolig, menigheden og høje engle magter.

Gud Fader, og Sønnen i opstandelses legemet, og en menighed i opstandelses legemer, samt de to vidner fra Åb. kp. 11 og store englemagter er involveret i denne åndskrig, som er en overnaturlig krig.
De to vidner har magt til at lukke himlen for regn og de har magt til at forvandle vand til blod. Mange bibellærer mener at det er Elias og Moses som deltager i kampen i trængselstiden. De mødte jo Jesus på åbenbarelsesbjerget. Mat.17-3 Men det bliver for langt, at komme ind på det her. Men vi slutter med at se lidt på Dyret, Antikrists overnaturlige opkomst.

ÅB. 17:8: "DYRET, DU HAR SET, VAR OG ER IKKE MERE, OG DET SKAL STIGE OP AF AFGRUNDEN OG GÅ SIN UNDERGANG I MØDE. OG DE, DER BOR PÅ JORDEN, OG HVIS NAVNE IKKE, FRA VERDEN BLEV GRUNDLAGT, STÅR SKREVET I LIVETS BOG, VIL UNDRES, NÅR DE SER DYRET, SOM VAR OG IKKE ER OG VIL KOMME."

Dyret fremtræder jo som et menneske og lader sig tilbede af mennesker. Men det er et overnaturlig menneske.
Det har eksisteret på jorden før, det var og er ikke mere, men skal komme igen fra afgrunden.
Grundsprogs ordet for afgrunden er: Abyssus, samme ord som er brugt i Åb. 9:1-3 og 11 som her kaldes afgrundens brønd, som åbnes og derfra kom der græshopper ( onde ånder ) som blev givet magt, som jordens skorpioner.
Det var Antikristes venner fra afgrunden der kom ham til hjælp. Dem som Dyret har været sammen med siden sin død fra jorden. De onde ånder, som møder Jesus i Luk.8-31 råber til ham: Send os ikke i Abyssus, afgrunden.
Det er også den afgrund, som Satan kastes i når han skal bindes for 1000 år. (Åb. 20:3).

Antikrist har altså været forvaret i afgrunden sammen med de onde ånder indtil han træder frem i denne verden igen, som Antikrist.
Han er et uhyre fra afgrunden, Abyssus!

Hvem er Antikrist, som har levet før her på jorden og ikke er mere, men skal komme igen fra afgrunden, som Johannes fik at se?
Johannes ved det, for han fik ham jo at se, da han levede. Johannes omtaler ham her i Åb. kapittel 17.

ÅB. 17:9-11: "HER KRÆVES DER ET SIND MED VISDOM! DE SYV HOVEDER ER SYV BJERGE (Byen Rom er bygget på syv bjerge) , SOM KVINDEN SIDDER PÅ (Kvinden er den Romersk Katolske Kirke, Skøgekirken med hovedsæde i Rom Åb. 17:1-6) OG DE ER SYV KONGER (syv romerske kejsere ) DE FEM ER FALDET ( på Johannes tid ) ÈN ER NU, DEN SIDSTE ER ENDNU IKKE KOMMET, OG NÅR HAN KOMMER, SKAL HAN KUN VÆRE DER KORT TID. OG DYRET SOM VAR OG IKKE ER NU, ER SELV BÅDE DEN OTTENDE OG ÈN AF DE SYV, OG DET GÅR SIN UNDERGANG I MØDE."

Læg mærke til, at Johannes nedladende kalder dyret for det! Han betragter det ikke som et naturligt menneske. Ikke engang, som et naturligt dyr, da man ikke ville omtale et dyr som, det. Men Johannes har det, som en ting! En død ting. Han,dyret, var jo død, det havde Johannes selv oplevet.

Vi ser lige på kongerækken, kejserne, som Johannes omtaler på sin samtid, han taler om den ottende konge, som er Antikrist. Her er er en liste over en del af de første romerske kejsere.

AUGUSTUS - regerede fra 27 f. Kr. til 14 e. Kr.

TIBERIUS - regerede fra 14 e. Kr. til 37 e. Kr.

CALIGULA - regerede fra 37 e. Kr. til 41 e. Kr.

CLAUDIUS - regerede fra 41 e.Kr. til 54 e.Kr.

NERO - regerede fra 54 e.Kr. til 68 e.Kr.

GALBA - regerede fra 68 e.Kr. til 69 e. Kr.

OTHO - regerede fra 69 e. Kr. til 69 e. Kr.


Nogle bibellærer undlader kejser Augustus og begynder med Tiberius og ender med Vitellius der også regerede fra 69 e.Kr. til 69 e. Kr. Men resultatet bliver ca. det samme. Nero er død i begge tilfælde, da Johannes får åbenbaringen.

Johannes skriver: Og det er syv konger, de fem er faldet (døde) blandt dem er også Nero!
En er nu, da Johannes levede, nemlig Galba. En er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der kort tid, Otho!

Dyret som var og ikke er mere, det er selv den ottende, men samtidig en af de syv. Her i rækken ser vi Nero, som den femte - altså en af de syv. Han er død, men skal komme igen, som den ottende.

I så fald må han stå op fra de døde. Satan vil ikke stå tilbage for Gud. Han vil også have en "søn", som opstår fra de døde. Johannes giver en yderligere bekræftelse på at Kejser Nero er dyret, Antikrist.

ÅB. 13:18: "HER KRÆVES DER VISDOM! DEN, DER HAR FORSTAND, MÅ REGNE PÅ DYRETS TAL, FOR DET ER ET MENNESKETAL. DETS TAL ER 666."

Der skal ikke den "store" visdom til for at se, hvad Johannes mener med tallet. Johannes kunne ikke på sin samtid udråbe kejser Nero, som dyret Antikrist og slippe godt fra det.
Derfor skjulte han kejserens navn i et talsystem 666. Seks hundrede og seks og tres og ikke 6. 6. 6.
Det er Djævelen og hans ånder der har mystificeret dette tal til at blive noget hemmeligt mystisk. De som skal bære Dyrets tal, seks hundrede og seks og tres, må være det samme, som at bære Dyrets navn Nero!

Kejserens navn er på hebraisk : Neron Kesar og skrives sådan: Nrvn Ksr.
Disse bogstaver har på hebraisk følgende værdier: n = 50, r = 200, v = 6, k = 100, s = 60.
Altså, hvis vi tæller værdierne på bogstaverne sammen får vi dette resultat: 50+200+6+50+100+60+200 = 666! Mere mystik er der ikke i dette tal.

Stakkels verden, når denne person fra Abbyssus bliver verdenshersker og indretter sit rige her på jorden i syv år og Gud angriber dette rige fra himlen med englemagter som angribere.

Og de to vidner, som lader ild falde ned og gør vand til blod. Det bliver en trængsel, som aldrig har set sin lige medens der har været mennesker til. Jesus omtaler den sådan:

MATTH. 24:21: "FOR DA SKAL DER VÆRE EN STOR TRÆNGSELSTID , SOM DER IKKE HAR VÆRET MAGEN TIL FRA VERDENS BEGYNDELSE INDTIL NU OG HELLER ALDRIG VIL KOMME. OG HVIS DE DAGE IKKE AFKORTEDES, BLEV INTET MENNESKE FRELST, MEN FOR DE UDVALGTES SKYLD ( Israel ) VIL DE DAGE BLIVE AFKORTET."

Denne trængsel kaldes for Lammets vredes dag. Åb. 6:16-17.

Men den genfødte kristne menighed, som følger lammet, skal ikke gennem vredens dag. De frelses fra denne vredens dag ved bortrykkelsen før trængslen.

1. Tes. 1:9-10: "THI MAN FORTÆLLER SELV OM OS, HVILKEN INDGANG VI FANDT HOS JER, OG HVORDAN I VENDTE OM TIL GUD FRA AFGUDERNE FOR AT TJENE DEN LEVENDE OG SANDE GUD OG FRA HIMLENE VENTE HANS SØN, SOM HAN OPVAKTE FRA DE DØDE, JESUS, DER FRIER OS FRA DEN KOMMENDE VREDE."

JESUS KOMMER SNART, ER DU REDE? Han henter dem , som lever i forventningen om Hans komme!!

Begge riger er nu under opbyggelse i vor tid.

SER DU SET SOM SKER I DET DER SKER??


Amen


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis