Kampen om Sandheden
Artikler

Stormen som bygger seg opp


af Dan Bohler

Jeg føler at vår Herre holder på å reise seg og fiendene fra helvete holder på å bli spredt. På denne tid går mitt hjerte til Israel. Der vil bli en begrenset krig i nærmeste framtid, som ganske sikkert vilbringe fram hele grunnlaget for den nye «Verdensordningen» og reise opp Anti-Krist.

Artikel fra maj 2002, altså før USAs angreb på Irak 20. marts 2003.

Vi må alle og jeg ønsker å understreke ordet alle, be for «fred for Jerusalem.» Mange sjeler vil møte Gud og mye blod vil bli utgytt og mye ondt vil bli gjort. Vi må være klar over det faktum at alle endetids-begivenheter er knyttet til nasjonen Israel. Det er Guds klokke. La oss se i Esekiel 38. Jeg tror at vers 8 gir uttrykk for hva vi er vitner til akkurat nå... Der har vært en samling av Hans folk i disse siste dager, men det er ennå ikke full gjenopprettelse. Dette verset forteller oss at de har kjempet mange kriger med sverdet siden 14. mai 1948.

Den invasjon som snart kommer, er fortsatt delvis og ikke som slaget ved Armageddon, som vises i Åpenbaringen 19 og i Esekiel 38:18-23. I forbindelse med Gog og Magog i Åpenbaringen 20:8 står det at djevelen skal gå ut for å forføre folkeslagene som er ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, for å samle dem sammen til strid. Vi kan her se en reell forskjell fra den tradisjonelle undervisningen som mange av oss har fått. Vi har lært at dette kommer fra Russland. Men hvis vi ser nærmere på Åpenbaringen 20:8, kan vi få en annen tolkning. På gresk er Gog og Magog en anti-kristelig allianse som kunne være en muslimsk nasjon eller muslimske nasjoner. Uten å prøve å komplisere hensikten med profetien, tror jeg at vi kommer til å få se en umiddelbart forestående, men en begrenset krig med de muslimske nasjonene, samlet vil de krige mot Israel og det vil bringe «fortapelsens sønn», Anti-Krist på verdenscenen. Vær klar og vær forberedt for de kommende begivenheter. Hele verden vil bli rasende og helt fra vettet på grunn av Israels handlinger for å forsvare seg. Jeg håper og ber om at Amerika vil fortsette å være en lojal forbundsfelle. Hvis ikke, vil vår sorg bli stor.

Jeg har allerede advart om at Amerika vil gå inn i en stor konflikt i en krig med Irak og Iran. Vi ser nå at det er blitt stadfestet at Iran skal hjelpe Irak, og sammen har de truet USA flere ganger. Herren har vist meg at vi er meget nær denne konflikten. Vi kommer til å gå inn i den med store skvadroner av skip, fly og mennesker og vi kommer til å bli slått meget alvorlig... Og når dette skjer, vil der bli et stort vakuum tilbake i Midt-østen. Vi vil trekke oss ut og vil være i en ynkelig situasjon, og ikke i stand til å hjelpe noen. Vi trenger alle å be desperat for vår president, våre militære ledere, Pentagon og at Gud vil sende en mektig vekkelse i det militære, for mange soldater kommer til å miste livet.

Men Herren har gjort meg oppmerksom på at det meget snart kommer til å bli en makeløs krig med muslimene, og Israel kommer til å kjempe som en ”villkatt” i bur. Og Israel kommer til å bli hardt skadet, men kommer til å seire over de muslimske nasjonene. P.g.a.de avanserte våpen som Israel kommer til å bruke for å vinne vil hele verdens opinionen vende seg mot Israel. Det som vil gi Israel seir, er det som vil gjøre at verden vender seg mot henne. De kommer til å bruke «begrensede atom-våpen» og noen våpen som aldri har vært i bruk før. Israel kommer til å bruke disse våpnene fordi muslimene forsøker å utslette dem. Når Israel kommer gjennom slaget (med store skader) vil de muslimske inntrengene bli ødelagt.

På grunn av den elendige situasjon som Amerika vil være i p.g.a. konflikten med Irak og Iran vil russerne få ideen om at nå er tiden inne for kjempe mot Israel De vil si.:» Ikke er bare USA blitt svakere, men opionien er mot Israel og ingen vil si noe mot oss om vi invaderer dem. Faktisk vil verden elske oss hvis «vi går inn og får dem ut.» Dette vil være feilen som Russland (Gog og Magog og alle nasjonene som går med dem) vil gjøre. Og når de gjør det, sier Esekiel 38, at de vil bli totalt og fullstendig knust på Israels fjell. Men på samme tid vil de tingene som Herren har vist Henry Gruver, Dimitri Duduman, A.A. Allen og meg, begynne å skje i denne nasjonen. Men før det skjer, kommer der til å bli en stor kjernefysisk ulykke: Noen kommer til å skyte mot Amerika og treffe, hvis vi ikke ber og ber som vi aldri har gjort før, og ber Gud vise denne nasjonen (våre ledere) hvordan vi skal beskytte oss fra raketter som kommer inn, og be at vårt militærapparat vil bli gjenopprettet fra nederlaget som Herren har vist meg, med Irak og Iran.

Hva kommer vi til å få se i de neste månedene av åndelige mørke og dom fra Gud? Jesus kalte den tiden som ligger foran for en tid med sorg,. «På jorden skal folkeslagene gripes av angst og blindhet» Luk.21:25). Ifølge Herren Jesu Kristi Ord er vi nå i tiden med «stor sorg.» Vi er på full fart inn i en mørk, skremmende tid med forfølgelse, der vil bli mange trengsler og prøvelser for vår tro midt i en verdensomfattende terrorisme og et skammelig moralsk forfall. Mer enn noensinne vil naturkatastrofer komme som på et telleverk. Dette er de konkrete dommene fra Gud. Se 1 Moseb.6:1 1, Lukl7:26 og Esaia 26:9-11.

På slutten av sin jordiske tjeneste ga Jesus mange advarsler og profetier til dem som kom til å bli ledere i Hans menighet, apostlene. Han fortalte dem hva som kom til å skje med menigheten i de siste dager. Disse profetiene holder på å bli fullbyrdet NÅ med alarmerende nøyaktighet. De profetiene som så smått begynner å bli oppfylt, vil bli oppfylt fullt ut. På kort tid, vil denne generasjon havne i problemer som aldri har sett sin like, som Jesus uttrykte det. «Men alt dette er bare begynnelsen til veene» (Mat.24:8). De smertefulle tegn eller hendelser som leder til «stør sorg» er nevnt av Jesus som «Krig og rykter om krig» (terrorismen). Dette vil bli forferdelig, og nasjoner vil reise seg mot nasjoner, tørke, epidemier og jordskjelv vil komme i hvert område av verden. Se Matteus 24:6 og 7 og Lukas 21:9-11. Disse tegn i endetiden vil også bli fulgt av store tegn fra himmelen, like før den store trengsel (Lukas 21:11-12).

Vekkelsen som kommer, vil ganske enkelt trekke til Guds hjerte dem som kan være ledere i en hvilken som helst situasjon. De kan leve fri fra frykt og vandre i Kristi kjærlighet og hjelpe til med å ta vare på massene av frafalne kristne, som vil være fylt med frykt og uro p.g.a. den måten de har levd på. De spør: «Hva skal jeg gjøre?» Og Gud vil bruke disse lederne, som er fylt av tro, kraft og kjærlighet, for å hjelpe dem. Der er en stor tid som ligger foran oss. Det er innspurten i løpet.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005-07 Willy Griis