Kampen om Sandheden
Artikler

PROFETI


ved Lance Lambert

Under den internationale forbønskonference for ledere i Jerusalem lød følgende profeti den 3. november 1992:

"Hør mit Ord, siger Herren, og vær stille for mig. I skal ikke frygte for de omvæltninger, som snart kommer over jorden. For dommedag er begyndt, og jeg vil nedstyrte og nedstyrte. Jeg vil ikke holde inde, før det faldne menneskes sande ånd og karakter kommer for dagen. Jeg vil lade min modstander, Satan, få en sidste mulighed for at udfordre min autoritet, mit Ord, mine planer og min Messias. Derfor vil jeg, Herren, lade disse politiske, økonomiske, religiøse og fysiske omvæltninger ske. Frygt ikke for alt dette, for jeg bereder hele verden til den sidste fase, til det, som de, der ikke kender mig, kalder en ny verdensorden, men som i virkeligheden er en gammel verdensorden. Det er Babylons magt og karakter, som får sin kraft fra mørkets åndsmagt, Babylons åndsmagt. Han er antikrists ånd, som først manifesterede sig ved Babel og prøvede at frembringe en verdensorden uden mig, hvilket jeg forhindrede. Men nu er hans time kommet.

Frygt ikke, du lille flok, I, som ønsker at dele mit hjertes planer og længsler, I, som jeg vil udruste til at stå med mig i disse stormfulde tider med omvæltninger. Det er mig, den suveræne Herre, den Almægtige, som bereder hele verden til, at dette syndens menneske endelig skal komme til syne. Intet er uden for min kontrol, og alt er under min autoritet. Jeg står bag alle rystelserne, alle forandringerne og omvæltningerne, for jeg bereder hele jorden - og især Europa og Amerika.

Én supermagt har jeg væltet, og en anden vil jeg snart dømme. Jeg vil også vælte Islams magt, for jeg har set deres ondskab, siger Herren. Bed mig IKKE om at udsætte disse domme, for jeg har besluttet at gøre det og vil ikke vende om.

Stå med mig, at min vilje må ske. Frygt ikke og bliv ikke nedbøjede over alt dette. Mit råd står fast, og jeg vil gennemføre min vilje; alt, hvad jeg har planlagt for min Søn, skal gå i opfyldelse, og alt, hvad jeg har villet med dem, som jeg har forløst og givet til min Søn, skal komme til at ske.

Midt i alle disse verdensomspændende storme vil jeg ved min Ånd udføre et verdensomspændende arbejde og høste en verdensomspændende høst. Hvor mørket og lidelserne har været størst, dér vil høsten blive størst. For jeg, Herren, vil berede et folk til min herlighed. Jeg vil drage dem fra Rusland og alle landene der omkring og fra Kina og alle landene der omkring. Jeg vil drage enorme skarer af unge fra de muslimske lande. Fra øst og vest, fra nord og syd, vil jeg drage dem. I alle omvæltningerne og i al forvirringen vil jeg virke mægtigt. Med nåde og med kraft vil jeg salve dem, som vil være trofaste, og med tegn og med undere vil jeg virke iblandt dem. Men de, som vil være trofaste overfor mig, kommer til at lide. Derfor må I lade mig gøre et dybt værk i jer gennem min Ånd, mens der er tid.

Og når mit hjerte længes efter dem, som jeg har forløst fra nationerne, at de må blive som en brud for mig og dele mit evige hjem og min herlighed, så længes mit hjerte med en grænseløs og overstrømmende kærlighed efter Israel og jøderne, hvor de end måtte være. For som jeg drager de forløste fra alle verdenshjørner, sådan drager jeg mit jødiske folk tilbage til det land, jeg har givet dem som en evig arv. Jeg lover højtideligt, at jeg vil dømme enhver leder, som modsætter sig min vilje i den sag, og jeg vil benytte mig af enhver mulighed for at bringe jøderne hjem.

Israel, som i alt sit frafald dog har båret mit navn, ofte uden at vide det, og som min modstander har hadet med et had, der er lige så grænseløst, som min kærlighed til hende er grænseløs, hun, som er blevet hadet, foragtet, plaget og forfulgt, som nationerne har fordrevet og trådt under fode - jeg, Herren, Israels Hellige Gud, hendes Frelser, jeg, Herren, vil nu lede hende kærligt og nænsomt, medtaget og såret som hun er, jeg vil lede Israel til hendes plads som den øverste blandt nationerne. Ja, jeg, Herren erklærer, at de, som overfaldt Israel og hadede hende, skal komme og bøje sig til jorden for hende.

For midt i alle disse domme vil jeg frelse Israel. Jeg, Herren, vil gøre det suverænt på den dag, jeg får hende til at råbe på mig, og jeg vil åbne hendes øjne og lukke hendes øre op. På den dag, som jeg vil skabe, skal mit hjerte synge af glæde, og jeg vil danse brudgommens dans. Jeg kalder jer derfor til forbøn, som vil koste jer alt, for at mine planer må gå i opfyldelse.

Jeg er Alfa og Omega, siger Gud Herren, den som er, og som var, og som kommer, den Almægtige."


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2005 Willy Griis