Kampen om Sandheden
Artikler

Læs nyhederne og se, at Jesus kommer snart
af Willy Griis

1. Kor. 13:8-12: "Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå. , tungetale, den skal forstumme, og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud."

Paulus skriver: Da jeg blev voksen aflagde jeg det barnlige. Paulus blev åndelig moden og skuede, som sådan ind i spejlet, ind i en gåde. Spejlet er Guds profetiske ord. Vi "ser", erkender og profeterer stykkevis. Vi har ikke svarene på alle vore spørgsmål, men vor åbenhed for Guds ord, vor modtagelighed uden forudfattede meninger vil være en stor hjælp for os, ligesom dem i Berøa. Ap.17:11: "Disse jøder var mere imødekommende end jøderne i Thessalonika, de modtog ordet med megen velvilje og granskede dagligt Skrifterne for at se, om det forholdt sig sådan."

1. Tessalonikerbrev 5:1-11: "Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved selv ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger: Fred og ingen fare! Da er undergangen pludselig over dem som veerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten, og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. For de, der sover, sover om natten, og de, der drikker sig berusede, er berusede om natten. Men vi, der tilhører dagen, skal være ædru og iføre os troen og kærligheden som brynje og håbet om frelse som hjelm. For Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus, som døde for os, for at vi, hvad enten vi er vågne eller sover, skal leve sammen med ham. Trøst derfor hinanden og opbyg hinanden, som I også gør."

Paulus skriver om nattens og dagens børn. De der våger og de der sover. De der lever "vidende" ud fra det profetiske lys ("om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer"), og de der lever i uvidenhed om de kommende ting. Dagens børn skal ikke rammes af Guds vrede, men frelses derfra, medens nattens børn skal opleve denne vredens dag, som en tyv om natten. Nattens børn skal tale om fred og ingen fare og dagens børn skal "se" veerne, som varsler tusindårsrigets fødsel og Jesu komme, som konge i Israel. Paulus så frem til denne dag, som medkonge.

2. Tim. 2:12: "Holder vi ud, skal vi også være konger med ham."

2. Tim. 4:6-8: "Mit blod skal snart udgydes, og tiden er inde, da jeg skal bryde op. Jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret troen. Nu har jeg retfærdighedens sejrskrans i vente, som Herren, den retfærdige dommer, på den dag vil give mig - og ikke mig alene, men alle dem, som har glædet sig til hans tilsynekomst."

King James-oversættelsen oversætter retfærdighedskransen med "krone." Vers 8: "Til slut, så er det da gjort færdig en retfærdighedens krone for mig." Det er, hvad vi har, at trøste hinanden med, vi der ikke sover, men "ser" fordi vi hører dagen til!

Mat. 24:32-34: "Lær denne lignelse af figentræet: Når dets grene bliver bløde og får blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser alt dette, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå."

Israel sammenlignes med et figentræ i Guds ord. Jer.8-13 " Jeg vil høste dem, siger Herren, men der var ingen druer på vinstokken, ingen figner på figentræet, og bladene var visnet, jeg gengælder dem efter deres afgrøde."

Jer. 9:11-15: "Hvem er den vise, der forstår dette? Til hvem har Herren talt, så han kan forkynde det? Hvorfor er landet gået til grunde? Hvorfor er det afsvedet som ørken, hvor ingen færdes? Herren siger: Fordi de svigtede den lov, jeg lagde frem for dem. De adlød mig ikke og fulgte ikke loven, men vandrede i deres hjertes forstokkethed, de fulgte Báalerne, som deres fædre havde lært dem. Derfor siger Hærskares Herre, Israels Gud: Jeg giver dette folk malurt at spise og gift at drikke. Jeg spreder dem blandt folk, som hverken de eller deres fædre har kendt, og jeg forfølger dem med sværdet, indtil jeg har tilintetgjort dem." (Som folk, min kommentar).

Men sådan skal det ikke altid være, Gud vil samle sit folk igen. Ez. 36:33-36: "Dette siger Gud Herren: Når jeg har renset jer for alle jeres synder, befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Jorden, der har ligget øde hen, skal dyrkes i stedet for at ligge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige: Dette øde land er nu blevet som en Edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstede og beboede. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er Herren. Jeg har talt og jeg vil gøre det."

Figentræet er igen på plads i Israels land og blomstrer. Er det ikke det vi netop oplever i vor tid? Efter 2000 år i landflygtighed blomstre landet igen i det samme landområde, og som der er skrevet i Mat.24-34 " Denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker." Om der menes denne æt eller den slægt, som oplever hvad der er omtalt i Mat. Kp. 24, så har verdens nationer gjort alt for at udrydde den jødiske æt igennem tiderne og de samme kræfter er i fuld sving også i dag. Men det skal ikke lykkes dem. Antisemitismen er stærk voksende i vor tid. Nyhederne bringer oplysninger om Israels trængsler på mange måder:

• Den kendte norske prædikant Aril Edvardsen skriver: Israel må godtage en PLO-stat
• Kirkernes Verdens råd opfordre sine medlemskirker, herunder den danske folkekirke, til økonomiske indgreb overfor den "Israelske besættelse."
• Den presbyterianske kirke i USA vil støtte palæstinenserne ved at trække sine midler ud af fonde og virksomheder, som gør forretning med Israel
• Nyhederne skriver: Fornyet jødehad i Tyrkiet
• New Age er blevet en hovedstrøm i Israel.

Mat. 24:4-5: "Jesus sagde til dem: Se til, at ingen fører jer vild! For der skal komme mange i mit navn og sige: Jeg er Kristus, og de skal føre mange vild."

Vi kan læse vor tids tegn i nyhederne og det stemmer overens med Bibelens profetier om den sidste tid.

Mat. 24:6-7: "I skal høre krigslarm og rygter om krig. Se til, at I ikke lader jer skræmme! For det skal ske, men det er endnu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk, og land imod land, og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv! Alt dette er begyndelsen på veerne."

Dette er talt til Jøderne, men menigheden lever også i dag i veernes tid. Folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Det er jo hvad vi oplever begyndende i sidste århundrede med første og anden verdenskrig, samtidig med at Jøderne begyndte, at rejse hjem til landet. Hvorfor hedder det første og anden verdenskrig? Fordi der ikke har været nogen verdenskrig før.

Nyhederne fortæller: Militærkapløb, USA overhaler resten af verden. USA's militærudgifter har nu nået et niveau, der svarer til alle andre landes militærudgifter lagt sammen.

Elbaradei advarer om atomart ragnarok. Han er leder af Det Internationale Atomenergiagentur IAEA. Han sagde på en konference, at der vil blive mange reelle atommagter, hvis stadig flere lande får mulighed for at producere beriget uran og plutonium. Det er en god opskrift til selvødelæggelse, sagde Elbaradei.

Terrortrusler mod Sverige. "Jeg vælger en jernbanestation fordi den er fuld af svenskere." Præcis som i Madrid. Sådan står der på en hjemmeside, der opfordre til terror mod det svenske folk. Hjemmesiden er registreret i Gaza og Usbekistan. Meddelelsen blev offentliggjort den 28 April, efter at en kendt præst ved navn Runar Søgaard udtalte sig provokerende om Islam og profeten Muhammed.

Og sted efter sted skal der komme hungersnød og jordskælv. Nyhederne meddeler, at der er øget pres på jordens ressourcer, skovarealet skrumper og større områder bliver til ørken og antallet af mennesker vokser. Verdensnaturfonden, WWF, har beregnet, at vi nu forbruger 20 procent mere, end kloden kan bære. Om 50 år vil overforbruget være på 100 procent. 76 millioner vil dø af dårlig vand over de næste 20 år. FN anslår, at 1,2 milliarder mennesker i dag lever uden adgang til rent vand. Jorden trues af naturkatastrofer på grund af den globale opvarmning lyder det fra det britiske Institute for Public Resarch, Centre for American Progress og The Australia Institute. Det medfører misvækst i landbruget, vandmangel, sygdomme hos mennesker og tørke mange steder på jorden osv. FN advarer om sultkatastrofe i Sudans Darfur-provins. Fire millioner mennesker risikerer at blive ramt af hungersnød. Osv.

Jordskælvet ud for Sumatras kyst, som blev målt til 9,0 på richterskalaen og forårsagede en voldsom flodbølge der kostede op imod 300 tusinde mennesker livet, har vi læst meget om, men senere er det oplyst om et kraftigt jordskælv i Indonesien, i Japan og mange andre steder på kloden.

Mat. 24:29: "Men straks efter trængslen i de dage skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og himlens kræfter rystes."

Solen formørkes og månen ikke skinne. Det har jorden prøvet før ved store vulkanudbrud, men stjernerne falder ned fra himlen. Er det ikke for fantastisk? Nej, det skrives der netop om i dagens nyheder. Fredag den 13. april 2029 vil en asteroide med en diameter på 400 meter passere Jorden i bare 30.000 kilometers højde. Den vil dermed suse forbi kloden i en bane under de satellitter, der er sendt op fra jorden og som befinder sig i 36.000 kilometers højde. Man mener at den vil flyve forbi jorden, men kommer så tilbage seks år senere og da kan man ikke indtil videre beregne dens kurs. Rammer den jorden vil den ødelægge et areal på størrelse med Texas, men det vil få katastrofale følger for resten af jorden.

Cambodia ramt af meteor. Den store sten fra rummet fik de lokale til at løbe i skjul. Meteoren forårsagede et brag, der minder om lyden fra en stor bombe, den startede brande og ødelagde flere hundrede hektarer af deres rismarker. Meteorstenen er nu overladt til myndighederne.

Åb.6:15-16: "Og jordens konger og stormænd og hærfører og rigmænd og magthavere og hver træl og fri skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: Fald ned over os og skjul os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede.

Dagens børn, skal rykkes til himlen for at møde Jesus i sky, før denne trængsel. Men mørkets børn, de uvidende skal rammes af vreden.

Det er, hvad vi kan læse i dagens nyheder.

Mat. 24:37-39: "Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også menneskesønnens komme være."

Dagens børn, den levende menighed, er på nuværende tidspunkt revet bort i skyerne, ligesom dagens barn Noa og hans familie var forvarslet og kendte tiden, og blev frelst i arken.

Men nattens børn, der lever i ubekymrethed og i sus og dus, efter tidsånden, de vil blive revet bort af dommen ved menneskesønnens komme.

Paulus skriver: 2. Tim. 3:1-8: "Men det skal du vide, at i de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud, i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft. Hold dig fra dem. Til dem hører nemlig de, der sniger sig ind i husene og får magt over kvinder, der er belæssede med synder og lader sig lede af alle mulige lyster, og som altid vil lære, men aldrig lærer sandheden at kende. Ligesom Jannes og Jambres trodsede Moses, sådan trodser også disse mennesker sandheden, DE HAR FÅET DERES DØMMEKRAFT ØDELAGT, OG DERES TRO STÅR IKKE SIN PRØVE."

Paulus taler om tidsånden i den sidste tid, men han taler også om, at tidsånden er kommet ind i menigheden, for han siger: De har fået deres dømmekraft ødelagt og deres tro står ikke prøve.

Verdens mennesker har ingen tro, da de ikke er født på ny, så her er tale om et frafald fra den sande lære midt i menigheden. Menigheden er ikke længere ædru i åndelig betydning, de tillader kød og synd, at leve i deres sind og i deres midte. MEN GUD ER DEN SAMME, HAN FORANDRE SIG IKKE!!

Nyhedernes overskrifter lyder: Mange flere dømt for vold sidste år. Før var det nok, at slå på tæven, skubbe lidt og råbe. Den slags vold ser vi sjældent i dag, hvor det er normalt, at der bliver brugt knive, køller og skydevåben.

Pædagoger rammes af vold. Fra 1993 til 2001 er tallet mere end tredobbelt, viser en undersøgelse, som Center for Alternativ Samfundsanalyse har lavet.

Forsvarer partnerskabsloven. Homofile partnerskab er i orden, mener den kendte evangelist Aril Edvardsen fra Norge. I et demokratisk samfund kan vi ikke, som kristne kræve af andre mennesker, at de skal leve efter vores kristne moral, siger Aril Edvardsen, som mener at voksne mennesker må kunne leve som de vil. Sagt under et møde i Vennesla til Fædrelandsvennen.

Opfordre til protest mod homofestival. Pastor Jan-Åge Torp i Oslokirken beder "kristenheden og anstændige borgere" om at protestere mod Europride-festivalen i Oslo i Juni 2005. Der forventes ca. 50.000 homofile, som deltagere. Rådhuspladsen skal bruges til at udfolde den homoseksuelle livsstil.

Klippekort skal stoppe elevers bandeord i skolerne. En skole på Bornholm, vil indføre dette. Opbruger en elev kortet med seks klip, kan det betyde bortvisning. Her viser overskrifterne igen tidsånden i den sidste tid inden Herrens komme.

På den politiske arena sker der også noget profetisk i vore dage. Det gamle romerrige vil genopstå med en verdensleder. I begyndelsen af 1900 tallet kunne dette ikke gennemføres, for da fandtes der ikke Radio, fjernsyn, datamaskiner eller overvågningsudstyr, som satellitter osv., men nu kan èn verdenstanke gennemføres og kontrolleres.

Åb.17:8-15: "Dyret, du har set, var og er ikke mere, og det skal stige op af afgrunden og gå sin undergang i møde. Og de, der bor på jorden, og hvis navne ikke, fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, vil undres, når de ser dyret, som var og ikke er og vil komme. Her kræves der et sind med visdom. De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på, og de er syv konger. De fem er faldet, en er nu, den sidste er endnu ikke kommet, og når han kommer, skal han kun være der kort tid. Og dyret, som var og ikke er nu, er selv både den ottende og en af de syv, og det går sin undergang i møde. Og de ti horn, du så, er ti konger, som endnu ikke har fået kongemagt, men som en enkelt time får magten sammen med dyret. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de dyret. De vil føre krig mod Lammet, men Lammet vil sejre over dem, fordi det er herrernes herre og kongernes konge, og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er i dets følge."

Romerriget genopstår. Sådan skriver Aril Edvardsen i sit blad Troens bevis og forsætter: To af bibelens bøger, Daniels bog og Åbenbaringsbogen, fortæller klart at oldtidens romerrige skal genopstå i de sidste dage og blive det sidste verdensrige før Jesus kommer og opretter sit messianske Tusindårsrige. Så langt Aril Edvardsen.

Dyret er den kommende verdenshersker Antikrist, Romerrigets hersker, eller EU's kommende leder. Der siges til Johannes: Dyret, du har set, nemlig den romerske kejser Nero, var og er ikke mere, men skal igen stige op fra afgrunden. De syv hoveder er syv bjerge, det henviser til Rom, som er bygget på syv høje. De ti horn er ti kongeriger, som giver dyret sin magt frivilligt uden sværdslag. Man har aldrig set, at riger frivilligt underlægger sig en anden hersker uden krig, men det er hvad vi ser i dag. De har alle samme tanke, og deres magt og myndighed giver de Dyret. Jeg tror ikke, at fem og tyve medlemmer eller flere er det kommende EU, men at ti riger slår sig sammen til sidst og tager "førertrøjen" på i Europa.

Dette rige vil blive den værste diktaturstat der nogensinde har eksisteret på jorden. De som ikke vil underordne sig og tilbede Dyret vil blive forfulgt og være fredløse overalt på jorden.

Åb.13:16-17: "Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn, eller dets navns tal."

Dette har ikke kunnet gennemføres før i verdenshistorien, for det er nylig i vort århundrede, at det kan kontrolleres.

Aviserne skriver: EU vil have kontrol med os. Principaftale i EU indebærer vidtgående overvågning, og følgende oplysninger skal gemmes. Hvem vi sender sms'er til. Hvem vi emailer med. Hvem vi ringer til. Hvilke sider på nettet vi kigger på.

Dansk verdensnyhed: Betaling med et fingeraftryk. Et betalingskort, der aflæser ejerens fingeraftryk, så man slipper for at huske pinkoden.

Fransk spionsatellit sat i kredsløb. Satellitten kan overvåge masseødelæggelsesvåben, vurdere militæroperationer og styre krydsermissiler. Den kan få øje på genstande på størrelse med en almindelig bog over alt i verden, og kan indsamle data om natten ved hjælp af infrarødt udstyr.

Tiden er netop nu for Antikrists rige og Jesu snare genkomst.

Paulus skriver om Antikrist og tiden omkring ham: 2. Tes. 2:3-12: "Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker i ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? I ved også nu, hvad det er, der holder igen, så han først åbenbares, når hans tid er inde. For allerede nu virker lovløshedens hemmelighed, blot skal han, der endnu holder igen, først fjernes. Da skal den lovløse åbenbares, ham skal Herren Jesus dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre, når han kommer synligt. Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen, for at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, men fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt."

Paulus taler om et frafald, som kommer før fortabelsens søn står frem. Mange af de kristne har på denne tid fået deres dømmekraft ødelagt og deres tro står ikke prøve, som Paulus skrev i 2 Tim. De har mistet kærligheden til sandheden. Men først må han fjernes, som holder igen, jeg tror det er Helligånden og de levendes menighed, derefter kommer Antikrist frem på arenaen. Men alt er ved at lægge sig til rette i vores samtid, så lad os være dagens børn, som kan se.

Samtidig med en verdensregering kommer der også en verdenskirke.

Åb.17:1-7: "Og en af de syv engle med de syv skåle kom og talte til mig og sagde: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugtsvin har de, der bor på jorden, beruset sig. Og den førte mig i Ånden ud i ørkenen. Der så jeg en kvinde sidde på et skarlagenrødt dyr, fuldt af bespottelige navne og med syv hoveder og ti horn. Kvinden var klædt i purpur og skarlagen og pyntet med guld og ædelsten og perler, i hånden holdt hun et guldbæger fyldt med afskyeligheder og hendes utugts urenheder. På panden var der skrevet et navn, en hemmelighed: Det store Babylon, moder til skøgerne og jordens afskyeligheder. Og jeg så, at kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Og jeg undrede mig meget ved at se hende. Men englen sagde til mig: Jeg vil fortælle dig hemmeligheden om kvinden og om dyret, der bærer hende, det som har de syv hoveder og de ti horn."

Her tales om den kommende verdenskirke, som rider på ryggen af dyret, Antikrist, som er lederen af det genopstandne romerrige. Jeg kan godt forstå, at Johannes undrede sig, han havde ikke tænkt sig, at kirken skulle udvikle sig til en skøge og endog blive moder til flere skøger.

Her tales om den Romers Katolske Kirke, dens udspring er den samme by som Antikrist udspringer fra. Vers 9: "De syv hoveder er syv bjerge, som kvinden sidder på." Altså byen Rom. Kvinden var beruset af de helliges blod og af Jesu vidners blod. Den Katolske Kirke har igennem tiderne forfulgt og dræbt mange anderledes tænkende kristne, som ikke ville underlægge sig skøgekirken. Der blev sagt til Johannes: Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande.

Åb.17:15: "Og den sagde til mig: De vande, som du har set kvinden sidde ved, er folk og skarer, folkeslag og tungemål."

Der findes ingen kirke på jorden, som Den Katolske Kirke, der råder over folkeslag og tungemål, ca. 1 milliard mennesker er under dens forkyndelse. Dertil kommer dens døtre, nemlig de kirkeorganisationer der er udsprunget fra den.

Og tidsånden i vor tid går på, at samle alle kirkeorganisationer i større enheder og udslette forskellene dem imellem. Så vil det blive lettere at samle alle under en paraply, nemlig Den Katolske Kirkes organisation, men det ser de fleste kristne ikke i dag. Heller ikke frikirkerne.

Den Katolske Kirke mistede næsten al sin magt under reformationen og århundrederne efter og levede en hensygnende tilværelse. Men så skete der noget den 11 februar 1929 ved Lateran Traktaten mellem Det Hellige Sæde og Kongeriget Italien. Vatikanstaten blev oprettet, som selvstændig stat, og er i dag internationalt anerkendt. Tænk på at jøderne begyndte, at rejse hjem til Palæstina i slutningen af 1800 tallet og Palæstina blev frigjort fra Tyrkerne ved den Engelske general Allenby i 1917 og Israel oprettet 1948 og Rom traktaten, begyndelsen til EU, blev underskrevet i Rom den 25 marts 1957. Det hele lægger sig tydeligt til rette for den sidste dramatiske historie i verdenshistorien inden Jesu genkomst og tusindårsriget med Jesus Messias, som konge i Israel.

Men tilbage til Den Katolske Kirke. Nyhederne meddelte efter Pave Johannes Paul II død:
Paven der genrejste pavedømmet. Ingen pave nogensinde kommer i nærheden af Johannes den anden, når det gælder kontakt med de troende. Ingen anden pave har nogensinde rejst så meget og til så mange lande. Ingen anden pave er blevet set og hørt af så mange mennesker verden over.

Hvorfor sker alt dette i vor tid? Fordi Jesus kommer snart for at hente de troende, de der forventer ham og for at dømme nationerne og deres leder Antikrist.

Vi slutter med Åb. 22:16-21: "Jeg, Jesus, har sendt min engel for at vidne om dette for jer i menighederne. Jeg er Davids rodskud og ætling, den lysende morgenstjerne. Og Ånden og bruden siger: Kom! Og den der hører, skal sige: Kom! Den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet."

Tilhører du dagen eller nattens børn?

AMEN


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2004 Willy Griis