Kampen om Sandheden
Artikler

Hvem vinner romkappløpet?

af Aril Edvardsen

Bibelen forteller at menneskene skal forsøke å innta himmelrommet i de siste dager. Dermed har Sinears land, hvor mennesket tidligere bygde Babels tårn, forflyttet seg til himmelrommet, og blir den plattform der ute hvorpå det moderne "Babels tårn" bygges. Helt siden Gud viste meg disse ting i sitt ord i 1958, har jeg forkynt disse ting, og begivenhetene følger akkurat de linjer som er opptegnet i Bibelen for flere tusen år siden.

Julen 1968 ble den forunderligste jul siden Jesu Kristi fødsel. I steden for at menneskeheten skulle være opptatt med Ham som ble født i Betlehem, glemte verden hele julen, og alles oppmerksomhet ble rettet mot tre menn som kretset rundt månen. USA hadde på en fantastisk måte tilsynelatende passert Sovjet i kappløpet mot månen. I dag er hele verden opptatt med romkappløpet. Hvem skal komme først til månen eller Mars? Mens 2/3 av verdens befolkning sulter, gir storpolitikerne menneskeheten måneraketter i stedet for mat og vitaminer. Milliarder på milliarder av dollars og rubler øses ut hvert år på romkappløpet. Er dette oppfyllelsen av Bibelens ord: "Mens de gjorde seg til av å være vise, ble de dårer."

BABELS TÅRN
Menneskets trang mot himmelrommet er ingen ny foreteelse. Allerede i menneskehetens første tid fikk menneskene i sinne å nå opp til himmelen. I 1. Mosebok 11, 1-9 leser vi om at menneskene bygde Babels tårn i landet Sinear. De sa: "Kom la oss bygge oss en by med et tårn som når opp til himmelen, og gjøre oss et navn". "Da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn hadde begynt å bygge. Og Herren sa: Se, de er ett folk, og ett tungemål har de alle, dette er det første de tar seg fore, og nå vil INTET VÆRE UMULIG for dem, hva de så får i sinne å gjøre" Bibelen forteller at Gud stanset menneskene i deres forsett, og forvirret deres tungemål, og spredte dem over hele jorden. Derfor kalte de stedet Babel. Idag ville mange ha ledd av noen som ville bygge et tårn som skulle nå opp til himmelen. Alle vet i dag at dette er umulig. Det visste Gud også dengang, men det var selve intensjonen som Gud var imot, og derfor stanset han og ødela Babels tårn. Men legg merke til at Gud sa: "Dette er det første de tar seg fore, og nu vil intet være umulig for dem, hva de så får i sinne å gjøre". Det er et merkelig ord. Jeg tror at intet vil være umulig for menneskene, bare de får tiden til hjelp, og at de vil nå både månen og Mars og andre planeter. Det er bare et "dersom" - dersom Gud tillater det. Gud tillot ikke engang en begynnelse til å nå himmelrommet, da han stanset Babels tårn. Hvor langt vil han tillate menneskene å gå denne gangen? Ingen vet det sikkert. Men en ting er klar for oss alle, vi lever i endens tid - i avslutningens tid.

HIMMELEN ER HERRENS HIMMEL
Mennesket har aldri villet erkjenne sin begrensning og underlegenhet innfor Gud. Og synden i sitt vesen er egentlig opprør mot Gud. Da Gud skapte himmel og jord, og senere skapte menneskene, gav han menneskene jorden som oppholdsted. Der skulle de være herrer og råde, og herske over de andre skapninger. Men himmelen og himmelrommet har Gud aldri gitt til menneskene. Bibelen sier: "Himmelen er Herrens himmel, men jorden har han gitt menneskenes barn". (Salme 115, 16). Gud har aldri ment at menneskene skulle være herrer i himmelrommet. Derfor var det at han stanset deres forsett med Babels tårn. Enhver bibelleser vil finne ut at Babels tårn forsvant og ble borte etterat Gud hadde grepet inn og stanset det, og at ordet Babel blir borte fra Bibelens blader for en lang tid. (må ikke forveksles med landet Babylonia). Men i endetidens profetier dukker ordet igjen opp. Både hos profetene Esaias, Jeremias og i Joh. Åpenb. dukker Babel opp igjen i den siste tid - denne gang på en litt annen måte.

DJEVELENS OG MENNESKENES LIDENSKAP
Verken djevelen eller menneskene har siden synden kom til, kunnet akseptere Guds suverenitet. Guds Ord forteller at Satan engang var en salvet kjerub i Guds hage, men at han opphøyet seg i sitt hjerte og ville være "LIK GUD". (Esek. 28). Da ble han en djevel og synden ble til. Da Adam og Eva falt i synd, og synden strømmet inn i verden, var det fordi de trodde at de kunne bli "lik Gud" ved å ete av kunnskapens tre. Selve syndens opphav er ønsket om å opphøye seg og være lik Gud. Synden har aldri kunnet underordne seg Guds suverenitet.

LIK GUD
Siden dengang da Satan ble en djevel har hans lidenskap alltid bestått av å være lik Gud. Derfor har djevelen i alle ting forsøkt å etterligne Gud. Han har bygget opp hele sitt rike i etterligning av Gud. Likesom Gud er treenig i Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, så er djevelen det også i djevelen (også kalt Satan, Dragen, Slangen), Antikrist (også kalt Fortapelsens sønn) og den Falske Profet (en etterligning av den Hellige Ånd). Likesom Gud har en sønn - Jesus Kristus, så har djevelen det også - Antikrist. Likesom Gud sendte sin sønn til verden, så vil djevelen gjøre det samme. "Antikrist kommer," sier Bibelen. Han skal bli en supermann som skal lede hele verden. Likesom Jesus, Guds sønn hadde sin virketid i 3,5 år, så skal Antikrist, Fortapelsens sønn, (også kalt Dyret) regjere på sine høyder i 3,5 år. (Åpenb. 13, 5). Liksom Jesus døde og oppstod, skal også Antikrist (Dyret) med Satans kraft, etterligne en slags død og oppstandelse. "Jeg så et av dets hoder, liksom såret til døden, og dets dødsår ble legt, og all jorden undret seg og fulgte etter Dyrets. (Ap. 13, 3). Liksom Den Hellige Ånd herliggjør Jesus, så skal den Falske Profet (det andre dyret) herliggjøre Antikrist, og endog etterligne pinsedagens ildtunger ved "å få ild til å falle ned for Dyrets (Antikrists) øyne". (Ap. 13,13). Liksom Jesu etterfølgere blir beseglet med den Hellige Ånds segl, så skal Antikrist besegle sine etterfølgere med Dyrets merke 666 som er menneskets tall. Liksom Gud uttar "en ren jomfru for Kristus", så skal også Antikristen få sin brud, kalt den store skjøgen (Joh. Åpenb. 17 og 18) som er de falske og verdslige kirkesystemer og den store ekumeniske bevegelse med pavekirken i spissen. Slik kunne vi fortsette å vise fra Bibelen hvordan Satan forsøker å etterligne Gud i alle ting.

STJERNEN FRA ØSTEN
Da Jesus var født i Betlehem, viste det seg en STJERNE på himmelen, som ble oppdaget av noen vismenn fra Østen. Bibelen hadde nemlig sagt at en stor stjerne skulle vise seg når Messias skulle fødes. (4. Moseb. 24,17-19). Derfor skapte Gud en stjerne på himmelen da Jesus ble født. Men Daniels bok 8, 10 forteller at når Antikrist kommer skal han (hornet som han kalles) vokse "like opp til himmelens hær". Når da djevelen har etterlignet Gud i alle ting, så skulle ingen av oss bli forundret om han også etterlignet tegnet på Jesu fødsel, når det gjaldt Antikristens fødsel. Den 4. okt. 1957 kom det en ny stjerne på himmelen. Også denne gangen var det "noen vismenn fra Østen" som hadde noe å gjøre med den stjernen. Det var russernes menneskelagde stjerne - Sputnik I som svevde på himmelen. Da følte vi oss fristet til å spørre som vismennene gjorde i Jerusalem: Hvor er den Konge - Antikrist - som nå er født?

ANTIKRIST
Selvsagt sier ikke Bibelen årstallet når Antikrist skal fødes. Vi kan bare gjøre vår egen mening utfra vår forståelse av Bibelen og verdensbegivenhetene. Men Antikrist betyr. "mot Kristus" og hans ånd har allerede vært lenge i verden. Det er denne ånd som opphøyer seg mot Gud for å styrte Gud av tronen. Nå har Antikristens ånd allerede vært meget sterk på jorden og nasjoner og politiske ledere har for lengst kastet ut alt som heter Gud og hans autoritet fra lover og styringsverk. Ingen av verdens ledere bryr seg om Gud og hans ord lengere. Nå vil menneskene også opp i himmelrommet og avsette Gud også der. Dette er Lucifer som på ny opphøyer seg mot Gud. Når vi nå ser Antikristens ånd og gjerninger så klare som i dag, og at de til og med hever seg "like til stjernene" så kan ikke Antikristen selv være langt unna. Personlig tror jeg han er født og følger begivenhetenes gang, for å kunne gripe inn i det beleilige øyeblikket. Han vil da bli den supermann som verden så lenge har ventet på. Men han skal ikke åpenbare seg før "den som holder igjen" er ryddet av veien, sier 2. Tess. 2,6-8. Og det er menigheten, alle de virkelig frelste, som Jesus skal hente fra jord før Antikrist kan framstå i sin fylde. Derfor er det vi tror at Jesus skal komme for å hente sin brud en av de nærmeste dagene.

UNIVERSETS SENTRUM?
Ca. 350.000 mennesker arbeidet for å gjøre Apollo 8-romferden i julen 1968 mulig. Likeså er hundretusener i aksjon i russernes romprogram. Ingen av disse gjør det for å forherlige Gud. Nei, tvert om. En av lederne for USAs romprogram har uttalt følgende: "Vårt mål med romfarten er å gjøre mennesket til Universets sentrum!" En annen av lederne, den kjente Werner von Braun, har spådd at om 30-40 år vil menneskene bo på Mars under glasskupler. Alle disse planer er ikke ukjente for bibelen. I Esaias kap. 14 leser vi om disse ting. Ifølge versene 1 og 2 fortelles det at dette skal skje etterat Israel har fått igjen sitt land, dvs. etter 1948. Vi leser så: "Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte: Til himlen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn. (Es. 14,12-15). Dette er det som er forsettet i hjertene på titusener av vitenskapsmenn, teknikere og politikere i USA og Sovjet i dag. "Til himlen vil vi stige opp - høyt over Guds stjerner vil vi reise vår trone". En spent verden spør i dag: "Vil de nå månen, vil de nå Mars og de andre planeter?" Jeg tror de vil klare å bestige månen og enda lengere. De vil forsøke allerede i de nærmeste måneder og i alle fall innen utgangen av 1970. Det er også mulig at de kommer til å forårsake noe i månens atmosfære, for Bibelen sier at i de siste dager skal månen bli til blod. Men det kan også være mulig at Gud også denne gang, lik Babels tårn vil hindre menneskene i å nå himmelrommet. Hvis det er tilfelle, så må Jesus være her innen noen få måneder. Men om menneskene skulle bli tillatt å nå månen eller andre planeter, så vil de aldri kunne bli der oppe lenge, for Bibelen sier: "Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste bunn". (Esaias 14,15).

KVINNEN I EFAEN
Når så menneskene igjen forsøker å nå himmelrommet i de siste dager, forteller Bibelen at de gjør det på en annen måte enn da de bygget Babels tårn. Intensjonen og ånden bak det er fremdeles den samme, men metoden er forandret. I Sakarias 5,5-11 forteller Guds Ord hvordan menneskene i de siste dager vil prøve å innta himmelrommet. Før vi leser dette så la oss tenke på hvor fantastisk det er at Israels profeter som aldri hadde sett fly, biler, fjernsyn, radio og satelitter, allikevel kunne klare å beskrive det de så i endetidsprofetiene, enda de selv bare var vant med kameltransport. De så virkelige ting som skulle skje i framtiden, og de skulle beskrive hva de så med de ord og bilder de hadde til rådighet, og i dag kan vi klart se hva de talte om. I Sak. 5, 5-11 er profeten Sakarias inne i et framtidssyn, som en engel viser ham. Han har tidligere sett hvordan Israel har kommet tilbake fra sitt fangenskap (1948) og så ser han: "Så kom engelen som talte med meg fram, og sa til meg: Løft dine øyne opp og se hva det er som kommer der! Jeg spurte: Hva er det? Han svarte: Det er en efa som kommer fram der. Og han sa: Således skal det se ut med dem i hele landet. (dvs. det skal bli mange av dem).

Da ble et blylokk (kapsel) løftet opp, og det viste seg en kvinne som satt i efaen. (I 1963 hadde russerne oppe den første kvinnelige astronaut, Valentina Teletzkowa). Og han sa: Dette er ugudeligheten". (vers 5-8). Men kan det være så ugudelig å drive romforskning, kan du spørre? Men svaret er gitt i dette - HVORFOR - menneskene gjør det. Det er "for å gjøre mennesket til Universets sentrum", for å opphøye seg og bli lik Gud. Dette er selve syndens opphav, Lucifer, selve ugudeligheten. Nå blir Sakarias vitne til en romskipsutskytning. Han ser astronauten bli firt ned i kapselen og teknikerne slår lokket over åpningen. Deretter ser han disse veldige røykrekylene på hver side av romskipet, som skal drive det ut i himmelrommet, og han kaller disse hvite røykrekyler for "to kvinner som vinden fyller vingene på" så det S-U-S-E-R. Han forteller: "Så støtte han henne ned i efaen, og slo blylokket til over åpningen. Deretter løftet jeg mine øyne opp og fikk se to kvinner som kom fram, og vinden fylte deres vinger, for de hadde vinger som storkens vinger". Disse kvinner med de susende vinger, viser at dette har noe med fly å gjøre. Mens vinden suser i deres vinger, der de tar i på hver side av efaen, farer de avsted med den ut i himmelrommet, med mennesket inni. På engelsk står det at "vinden var i deres vinger". "De løftet efaen opp (mens det suste i vingene) så den svevde mellom jorden og himmelen". Og der står Sakarias og ser oppetter romskipet som forsvinner ut i himmelrommet og utbryter: "Da sa jeg til engelen som talte med meg: Hvor skal de hen med efaen? Han svarte: De skal til Sinears land!" (Nei, stopp der, Sinears land er jo i Mesopotamia, det var jo der de bygde Babels tårn). Er Sinears land, den plattform som de bygde Babels tårn på, forflyttet seg til himmelrommet? Ja, det forteller Bibelen oss her. Sinears land er nå ute i himmelrommet. "De skal til Sinears land (ute i himmelrommet med efaen, med mennesket oppi) for å bygge et hus for henne der (en romplattform) og når det er ferdig, skal hun settes ned der på sitt sted". (eng. overs.: Hun skal settes ned der på sin BASE). Slik forteller Bibelen at menneskene skal forsøke å innta himmelrommet i de siste dager. De skal sette mennesker oppi et romskip (efa) og skyte ut i himmelrommet for å bygge en base (romplattform) for videre utskytninger. Dermed har Sinears land, hvor mennesket tidligere bygde Babels tårn, forflyttet seg til himmelrommet, og blir den plattform der ute hvorpå det moderne "Babels tårn" bygges. Det er nettopp på dette prinsipp det amerikanske Gemeniprogrammet og det russiske Luna-programmet bygger på. Det er derfor de har astronauter ute av romskipene sine for å finne ut hvordan det er for teknikere å arbeide der oppe, og koble fra og sette sammen mindre romskip fra hovedskipene og romplattformene som vil bli bygget. Helt siden Gud viste meg disse ting i sitt ord i 1958, har jeg forkynt disse ting, og begivenhetene følger akkurat disse linjer som er opptegnet i Bibelen for flere tusen år siden.

ROMKAPPLØPET
Så går romkappløpet sin gang. Det mumles over hele verden: "Hvem vinner romkappløpet?" Først var russerne foran. Men amerikanerne kom også med fart. Men russerne fikk allikevel sendt ut det første bemannede romskip. Det var i april 1962, hvor Gagarin fløy ute i himmelrommet og triumferende forklarte at han så ingen Gud. Men du - han fløy for lavt. I februar 1963 hadde USA oppe sitt første bemannede romskip med John Glenn. Siden har kappløpet pågått. I det siste ser det ut som USA leder, men mange frykter for at Sovjet har nye triumfer i bakhånden. Stillingen pr. 1. jan. 1969 er: USA leder med Apollo 8-ferden i julen 1968, og har i alt hatt ute 17 bemannede romskip. Sovjet har også vært rundt månen med et ubemannet romskip, men ellers har de bare hatt ute 10 bemannede romskip i himmelrommet. Hele verden følger spent med og venter neste trekk. Hvem skal nå månen først? Hvem skal være de første til å komme videre til Mars eller de andre planeter? Kanskje før du har lest dette så har nye romferder blitt utført i dette kappløpet. Eller hør! Kanskje Gud ikke tillater menneskene å komme til månen. I så fall skal Jesus komme i de nærmeste måneder, og stenge hele "affæren". Mennesket vil snart være på månen, og deretter forsøke å gå enda videre. Hvem vinner romkappløpet og inntar himmelrommet først? Det er det som er det store spørsmål blant menneskene i dag.

SJOKKET
Mens verden er opptatt med kappløpet mellom USA og Sovjet, skjer det noe som vil sjokkere hele verden. Når det skjer vet vi ikke nøyaktig, men vi vet at et vil skje meget snart. Bibelen forteller: "Se, jeg sier eder alle en hemmelighet: Vi frelste skal ikke alle hensove, men vi skal forvandles. I ett nu, i ett øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde og de døde i Kristus skal først oppstå uforgjengelige, og vi frelste skal forvandles". (1. Kor. 15,51-52). "For dette sier vi eder som et ord fra Herren, at vi frelste som lever som blir tilbake inntil Herren kommer, skal ingenlunde komme i forveien for de hensovede i Kristus. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer OPP I LUFTEN for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren". (1. Tess. 4,15-17). "Jeg sier eder: I den natt skal det være to i en seng, den ene skal taes med, og den andre skal lates tilbake. To kvinner skal male på samme kvern, den ene skal taes med, og den andre skal lates tilbake. Det skal være to ute på marken, den ene skal taes med og den andre skal lates tilbake". (Luk. 17, 34-36). Hva er dette? Hva skjer? Jo, det er Jesus som kommer og henter sine. Det skal bli et sjokk for USA. Det skal bli et sjokk for Sovjet Det skal bli et sjokk for hele verden. Jesus skal BORTRYKKE til himmelen fra jorden, alle sine frelste. "Vi skal fare bortom månen, vi skal fare bortom Mars," synger sangeren. Ja, vi skal fare like hjem til himmelen. Vi skal vinne romkappløpet - vi som er frelst og renset i Jesu blod. Vi skal rykkes opp til staden med de faste grunnvoller for alltid å være med Herren. Da skal profeten Mikas ord oppfylles: "Den fromme er blitt borte fra jorden". (Mika 7, 2). Da skal det vise seg at alle verdens vise har faret vill. Menneskenes romfarstplaner og trang mot himmelrommet har vært et BOMSKUDD, og verdens vismenn har ført verden vill. Det skal vise seg at bare KORSVEIEN førte til himlen. Da skal de skarer som forkastet Kristus og hans vei til himlen, stå utenfor himmelporten og banke på i den mørke natten. "Fåfengt banker de uten håp, skarer i mørket der står. Roper: Jesus, lukk opp for meg - dog intet svar de får! Innenfor eller utenfor bryllupsalen en gang. Innenfor eller utenfor, hvor skal du stå en gang?"

ROMDRAKTEN
Min kjære leser! Har du romdrakten på? Snart kommer Jesus igjen. Jeg taler ikke om romdrakt av stål og glass, med surstoffbeholder på ryggen, men jeg taler om en drakt som er hvitere enn sne, renset fra all synd i Jesu dyrebare blod. Har du tatt imot Kristus? Har han blitt din personlige Frelser? Bibelen sier: "Salige er de som har tvettet sine kjortler i Lammets blod, så må få rett til Livsens tre, og gjennom portene komme inn i staden". (Åpenb. 22,14). Det er bare Jesu Kristi blod som kan forlate og rense disse synder så du blir ikledd den virkelige romdrakten, og kan stå rede på utskytningsrampen. Jeg taler ikke om en utskytningsrampe skapt av denne verdens tekniske vidundere og med verdens sterkeste drivstoff. Men jeg taler om plassen ved Jesu Kristi kors, som er det eneste sted vi kan stå dersom vi vil bli med når Jesus kommer. Jeg taler heller ikke om jordisk drivstoff, men om den Hellige Ånds kraft og olje som skal rykke oss forbi både soler og planeter, like hjem til bryllupsalen i himmelen. Skal du bli med til bryllupet i himmelen? Kristus står ved din side og innbyr deg nå. Knel ned og motta Jesus som din Frelser. Snart skal dette skje. Johannes Åpenbaring forteller om det nær forestående bryllup i himmelen: "Og jeg hørte liksom en lyd av en stor skare i himmelen og som lyd av mange vann og som en lyd av sterke tordener, som sa Halleluja! for Gud Herren, den allmektige er blitt Konge! La oss glede oss og fryde oss og gi ham æren, for Lammets bryllup er kommet og hans brud har gjort seg rede, og det er gitt henne å kle seg i rent, og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg: Skriv! Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsnattverd! Og han sier til meg: Dette er Guds sanne Ord. Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være utenfor, i sjøen som brenner med ild og svovel, det er den annen død". (Åpenb. 19,6-9 og 20, 8).

Ta imot Jesus Kristus som DIN personlige Frelser i dag, og bli rede til Jesus kommer! Amen!


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis