Kampen om Sandheden
Artikler

HERREN viste mig...
ved Ron White

Evangelist Ron White gengav på et møde et syn, som Herren havde givet ham. Herren rullede i to timer kommende verdensbegivenheder frem for hans indre, ting som er i fuld overensstemmelse med Bibelens profetier og lære om de sidste tider, og som allerede er begyndt at opfyldes.

ET SYN - som burde få os kristne til at vågne op og berede os til Herrens komme, og inspirere os til større iver i Guds Riges arbejde.
ET SYN - som vil vække uro i enhver sjæl der ikke kender Jesus Kristus som sin personlige Frelser, og mane dem til at søge Herren mens det endnu er nådens og frelsens dag.
ET SYN - der lige så meget er et råb: MARAN ATA - HERREN KOMMER!
Vær ikke bange i dag. Gud er ikke imod dig - Han er for dig. Han ønsker ikke, at trykke dig ned. Han ønsker at løfte dig op. Du behøver ikke være bange for Gud, men hellere åbne dit hjerte, og lad ham gøre noget mægtigt i dit liv. Jesus er virkelig. Hans frelse er virkelig.

Den 15. juni 1976 gav HERREN mig et syn. Jeg gik i seng lige før midnat. Jeg var meget legemlig træt. Jeg havde været i faste og bøn en tid, og var blevet træt i sjæl og legeme. Jeg følte mig meget hvileløs. I ca. 1 time vendte jeg mig fra side til side, og blev klar over, at jeg ikke kunne sove, og jeg begyndte at bede. Det er en god ting, når du ikke kan sove. Undertiden er det Djævelen, som ikke vil lade dig sove. Hvis det er sådan, så begynd at bede. Så vil Djævelen ikke plage dig mere. Men undertiden ønsker Gud, du skal være vågen. Nogle gange ønsker Gud, at tale til dig i nattens stille øjeblikke. Når alle andre røster er forstummet, når alle andre er faldet i søvn, så ønsker Gud at komme til dig og tale personligt med dig. Vi har et mundheld i England: "Hvis du ikke kan sove - så tæl får!". Men jeg har fundet ud af noget bedre. Hvis jeg ikke kan sove, så taler jeg med hyrden. Halleluja! - det er bedre end at tælle får!

Jeg begyndte at tale med den gode hyrde, og jeg følte hans mægtige salvelse komme ind i værelset og pludselig begyndte Herren at give mig et syn. Det var som om et mægtigt farve-tv blev tændt i værelset, og HERREN begyndte at vise mig ting, som jeg kæmpede med i mit hjerte.

Vær god at forstå mig ret i aften. Jeg foregiver ikke at være en profet. Jeg kender mit kald. Jeg er evangelist. Jeg er kaldet til at forkynde evangeliet, til at bygge troen op i menneskers hjerter og bede for de syge. Jeg kender mit kald, jeg er ikke profet. Men jeg ved, der er tider, hvor Gud kommer og taler til mig, og når Gud taler til mig, så må jeg videregive, hvad Gud giver mig.

Synet begyndte med et landkort. Jeg så et kort over hele Europa - fra Storbritannien - tværs over til Rusland og fra Norge ned til Mellemøsten. For en tid studerede jeg kortet, og mens jeg så på kortet, begyndte noget mærkeligt at ske. Oppe i den øverste del af Norge begyndte kortet at skifte farve, det begyndte at blive rødt, og det rødlige gik fra den nordlige del halvvejs ned i Norge. Jeg bad til HERREN og sagde: Hvad er det, Herre, du er ved at vise mig? Og HERREN tillod, at jeg kom nærmere til den del af kortet. Jeg har bedt meget om det og HERREN viste mig, hvad der var ved at ske. Det rødlige repræsenterer to ting. For det første repræsenterer det en åndelig fornyelse blandt folkene, men det havde også en anden betydning. Det repræsenterer en invasion af en fremmed hær. Og jeg så i dette område tusinder af kommunistiske tropper, det var den russiske hær, og HERREN talte til mig, at meget snart ville dette komme til at ske. Rusland vil invadere Norges nordligste del, og Rusland vil besætte dette område af Norge. Der bliver en mængde råben op om dette i Europa. Der vil blive megen politisk talen om det. Men Gud har vist mig, at resten af Europa ikke vil gøre noget ved denne situation. Rusland vil bare overtage her, ligesom de har overtaget Tjekkoslovakiet. (Kommentar: husk at det var situationen i 1976, W. Griis).

Så blev synet ændret. Nu blev jeg i Ånden ført ind midt i Europa, og jeg stod og så på en imponerende mur. Mens jeg stod og så på denne mur, følte jeg, at jeg begyndte at ryste. Derefter så jeg muren begynde at vakle, så begyndte den at falde, og jeg troede, den ville falde på mig, men jeg blev ført tilbage i Ånden. Jeg så denne mur falde sammen, og HERREN åbenbarede for mig, at muren repræsenterede grænsen mellem Øst- og Vesttyskland. (Kommentar: Berlin-muren faldt 9/11 1989 -13 år efter synet, W. Griis).

Og jeg så denne mur falde, og flere hundredetusinder soldater løb gennem muren med geværer i hænderne samt tanks og andet armeret maskineri. Og HERREN viste mig meget klart, at kommunisterne ville bryde igennem ind i Tyskland og hele Tyskland blive besat af kommunisterne. Så hørte jeg geværskud og raketaffyringer, og nogle af de ting jeg så og hørte var frygtelige. (Kommentar: ofte ses et syn uden skelnen imellem begivenhederne i tid, ligesom da Jesus udlagde Es. 61 1-2 i Luk.4 18-19 og sluttede med "...og udråbe et nådeår fra Herren", men udelukkede resten af verset: "...en hævnens dag fra vor Gud". Denne hævnens dag skal først komme når Jesus sætter fødderne på Oliebjerget og dømmer Nationerne, W. Griis).

Og HERREN viste mig, at der ville udbryde en krig i Europa, og at Tyskland ville være besat af russerne i en periode. Jeg så også, - og denne gang kom der en kommunistisk infiltration i de andre lande, - at der kom en forfølgelse af Guds folk, ikke blot fysisk forfølgelse, men på fjernsynet blev Guds mænd latterliggjort, løgne blev fortalt om Guds folk, og på dette tidspunkt ville krig bryde ud i Europa.

HERREN viste mig også i dette syn, at der ville komme en fødevare-knaphed til Europa og mangel på vand. Der vil for mange af de tings vedkommende, vi har rigeligt af netop nu, komme en tid, hvor vi ikke vil have dem så rigeligt.

HERREN viste mig også, at når denne krig bryder ud i Europa, vil det blive bekendtgjort i Brussel, at EEC (Fællesmarkedet) ikke længere kan fungere, og det vil blive opløst. (Kommentar: det var i 1976 og hedder nu EU, det kommende antikristlige rige, W. Griis).

Jeg så også britiske tropper, som nu er i Irland, blive trukket ud af Irland og sat ind i Europa, og HERREN talte til mig, at Irland ville blive kommunistisk domineret. På samme tid så jeg Skotland rive sig løs fra England og blive uafhængigt. Den krig, som vil blive i Europa, vil ikke blive en lang krig, men alle landene bliver involveret, men kun Tyskland og Nordnorge vil blive egentlig besat.

I overensstemmelse med det syn, Gud gav mig, er dette; hvad jeg siger til dig i aften: Hvis du ikke kan godtage dette, så lad det ikke bekymre dig, forbliv mild i Ånden, men hvis Guds Ånd vidner med din Ånd, at der er sandt, så godtag det som værende fra Gud og accepter det ikke som fra mig. Bibelen siger, at vi må prøve ånderne og se, om de er fra Gud og du må ikke acceptere noget, blot fordi jeg siger det. Jeg ved, hvad jeg så, jeg ved, hvad Gud har vist mig. Men du må søge Gud for Åndens vidnesbyrd i dit eget liv, og hvis Helligånden vidner for dig i aften, at dette er sandt, så godtag det som fra HERREN. Få dit liv i orden, bliv rede til at disse ting skal begynde at ske og bliv så rede til HERREN Jesu genkomst.

Denne krig i Europa vil ikke blive en lang krig, for jeg så noget andet begynde at ske i synet. Jeg så en anden hær komme ud af Rusland og gå mod syd. Det var en mægtig hær, og mange soldater var udstyret med heste. Der var også tanks og andre armerede køretøjer, og jeg så denne og andre hære bevæge sig ned til Israels bjerge. Gud viste mig, at Rusland et kort stykke tid ville sende en hær til Israel, og da det så ud som om denne hær ville invadere Israel, så jeg himlene åbne sig og en uhyre stor hånd komme ned fra himlen og falde på den mægtige russiske hær, og med et mægtigt slag ødelagde Guds hånd denne hær. (Kommentar: her tales muligvis om Gog-krigen fra Ez. kap. 38 og 39, W. Griis). Gud har vist mig sin store kærlighed til sit folk Israel. Gud vil forsvare sit Folk. Gud vil kæmpe for Israel, og når Rusland går til Israel for at ødelægge og plyndre, vil den almægtige Gud udrække sin hånd og endnu en gang kæmpe for sit folk, og den mægtige russiske hær vil blive afvæbnet ved Guds kraft! (Kommentar: Ez. 39:11-12, W. Griis). Jeg siger halleluja for dette! Tak Gud for hans store kærlighed og kraft.

Da dette skete, så jeg de store russiske tropper, som var i Europa, hurtigt blive trukket ud af Europa, og jeg sagde: "HERRE, hvorfor dette?". Og HERREN åbnede mine øjne, så jeg kunne se en anden del af synet, og jeg så den kinesiske hær bryde igennem Ruslands grænser og gå dybt ind i Rusland - plyndre, dræbe og ødelægge. Og den russiske hær, som var i Europa, blev trukket tilbage for at nedkæmpe kineserne. Og så begyndte noget at ske i Europa. Knapheden på fødevarer blev endnu værre og behovet for vand blev mere intens. Mægtige problemer kom til hele det indre Europa, og jeg bad i min ånd: Herre, hvorfor tillader du, at dette sker? - Gud sagde til mig: "Dette er min hånd til dom, og jeg er i færd med at bruge disse ting til at bringe folkene tilbage til Gud, bringe disse nationer tilbage på deres knæ igen. (Kommentar: under anden verdenskrig blev kirkerne fyldt med mennesker, W. Griis).

Disse ting vil blive gjort af den almægtige Gud. Og jeg så noget begynde at ske ned gennem hele Europa. Jeg så mænd og kvinder falde på deres knæ - på gaderne, i hjemmene overalt råbte mennesker til Gud om hjælp, råbte til Gud om barmhjertighed. Gud vil gøre dette, Gud vil bringe vore nationer tilbage på deres knæ. Og da folket begyndte af råbe til HERREN, så jeg Gud begynde at besvare dette råb, og mit hjerte begyndte af skælve og min ånd begyndte af synge af glæde. Jeg så flammer falde fra himlen, falde over hele Europa og alle vore nationer. Gud begyndte at besvare folkenes råb, og HERREN talte til mit hjerte, og dette er hvad han sagde til mig: "Der kommer en vækkelse til Europas nationer, som du ikke kan forestille dig. Men det vil ikke blive ved menneskelig kraft, det vil ikke være menneskers værk, det vil være Helligåndens mægtige værk."

Vi har talt meget om en kommende vækkelse, vi har tænkt meget på det, vi har forestillet os meget om det, men jeg fortæller jer dette i aften, at når Gud begynder at blæse med sin vind og drive ved sin Ånd og sende sin kraft over folket, så vil Gud gøre et værk, som du ikke gør dig nogen forestilling om. Gud vil bogstavelig talt feje hen over landene med alle tiders største vækkelse, - jeg er absolut sikker på det.

Dette er højdepunktet af synet. Men Gud sagde til mig: "Dette er grunden til at jeg vil, du nu skal gå ud og forkynde mit ord og fortælle mit folk overalt, at de skal opløfte deres røst, forkynde Guds ord, vidne om Jesus overalt, uddele traktater, lægge bøger i folks hænder, og selvom du måske ikke ser resultater nu, så vil du dog se resultaterne af det, du sår. "

Halleluja! Og dette er vigtigt min ven: du kan sommetider føle dig mismodig, når du vidner for mennesker, og ingen synes at lægge mærke til det, når du deler traktater ud, og ingen synes at blive frelst. Men jeg vil fortælle dig, hvad du gør: du sår sæden i folks hjerter, og der er en tid til at så, og der vil blive en tid til at høste.

Og dette er hvad jeg så skulle ske: jeg så folk, som gik på gaderne, pludselig blive overbevist om synd, og jeg så dem løbe ind i deres hjem og trække skuffer ud, søge efter en traktat, der var givet dem. Jeg så dem falde på knæ, åbne traktaten og læse den igennem og give deres hjerte til Jesus. Min ven: vedbliv at så sæden hvor end du færdes, vidn om Jesus, fortæl om hans kærlighed og kraft, og der vil komme en dag, hvor det, du fortæller nu, vil blive brugt af Guds Helligånd til at bringe mænd og kvinder ind i hans kongerige.

Jeg så ild på vort land (England, red.). Den repræsenterede Guds velsignelse som svar på sit folks bøn. Og HERREN viste mig noget, som chokerede mig i min ånd. Jeg troede, denne vækkelse ville vare i lang tid, men Gud viste mig, at det kun ville blive et meget hastigt værk. Det ville ikke fortsætte i årevis, i virkeligheden ville det ikke vare ved i et helt år, kun kort tid. HERREN viste mig nøjagtigt, hvor længe det ville vare ved, men jeg føler mig ikke fri i Ånden i aften til at fortælle dig det. Men denne vækkelse, Gud vil bringe, vil blive en mægtig bevægelse af hans Ånd, og den vil flyde gennem nationerne, men kun for en kort tid. Jeg ønsker, du skal huske dette! Det vil blive for en kort tid. Gud vil gøre et hurtigt værk, og han vil gøre en brat ende på det i sin retfærdighed.

For da denne vækkelse nåede toppen af velsignelse, så jeg noget andet, som næsten fik mit hjerte til at briste. Mine øjne blev løftet op mod himlen, jeg så himlene skilles, og jeg så HERREN Jesus stige ned fra himlen og folket blive løftet op for at møde HERREN, - tusinder blev løftet op for at møde Jesus, båret op til himlen for at være med HERREN.

Der var mange, som blev ladt tilbage, men Gud viste mig dette, at i en vækkelse, som kommer, vil Gud genoprette mange frafaldne, Ah, halleluja! Gud vil genoprette mange frafaldne. Jeg tror, at Gud elsker de frafaldne, gør du ikke? Gud har en mægtig kærlighed til dem, og Gud vil genoprette mange af dem.

Gud viste mig også, at i mange kirker, som nu er døde og kolde, vil folk begynde at søge Gud, og Gud vil vække sin menighed. Gud vil sende genoprettelse til sit folk. Og mange af dem vil blive taget op for at møde HERREN i luften (1. Tess. 4,17).

Dette var virkelig højdepunktet af den åbenbaring, som Gud gav mig. Der var nogle få andre ting, en af disse ting var dette: efter menighedens bortrykkelse, da, - og kun da, vil EEC (Fællesmarkedet) komme til at fungere. (Kommentar: EU, det kommende antikristlige rige bestående af ti konger jvf. Dan. 7:24, W. Griis). Det vil blive fornyet, og Gud viste mig noget, som var meget mærkeligt for mig at se. Jeg kunne aldrig have forestillet mig det, men Gud viste mig faktisk, at Israel blev en meget speciel ven af Fællesmarkedet, (Kommentar: EU, det gamle Romerrigets genopståen, W. Griis) og ud af denne forening ville Antikrist opstå, som vil regere med jernhånd på jorden.

Men jeg ønsker ikke for dig, at du skal blive ladt tilbage til den bd. Jeg ønsker, at enhver af jer skal få sin sag med Gud i orden i aften, så når disse tider kommer, vil jeres hjerter og liv være rede. Vent ikke på at det sker, men gør dig rede netop nu for disse tider, som skal komme, bered dig på at være på den plads, hvor Gud kan bruge dig. Når disse tider kommer, behøver Guds folk at være stærke. Gud vil behøve mænd og kvinder, som er trænet i åndelig krigsførelse. Mænd og kvinder som ved, hvordan de skal bede og lede mennesker til Kristus. Vil du stå op i tro, vil du være en soldat i Guds mægtige hær i disse sidste dage?

Jeg vil gerne læse et skriftsted mere for dig. Lyt til dette, det er Herrens ord: "Dette siger vi jer nemlig med et ord fra HERREN, at vi, som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ikke gå forud for dem, der er sovet hen. For HERREN selv skal stige ned fra himmelen, og der skal lyde en befaling med en ærkeengels røst og med Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever og bliver tilbage bortrykkes, tillige med dem, i skyerne for at møde HERREN i luften, og så skal vi altid være sammen med HERREN" (1. Tess. 4,15-17).

Jesus kommer! Lyt igen til Herrens ord: "Og først og fremmest skal I vide, at i de sidste dage, skal der lyde spot fra spottere, der lever efter deres egne lyster og siger: Hvad bliver det til med hans komme, som var forjættet?" (2. Pet. 3,3-4). Men Gud siger, Herrens dag vil komme som en tyv om natten. Herrens dag vil komme! Det er aldeles sikkert, den vil komme som tyven om natten, uanmeldt. Pludselig kommer han. Sådan vil Herrens dag komme. Lad os spejde efter den dag. Den dag, Herren kommer, da skal "himlene forgå med brag og elementerne skal komme i brand og jorden og alt menneskeværk på den skal brænde op. Da nu alt dette går sin opløsning i møde, hvor bør l da ikke vandre i hellig livsførelse og gudsfrygt."

Jeg har i aften bragt jer det syn, som Gud har givet mig. Jeg håber ikke, det har bragt frygt ind i jeres hjerter, men jeg håber, det har bragt tro til jeres hjerter i aften. Gud ønsker vi skal være rede over for disse ting.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis