Kampen om Sandheden
Artikler

MINE FÅR HØRER MIN RØST!!

af Willy Griis

Læs: Joh.10:22-28

Der var Tempelfest i Israel. Forventningen om Messias komme var stor i det jødiske folk. Jøderne, som var Guds udvalgte menighed på jord flokkedes om Jesus. Det store spørgsmål var: HVIS DU ER KRISTUS, SÅ SIG OS DET RENT UD.

De fik ikke noget klart svar! MINE GERNINGER VIDNER OM MIG! Var et af svarene. De måtte gå til skrifterne og finde Jesus der og se, at denne skrift Jesus nu var iblandt dem!

Et andet svar var: MINE FÅR HØRER MIN RØST, OG JEG KENDER DEM, OG DE FØLGER MIG. OG JEG GIVER DEM EVIGT LIV, OG DE SKAL I EVIGHED IKKE FORTABES, OG INGEN SKAL RIVE DEM UD AF MIN HÅND.

Hvad var Jesu røst? Det var Guds Ord!! Hvad sagde Jesus til Guds JØDISKE menighed på jord?

Joh. 5:38-40: "HANS ORD HAR I IKKE BLIVENDE I JER, THI DEN SOM HAN SENDTE, HAM TROR I IKKE. I RANSAGER SKRIFTERNE, FORDI I MENER I DEM AT HAVE EVIGT LIV, OG DET ER DEM, SOM VIDNER OM MIG. OG DOG VIL I IKKE KOMME TIL MIG, FOR AT FÅ LIV."

Ja, men vi står jo her Jesus. I VIL IKKE KOMME TIL MIG = I VIL IKKE FØLGE MIG! I VIL IKKE VÆRE MINE DISCIPLE, derfor kan i ikke se mig i Ordet. Det var det Jesus mente! Apostlen Paulus underviste om, hvad det vil sige, at følge Jesus.

LÆS: Ef. 4:27-32 og kap. 5:1-7

Jesus kendte Jødernes hjerter, de ville ikke omvende sig og leve Hans liv. Mange i kirker og menigheder i dag vil heller ikke leve KRISTUS!

De har ikke Ordet blivende i sig. DE HØRER IKKE HANS RØST!

De bliver frasorteret på samme måde, som Jøderne på Jesu tid, som jo var Guds menighed på Jord!

LÆS: Joh.10:1-16

Vers 16: "OG JEG HAR ANDRE FÅR, SOM IKKE HØRER TIL DENNE FOLD OGSÅ DEM BØR JEG LEDE, OG DE SKAL HØRE MIN RØST, OG DER SKAL BLIVE EN HJORD, EN HYRDE."

Jesus har andre får og en anden fold!

Det er hedningerne og de skal høre Hans røst. Hvordan? Paulus var udvalgt til at samle denne hjord og gøre den til een hjord.

Gal.1:15-16: "MEN DENGANG GUD, SOM HAVDE UDKÅRET MIG FRA MODERS LIV OG KALDET MIG VED SIN NÅDE, BESLUTTEDE AT ÅBENBARE SIN SØN FOR MIG, FOR AT JEG SKULLE FORKYNDE EVANGELIET OM HAM BLANDT HEDNINGERNE, DA SPURGTE JEG IKKE KØD OG BLOD TIL RÅDS."

Gal. 3:27-28: "THI ALLE I, SOM BLEV DØBT TIL KRISTUS, HAR IFØRT JER KRISTUS. HER ER IKKE FORSKEL PÅ JØDE OG GRÆKER, TRÆL OG FRI, MAND OG KVINDE, THI ALLE ER I EN I KRISTUS JESUS."

Det er igennem Paulus og hans skrifter, at hedningerne skal høre evangeliet til frelse. Paulus kalder sig for bygmester af Guds hedninge menighed. Men al Guds Ord er selvfølgelig til frelse.

Men de hedninger der ikke har Guds Ord blivende i sig går fortabt.

Paulus blev talsmand for den anden fold, som ikke hører til den jødiske fold!

Du har lige hørt hans ord om, hvordan livet leves i denne fold/menighed!

DU MÅ IKKE STJÆLE - LAD INGEN RÅDDEN SNAK UDGÅ AF DIN MUND - AL BITTERHED OG HIDSIGHED OG VREDE OG AL ONDSKAB - UTUGT, URENHED ELLER SKAMMELIG FÆRD MÅ IKKE FINDES I GUDS MENIGHED!

Dette er Guds Ord til hedninge menigheden. Jesus sagde om denne fold: OG DE SKAL HØRE MIN RØST!

Til de syv menigheder i Åbenbarings bogen skrev apostlen Johannes:

"DEN, SOM HAR ØRE HAN HØRE, HVAD ÅNDEN SIGER TIL MENIGHEDERNE."

Jesus sagde at kun HANS FÅR hørte røsten!

De som ikke hørte var ikke hans får!

KAN DU HØRER?? SÅ INDRETTER DU DIT LIV EFTER DET DU HØRER, DET AFGØR DIT EVIGE LIV!

Kan du ikke høre, så hører du ikke til hans får!

Joh.10:4-5: "OG NÅR HAN HAR LUKKET ALLE SINE FÅR UD, GÅR HAN FORAN DEM, OG FÅRENE FØLGER HAM, FORDI DE KENDER HANS RØST. EN FREMMED DERIMOD VIL DE IKKE FØLGE, MEN VIL FLYGTE FRA HAM, FORDI DE IKKE KENDER DE FREMMEDES RØST."

Ånds bedømmelse er ingen problem for fårene, de kan høre forskel på de sande tjenere og lejesvendene, som er ulve i fåreklæder.

Deres røst er anderledes!

Fårene "hører" ved Ånden og Ordet.

FÅRENE VIL FLYGTE FRA LEJESVENDENE!

De flygter fra de præster og forkyndere der giver "køb" på Ordets sandhed!!

Fordi de kender Hans røst!!

Hvordan er HYRDEN? Jesus?

Sal. 23:1-4: "HERREN ER MIN HYRDE, MIG SKAL INTET FATTES, HAN LADER MIG LIGGE PÅ GRØNNE VANGE. TIL HVILENS VANDE LEDER HAN MIG, HAN KVÆGER MIN SJÆL, HAN FØRER MIG AD RETTE VEJE FOR SIT NAVNS SKYLD. SKAL JEG END VANDRE I DØDSSKYGGENS DAL, JEG FRYGTER EJ ONDT, THI DU ER MED MIG, DIN KÆP OG DIN STAV ER MIN TRØST."

Herren er min hyrde, Han fører mig ad rette veje, skal jeg end vandre i dødsskyggens dal.

HAN FØRER MIG ALTSÅ OGSÅ GENNEM DØDSSKYGGENS DAL.

Han fører mig ikke altid på bakketoppen, hvor alt er godt og lyst, men jeg må også se livet fra en anden side, MEN HAN GÅR MED MIG!

Men nu kommer der noget alvorligt: "DIN KÆP OG DIN STAV ER MIN TRØST." Vi må lære at elske Hans kæp og hans stav! Hyrdens kæp var en slags kølle, beslået med metal. Til forsvar mod vilde dyr. Hans stav blev brugt til at lede og dirigerer fårene med.

De der ikke ville gå den rigtige vej blev rettet ind med staven. Staven havde en rundbue foroven, så hvis et får faldt i en kløft, så rakte hyrden rundbuen ned og tog fåret om brystet og trak det op.

De som konstant ville gå bort fra flokken, dem brækkede hyrden benet på med kæppen/ køllen, som ellers var til angreb mod de vilde dyr.

De som virkelig forvildede sig bort, dem tog ulvene. Men Jesus forlod de 99, for at finde dette ene får, men ulvene var der ofte først og kun ådslet lå tilbage. Så gå aldrig bort fra flokken. Du er ikke garanteret, at Jesus finder dig.

DET ER EN SÅDAN HYRDE VI HAR!

Han gør alt for at bevare os i flokken! At tilhøre hans FOLD er at tilhøre hans MENIGHED!

Zak.11:7: "SÅ RØGTEDE JEG SLAGTEFÅRENE FOR FÅREPRANGERNE OG TOG MIG TO STAVE, DEN ENE KALDTE JEG "LIFLIGHED," DEN ANDEN " BÅND" , OG JEG RØGTEDE FÅRENE."

Hvad er det for to stave Gud taler om her? Og hvad er det for slagtefår han vogter? Slagtefårene er menigheden, de sande får, som følger Jesus/ hyrden!

Rom. 8:35-36: "HVEM VIL KUNNE SKILLE OS FRA KRISTI KÆRLIGHED? TRÆNGSEL ELLER ANGST ELLER FORFØLGELSE ELLER SULT ELLER NØGENHED ELLER FARE ELLER SVÆRD? SOM DER STÅR SKREVET: FOR DIN SKYLD DRÆBES VI DAGEN LANG, VI ER REGNET SOM SLAGTEFÅR."

Her er slagtefårene, som Gud vogter med de to stave. De som har givet afkald på deres gamle liv og som nu forfølges, lyves alt ondt på, bagtales, ikke regnes for noget i verden, er fattige, sulter, ja mange ender, som martyrer FOR KRISTI VIDNESPYRDS SKYLD! De giver afkald på verden og lader Jesus komme først i deres liv.

Men vær opmærksom på, at de er endt i sådanne situationer FOR KRISTI SKYLD!! Fordi de bekender ham!

DE ER UDVALGT TIL AT VÆRE SLAGTEFÅR I DENNE VERDEN.

Matt.10:37-38: "DEN SOM ELSKER FADER ELLER MODER MERE END MIG, ER MIG IKKE VÆRD, OG DEN, SOM ELSKER SØN ELLER DATTER MERE END MIG, ER MIG IKKE VÆRD - OG DEN, SOM IKKE TAGER SIT KORS OG FØLGER EFTER MIG, ER MIG IKKE VÆRD."

Vi må sætte Jesus og hans vilje først i vores liv.

Hanne og jeg tilhørte Den Apostolske Kirke i København. Jeg talte der ofte og en ældstebroder der var meget grebet af min forkyndelse mente, at menigheden havde brug for denne forkyndelse.

Herren talte til Hanne og jeg om at flytte til Randers. Ældstebroderen mente, at det var Guds vilje, at vi blev i København. Han ville give os 60.000 kr. til en forretning, så vi kunne blive selvstændige om vi ville blive. Dette beløb er det samme, som ca. 600.000 kr. i nutidige penge. Vi måtte sige nej til kødet og pengene. Vi måtte give afkald og følge Guds plan. Havde vi ikke gjort dette, så havde denne menighed i Randers ikke eksisteret, som nu fylder 40 år.

DET KOSTER KØDET, AT FØLGE GUD.

Vi har fornægtet kødet mange gange siden for at bevare vores kaldelse og menigheden. Det var ofte lettere, at gå en anden vej, men vi tog korset op!

Hvad er så de to stave, som menigheden vogtes med med?

Joh.1:17: "THI LOVEN BLEV GIVET VED MOSES, NÅDEN OG SANDHEDEN ER KOMMET VED JESUS KRISTUS."

De to stave er NÅDEN OG SANDHEDEN og dem kom vores hyrde Jesus Kristus med! Lejesvendene taler kun om nåden! De skjuler al synd under nådens fernis! De som IKKE kan hører hyrdens røst løber efter dem, for ikke, at komme til lyset og blive afsløret af sandheden og omvende sig!

Hyrden siger om sig selv: JEG ER VEJEN OG SANDHEDEN OG LIVET!

Denne hyrde har sine medhyrder, som skal hjælpe ham med flokken og en af dem er Paulus. Han er hedningernes " overhyrde" apostel, ansat under hyrden Jesus! Han skriver:

Ef.4:15: "NEJ, SANDHEDEN TRO SKAL VI I KÆRLIGHED I ET OG ALT VOKS OP TIL HAM, SOM ER HOVEDET, KRISTUS SELV."

Vi kan ikke vokse op til Kristuslighed ved nåden alene, vi må også have SANDHEDEN!

De to stave hører sammen! NÅDEN OG SANDHEDEN!

Elsker vi hans kæp og hans stav, som der omtales i Sal.23? Ellers hører vi IKKE til i hans fårefold! Hans fårefold er menigheden, udenfor menigheden er vi får uden hyrde og er overladt til ulvene!

I menigheden er der hyrder, der på Jesu vegne har fået ansvar for flokken. Den første hyrde Jesus indsatte efter sin opstandelse for, at vogte fårene i folden/menigheden var Peter.

Joh. 21:14-16: "DETTE VAR ALLEREDE TREDJE GANG, JESUS ÅBENBAREDE SIG FOR SINE DISCIPLE, EFTER AT HAN VAR STÅET OP FRA DE DØDE. - DA DE NU HAVDE HOLDT MÅLTID, SIGER JESUS TIL SIMON PETER: SIMON, JOHANNES SØN, ELSKER DU MIG MERE, END DE ANDRE GØR? HAN SVAREDE HAM: JA, HERRE! DU VED, AT JEG HAR DIG KÆR. HAN SIGER TIL HAM: VOGT MINE LAM! HAN SPØRGER HAM IGEN, FOR ANDEN GANG: SIMON, JOHANNES SØN, ELSKER DU MIG? HAN SIGER TIL HAM: JA, HERRE, DU VED, AT JEG HAR DIG KÆR. HAN SIGER TIL HAM: VÆR HYRDE FOR MINE FÅR."

Peter blev hyrde for den første jødiske/kristne menighed i Jerusalem. Han vogtede denne FOLD på Jesu vegne!

Peter havde flere medhjælper, som også var hyrder under ham, nemlig Apostlene!

Den første menighed blev indrettet efter det "lys" Gud ved Ånden havde givet Peter og de andre Apostle.

Ap.G. 2:41-42: "DE, SOM NU TOG IMOD HANS ORD, BLEV DØBT, OG PÅ DEN DAG BLEV DER FØJET OMTRENT TRE TUSINDE SJÆLE TIL. OG DE HOLDT FAST VED APOSTLENES LÆRE, OG VED FÆLLESSKABET, VED BRØDSBRYDELSEN OG BØNNERNE."

Nu var der oprettet en menighed, en fold for Jesu får i Israel, med hyrden Peter og hans medhjælpende apostle som vogtere!

Men der var noget, som holdt dem sammen!

APOSTLENES LÆRE, FÆLLESSKABET, NADVEREN OG BØNNERNE!

Hvad holder os sammen?

Er det læren? Fællesskabet? Nadveren og bønnerne? Kender vi apostlenes lære? Hvem skal lære os den?

Tjenerne skal lære os den, men så må vi jo anerkende tjenerne og komme i fællesskabet!

DE SOM IKKE KOMMER I FÆLLESSKABET ER SOM FÅR UDEN HYRDER! De er overladt til ulvene og lejesvendene.

Menigheden er et fællesskab, hvor vi har ansvar for hinanden. Vi har til opgave, at værne hinanden imod ulvene og lejesvendene. Vi skal hjælpe hyrderne med at værne lammene og fårene. Vores opgave er at hjælpe hyrderne/tjenerne med at VOGTE menigheden!

Ef. 4:16: "HAM SKYLDES DET, AT HELE LEGEMET VOKSER SIN VÆKST, SÅ DET OPBYGGES I KÆRLIGHED, IDET ALLE DE ENKELTE LED HJÆLPER TIL AT KNYTTE OG HOLDE DET HELE SAMMEN, EFTER DEN KRAFT, DER ER TILMÅLT HVER ENKELT DEL."

Vi har ansvar for hinanden, at ikke ulven går på rov iblandt os!
Ulvens taktik er altid, at udskille de svage fra flokken til eget brug!
Nu er det sådan, at ulven altid kommer i et menneskets skikkelse.
Den vil tage fårene væk fra hyrden og fra flokken.
Den bagtaler hyrden og derefter KRITISERER den menigheden!
Den er af samme ånd, som Satan, brødres anklager.
Jesus har advaret os om ulvens fremgangsmåde.

Matt. 7:15-16: "VOGT JER FOR DE FALSKE PROFETER, SOM KOMMER TIL JER I FÅREKLÆDER, MEN I DERES INDRE ER GLUBSKE ULVE. - AF DERES FRUGTER SKAL I KENDE DEM. KAN MAN PLUKKE DRUER AF TJØRN ELLER FIGENER AF TIDSLER?

De falske profeter kendes på deres frugter. De samler ikke til flokken, men spreder! De er oprører i deres ånd! De er som rotter der i det skjulte sidder og gnaver i kirkebygningen for at få den til at falde sammen!

Efterhånden, som menigheden voksede blev der mange menigheder/folde! Og dermed mange hyrder/tjenere, der måtte tage ansvar for hjorden!

LÆS: 1. Pet. 5:1-5

Nu taler Peter som medældste til de ældste i de forskellige menigheder og formaner dem til at være HYRDER for Guds hjord.

IKKE SOM STRENGE HERRER OVER MENIGHEDEN, men som forbilleder for hjorden! Men de er "HERRER" over menigheden! De står til ansvar for Gud, hvordan de leder fårene. OVERHYRDEN skal engang give dem løn!

Vers 5: "LIGESÅ SKAL I UNGE UNDERORDNE JER DE "ÆLDSTE" ( King James-overs.) OG IFØR JER ALLE YDMYGHED OVER FOR HVERANDRE, THI " GUD STÅR DE HOVMODIGE IMOD, MEN DE YDMYGE GIVER HAN NÅDE."

Heb.10:24-25: "OG LAD OS GIVE AGT PÅ HVERANDRE, SÅ VI OPFLAMMER HVERANDRE TIL KÆRLIGHED OG GODE GERNINGER, OG LAD OS IKKE SVIGTE VOR EGEN MENIGHEDSFORSAMLING , SOM NOGLE HAR FOR SKIK, MEN FORMANE HVERANDRE, OG DET SÅ MEGET MERE, SOM I SER DAGEN NÆRME SIG."

Formaning er både opmuntring og irettesættelse. Vi skal hjælpe hyrderne/tjenerne med dette i menigheden! VI HAR ANSVAR FOR HINANDEN!

2. Tes. 3:6-7: "MEN VI BYDER JER, BRØDRE! I HERREN JESU KRISTI NAVN, AT I HOLDER JER FRA ENHVER BRODER , SOM VANDRER USKIKKELIG OG IKKE RETTER SIG EFTER DEN OVERLEVERING, I MODTOG AF OS. - I VED JO SELV, HVORLEDES I BØR EFTERFØLGE OS. THI VI HAR IKKE FØRT ET USKIKKELIGT LIV IBLANDT JER."

Paulus og de andre tjenere levede et MORALSK rent liv i menighederne! Sådan skal vi efterfølge dem. De falske brødre er dem, som lever umoralsk! Dem skal vi holde os fra!

Matt.18:15-17: "HVIS DIN BRODER FORSYNDER SIG, SÅ GÅ HEN OG SÆT HAM I RETTE UNDER FIRE ØJNE. HØRER HAN DIG, SÅ HAR DU VUNDET DIN BRODER. - MEN HØRER HAN DIG IKKE, SÅ TAG ENDNU EN ELLER TO MED DIG, FOR AT ENHVER SAG KAN BLIVE AFGJORT EFTER TO ELLER TRE VIDNERS UDSAGN. - MEN ER HAN DEM OVERHØRIG, DA SIG DET TIL MENIGHEDEN (de ældste), MEN ER HAN OGSÅ MENIGHEDEN (de ældste) OVERHØRIG, SÅ LAD HAM VÆRE FOR DIG, SOM EN HEDNING OG EN TOLDER."

Der er noget, der hedder menighedstugt. Der er moralsk orden i Guds menighed. Vi skal alle hjælpe hinanden med at opretholde denne orden.

Men kan fællesskabet ikke opretholde den moralske orden indbyrdes, så må de ældste tage affære! DET BLIVER DE IKKE ALTID POPULÆRE VED, men Gud forlanger, at det skal gøres!

1. Kor. 5:9-11: "JEG SKREV TIL JER I MIT BREV, AT I IKKE SKULLE HAVE SAMKVEM MED UTUGTIGE MENNESKER, JEG MENTE IKKE I AL ALMINDELIGHED DENNE VERDENS UTUGTIGE ELLER HAVESYGE OG RØVERE ELLER AFGUDSDYRKERE, SÅ MÅTTE I JO GÅ UD AF VERDEN. - MEN NU SKRIVER JEG TIL JER, AT I IKKE SKAL HAVE SAMKVEM MED NOGEN, SOM BÆRER BRODERNAVN, OG SOM DOG ER UTUGTIG ELLER HAVESYG ELLER AFGUDSDYRKER ELLER ÆRESKÆNDER ELLER DRANKER ELLER RØVER, JA, END IKKE SPISE SAMMEN MED EN SÅDAN."

Her tales jo ikke om en broder, som falder i en synd. Men om en broder, som lever sådan og ikke fortryder og omvender sig! Jeg læste i avisen at tre Litauere kørte mod kørsels retningen på storbæltsbroen med 80 km. i timen. Politiet tog dem og føreren bliver sigtet efter den paragraf der handler om at bringe andres liv i fare.

Der er også "kristne" der kører imod kørsels retningen i Guds menighed og bringer andres liv i fare for evig fortabelse.

De der tilbyder spiritus til en frelst afvendt dranker. De der tilbyder stoffer til en frelst afvendt narkoman. De der frister en frelst afvendt tyv og bedrager til at modtage " varme" sager.

Det er dem, som lever sammen med mørkets børn og dog bærer brodernavn og er en fristelse for de svage og nyfrelste i menigheden.

Der er i menighederne brødre og søstre, som har været i klørene på rokkere og har været hasrygere og narkomaner, som har været tyve, som har ligget under for spiritus. MEN JESUS HAR SAT DEM FRI.

De som omgås narkomaner, ryger sammen med dem og de som tager narkotika og skaffer stoffer og de som formidler "varme" sager osv. og kalder sig kristne, de er falske brødre og frister de som er udfriede til fald igen.

2. Pet. 2:19: "DE LOVER DEM FRIHED, SKØNT DE SELV ER TRÆLLE AF FORDÆRVELSEN, THI TRÆL ER MAN AF DET, SOM MAN ER BUKKET UNDER FOR."

Som kristen kan man slet ikke have med mørkets gerninger at gøre. Ikke leve sammen med drankere, narkomaner og tyve, ikke deltage i deres lyssky livsmønster. Hvad har lys med mørke, at gøre??

Titus 3:10-11: "EN MAND, DER VOLDER SPLITTELSE, SKAL DU VISE BORT, EFTER AT DU EN ELLER TO GANGE HAR ADVARET HAM, DU VED JO, AT ET SÅDANT MENNESKE ER PÅ VILDSPOR OG SYNDER, DØMT AF SIG SELV."

Det skrev Paulus til Apostlen Titus. Han var apostel eller "overhyrde" over Paulus menighed. Vi kan også kalde ham for Biskop, hvis vi forstår det bedre.

Ez. 3:18-19: "NÅR JEG SIGER TIL DEN GUDLØSE: DU SKAL VISSELIG DØ! OG DU IKKE ADVARER HAM ELLER FOR AT BEVARE HANS LIV TALER TIL HAM OM AT OMVENDE SIG FRA SIN GUDLØSE VEJ, SÅ SKAL SAMME GUDLØSE DØ FOR SIN MISGERNING, MEN HANS BLOD VIL JEG KRÆVE AF DIN HÅND. - ADVARER DU DERIMOD DEN GUDLØSE OG HAN IKKE OMVENDER SIG FRA SIN GUDLØSHED OG SIN VEJ, SÅ SKAL SAMME GUDLØSE DØ FOR SIN MISGERNING, MEN DU HAR REDDET DIN SJÆL."

Overskriften over dette kapitel lyder: PROFETENS ANSVARSFULDE VÆGTERGERNING! Han blev af Gud sendt til det genstridige Israel.

Paulus er klar i mælet! Hans basun lyder klart.

1. Tim. 5:17-21: "DE ÆLDSTE, SOM ER GODE FORSTANDERE, FORTJENER DOBBELT ÆRE, ISÆR DE, DER HAR DET SLIDSOMME ARBEJDE MED FORKYNDELSE OG LÆREGERNING. THI SKRIFTEN SIGER: NÅR EN OKSE TÆRSKER, MÅ DU IKKE BINDE MUNDEN TIL PÅ DEN OG EN ARBEJDER ER SIN LØN VÆRD. TAG IKKE IMOD KLAGE OVER EN ÆLDSTE, MED MINDRE DER FØRES TO ELLER TRE VIDNER. IRETTESÆT I ALLES NÆRVÆRELSE DEM, DER FORSYNDER SIG, SÅ OGSÅ DE ANDRE MÅ FRYGTE. JEG VIDNER INDTRÆNGENDE FOR GUD OG KRISTUS JESUS OG DE UDVALGTE ENGLE, AT DU SKAL OVERHOLDE DETTE UDEN FORUDFATTEDE MENINGER OG PERSONLIGE HENSYN."

Et konfliktsky menneske kan aldrig blive en Guds tjener! Hyrden skal bruge de to stave " liflighed" og "bånd," som også kaldes NÅDE OG SANDHED! Disse to stave overdrog Jesus til sine tjenere som han satte over menigheden. Og disse tjenere skal engang aflægge regnskab overfor Gud for det enkelte får!

Heb.13:17: "LYD JERES VEJLEDERE OG RET JER EFTER DEM, THI DE VÅGER OVER JERES SJÆLE SOM DE, DER ENGANG SKAL GØRE REGNSKAB, SØRG FOR, AT DE KAN GØRE DET MED GLÆDE OG IKKE SUKKENDE, THI DET VILLE IKKE VÆRE GODT FOR JER."

Joh.10:27-28: "MINE FÅR HØRER MIN RØST, OG JEG KENDER DEM, OG DE FØLGER MIG. OG JEG GIVER DEM EVIGT LIV, OG DE SKAL I AL EVIGHED IKKE FORTABES, OG INGEN SKAL RIVE DEM UD AF MIN HÅND."

Sal.23:4b: "DIN KÆP OG DIN STAV ER MIN TRØST." Elsker vi Guds kæp og stav. Paulus skriver til sin medtjener Timoteus:

2. Tim. 2:15: "STRÆB EFTER AT KUNNE TRÆDE FREM FOR GUD SOM EN MAND, DER KAN STÅ PRØVE, SOM EN ARBEJDER, DER IKKE SKAMMER SIG VED SIT ARBEJDE, MEN FORKYNDER SANDHEDENS ORD PÅ RETTE VIS."

Lad det være en påmindelse til vi, som forkynder Ordet og til menigheden, som skal modtage forkyndelsen!


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002-08 Willy Griis