Det Gamle Evangelium

De hedenske - de falske og Herrens sande profeter (del 1)

af Willy Griis

Vi møder tre slags profeter i bibelen. Der er de hedenske profeter. Alle hedenske folk har deres egne orakelmagere, sandsigere og afgudspræster osv. Mange af dem var drømmetydere og astrologer og dødemanere.

En anden type vi møder er de falske profeter. Bibelen advarer gang på gang imod de falske profeter. De falske profeter taler altid i Herrens navn, men Herren har ikke sendt dem, de taler ud af deres eget hjertes syner. De taler folk efter munden og er en slags lykkeprofeter.

Så har vi Herrens sande profeter. De taler Herrens ord og står for hans ansigt, uden personanseelse. De kaldes i begyndelsen for seere. De skuede Guds råd. Senere blev de kaldt profeter, som betyder tolk. Altså en der tolker Guds råd.


De hedenske profeter

2. Mos. 7:9-13: "Herren sagde til Moses og Aron: Når Farao siger til jer, at I skal gøre et under, skal du sige til Aron: Tag din stav, og kast den foran Farao! Den skal blive til en slange. Så gik Moses og Aron til Farao og gjorde, sådan som Herren havde befalet, Aron kastede sin stav foran Farao og hans hoffolk, og den blev til en slange. Men Farao tilkaldte vismændene og troldmændene, og Ægyptens mirakelmagere gjorde det samme med deres hemmelige kunster, de kastede hver sin stav, og stavene blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave. Alligevel gjorde Farao sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt."

Herren sagde til Moses og Aron: Når Farao siger til jer, at I skal gøre et under! Vi ser her, at hedningefyrsten Farao, som er et billede på Satan, fyrsten over denne verdens tidsånd, kræver undere, som bevis på Guds magt og regner i sit hovmod med, at hans egne troldmænd, som er et billede på de onde ånder, ikke bare kan efterligne, men også kan måle sig med Guds almagt. Djævelen udfordrer altid Guds folk på overnaturlige oplevelser for at bedrage dem til, at tilbede ham selv og ånderne. Guds folk Israel, ja også Guds folk i dag har altid haft en svaghed for tegn, undere og mirakler og ledes ofte vild ved forførende ånder. 1. Kor.1-22: "For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom." Moses, profeten fra Gud kæmpede imod de hedenske troldmænd, men Israel faldt ofte i denne fælde, som hedninge troldmændene stillede op.

Satan arbejder til alle tider på samme måde - som han arbejdede i Israel, sådan vil han også arbejde i menigheden.

1. Tim. 4:1-2: "Men Ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogle falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmoners lærdomme, som udbredes ved løgnagtige læreres hykleri, folk der er brændemærket i deres samvittighed."

Vildledende ånder og dæmoners lærdomme har deres rod i de hedenske religioner og de arbejder på, at få Guds folk til, at overgå til deres religionsdyrkelse. De arbejder ikke altid på, at de kristne skal forlade deres menighed, men de arbejder på, at få deres lære ind i menigheden. Deres redskaber, som er mennesker der har stillet sig til rådighed for ånderne, som medie, har en dårlig samvittighed. Satans rige har sin magt over mennesker gennem frygt. De må altid tilfredsstille ånderne og Satan. 3. Mos.18:21: "Du må ikke give nogen af dine børn som offer til Molok." Satan og ånderne kræver altid offer og altid det, som gør mest ondt på mennesker og deres tilbedere prøver at efterleve det, for at få en god samvittighed. Men Guds sande børn har en ren samvittighed, renset i Jesu Kristi blod. Prisen er betalt.

Den Apostolske Kirkes kirkebygning i København er en gammel spiritistkirke. I 1968 var jeg medlem af Apostolsk Kirke der og en ung pige kom til møde, hun var meget frygtsom og meget alene, havde ikke samfund med nogen. Så en dag kontaktede jeg hende og hun inviterede min hustru og jeg hjem til hende. Der fortalte hun os, at hun kom i kirken, fordi det var hendes kirke, hendes forældre og bedsteforældre var spiritister og var kommet i denne kirkebygning igennem mange år inden Den Apostolske Kirke havde overtaget bygningerne. Men hun havde det frygtelig, når hun var til møde så hun ånder og ofte Jesus stå på platformen. Efter en længere samtale fortalte hun os, at hendes bedstemor havde indviet hende til Satan medens hun lå i vuggen. Hun var ofret til "Molok". Vi bad længe sammen med hende og satte hende fri fra disse dæmoners magt og hun så aldrig noget mere på møderne. Senere mødte vi hende igen i Randers, nu var hun blevet gift med en landmand og boede på Djursland og levede forsat med Jesus, som sin frelser.

5. Mos.18:9-14: "Når du kommer ind i det land, som Herren din Gud vil give dig, må du ikke lægge dig efter at gøre de afskyelige ting, som folkene der gør. Hos dig må der ikke findes nogen, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden (ofres til Molok, min kommentar), ingen, der driver spådomskunst eller trolddom, ingen, der tager varsler, ingen, der bruger magi, ingen, der udtaler besværgelser, spørger dødemanere eller sandsigere til råds eller søger orakel hos de døde. Herren afskyr enhver, som gør den slags, og på grund af den slags afskyeligheder vil Herren din Gud drive folkene bort foran dig, udadlelig skal du være over for Herren din Gud. De folk, du skal fordrive, lytter til dem, der driver trolddom eller spådomskunst, men det har Herren din Gud ikke givet dig lov til."

Gud tillod ikke, at de som øvede sådanne ting og de som lyttede til dem forblev i Israel. De skulle drives ud af den jødiske menighed. Dette gælder også den kristne menighed i dag, de forførende ånder og de som lytter til dem skal drives ud af menigheden, hvis de ikke omvender sig og bliver sat fri af åndernes indflydelse.

Paulus ønskede ikke samfund med sådanne, selvom der blev forkyndt et samstemmende budskab fra åndernes side. Satan vil gerne bekræfte det kristne budskab om bare hans tjenere må forblive i menigheden. Ap. G. 16:16-18: "Og det skete, da vi var på vej ud til bedehuset, at vi mødte en pige, som havde en spådomsånd, hun skaffede sine herrer store indtægter ved at spå. Hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte: De mennesker er den højeste Guds tjenere, de forkynder jer vejen til frelse. Det gjorde hun mange dage i træk. Så blev Paulus vred, han vendte sig om og sagde til ånden: I Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende. Og ånden forlod hende øjeblikkelig."

Satan ønskede, at Paulus skulle gå i samarbejde med spåkvinden, så de sammen kunne henrykke folk og samle masserne omkring sig, men Paulus var i kamp med ånderne i dette område. Grundsprogsordet for spådomsånd her er Pythonos, som stammer fra græsk mytologi. Pythonos herskede over oraklet i Delfi. Apollon overvandt slangen Pythonos og kom derved til, at herske over oraklet i Delfi. Tempelgudinden Diana Ap. G. 19:27 var Apollons søster, så hele området var inficeret med disse åndsmagter og de gik til angreb på Paulus gennem deres menneskelige redskaber for at stanse evangeliets udbredelse.

Satan har lokket Guds folk før over til de hedenske afguder. Han bruger pisk eller gulerod, som vi siger. Han lover dem guld og grønne skove eller forfølgelse, som i Paulus tilfælde.

Assyrerkongen Sankerib kæmpede imod Herren, ved at lokke Israel bort fra troen på Herren og frivilligt opgive Jerusalem. Judas konge Hizkija talte Herrens sag og opfordrede jøderne til, at holde sig til Herren alene. Dette var en kamp mellem Satan repræsenteret ved Assyrerkongen Sankerib og Herren repræsenteret ved jødernes konge Hizkija.

2. Kon.18:31-32: "I skal ikke lytte til Hizkija! For Assyriens konge siger: Slut fred med mig og overgiv jer til mig, så skal enhver af jer spise af sin egen vinstok og sit eget figentræ og drikke vand fra sin egen brønd, indtil jeg kommer og tager jer med til et land, der ligner jeres eget, et land med korn og vin, et land med brød og vingårde, et land med olivenolie og honning. Så skal I leve og ikke dø. I skal ikke lytte til Hizkija, for han forfører jer, når han siger: Herren vil redde os."

Den okkulte verden tilbyder sig i dag, som aldrig før og mange i menighederne kan ikke skelne højre fra venstre. De lytter til forførende ånder, som tilbyder dem et land der flyder med mælk og honning. De onde ånder kalder Herrens sande tjenere for forfører. De onde ånder, som jeg har påpeget kommer fra fremmede religioner og vil med deres magi ind i menighederne. De taler om reinkarnation, flere liv efter hinanden her på jorden, så du kan forbedre dig igennem flere liv, i stedet for et nyt liv i Kristus. De tilbyder meditation, som afslapning fra en stresset verden i stedet for Guds fred i Kristus, den fred som overgår al forstand. De tilbyder åndelige rejser tilbage før fødslen, så du kan opleve, hvad du har været før og hvor du har levet på jorden, det rene dæmoniske bedrag. De tilbyder nærdødsoplevelser på blomstrende grønne enge, et sandt paradis for alle. De tilbyder alle former for helbredelse ved magiske strygninger, tankekraft, indviet vand, som du skal drikke osv. De tilbyder at lægge din stjerne, så du kan kende din personlighed og udvikle den til det bedre og høre om fremtiden eller læse dig i hånden. De påstår, at de kan meget mere end det den kristne religion kan tilbyde. Alt dette fører bort fra Kristus og ender i fortabelsen og det er også Satans og de onde ånders mening.

Assyrerkongen Sankerib tilbød jøderne ikke mindre end det Gud havde tilbudt dem, bare de ville opgive den åndelige hovedstad Jerusalem, den stad som Abraham skuede hen imod. Sankerib ville fjerne dem fra forjættelsens land , himlen og give dem et nyt land, helvede. Guds folk kan ledes vild, når de fristes af alle djævelens kunstgreb og overnaturlige mirakler.

Satan efterligner altid Gus forjættelser og lover noget tilsvarende, som Gud lover sit folk. Zak.3-10 " Jeg fjerner dette lands skyld på èn dag. På den dag, siger Hærskares Herre, skal I indbyde hinanden til at sidde under vinstokken og figentræet."

Men Djævelen tilbyder også sit vintræ og Israel tog imod dette tilbud ligesom kristne i dag også fristes af Djævelens tilbud. 5. Mos. 32:16-17: "De æggede hans vrede med fremmede guder og vakte hans trods med afskyelige ting. De ofrede til dæmoner, som ikke er guder, til guder, der lige var kommet til, jeres fædre kendte ikke til dem."

5. Mos. 32:31-33: "Dog, deres klippe er ikke som vores, vore fjender skal ikke være dommere. Deres vinstok stammer fra Sodoma, den har stået på Gomorras skråninger, deres druer er giftige, drueklaserne er bitre, deres vin er slangegift, en frygtelig øglegift."

Paulus overfører det til evangeliets tidsalder 1. Kor.10:19-22: "Hvad skal jeg sige med dette? At det, som ofres til afguder, er noget, eller at afguder er noget? Nej, men at det, der ofres, ofres til dæmoner og ikke til Gud, og jeg vil ikke, at I skal have fællesskab med dæmonerne. I kan ikke drikke både af Herrens bæger og dæmonernes bæger. I kan ikke have del både i Herrens bord og i dæmonernes bord. Eller skal vi ægge Herren til vrede? Er vi stærkere end han? "

Jeg havde en god åndelig bror gennem mange år, vi arbejdede sammen for evangeliets udbredelse både i Randers og senere i København. Jeg flyttede fra København og til Randers for at starte en frikirke der. Min ven blev i København og tilsluttede sig senere Rudolf Steiners lære. Han kom på besøg hos mig og prøvede, at overbevise mig om det rigtige i denne lære. Han overnattede hos os. Den nat fik jeg en drøm. Han kom til mig med et glas vand og jeg var tørstig, så jeg tog glasset til munden og kom tilfældig til at se ned i glasset og der så jeg en stor edderkop. Jeg væmmedes og rakte glasset tilbage til ham og sagde, vidste du dette? Nej svarede han. Jeg henter et andet glas vand til dig. Han kom tilbage med et nyt glas vand og jeg førte det til mine læber og fik da øje på en del små slanger der rakte sine hoveder op mod mig, jeg smed glasset fra mig.

Dagen efter konfronterede jeg ham med drømmen, han tog ikke imod budskabet og er i dag stadig i denne falske lære.

Es. 47:13-15: "Du har udmattet dig med dine mange rådgivere, lad nu dem træde frem, lad dem, som gransker himlen, frelse dig, dem som tyder stjernerne, dem som måned for måned meddeler dig, hvad der skal komme over dig. Se, de er blevet som strå, ilden har brændt dem, de kan ikke redde sig selv fra flammerne. Der bliver ikke gløder at varme sig ved eller bål at sidde ved. Sådan er det gået dem, du har anstrengt dig med, troldmændene fra din ungdom, de flakker om til alle sider, der er ingen, der frelser dig."

De onde ånder er løgneånder og bedrageriske i al deres færd. Jeg læste i Politikken, at astrologen fra "Den 6. sans," Christian Borup, forudsagde, at Frederik først vil indgå ægteskab i 2005 eller 2006. Videre stod der, at en anden astrolog under titlen Dronningen bliver snart bedstemor, havde forudset, at prinsen ville møde sin udkårne i Jan.1997, en pige som han kendte i forvejen. Der stod videre, at det har voldt astrologerne problemer, at Mary er kommet fra den sydlige halvkugle, da astrologien er konstrueret til den nordlige halvkugle. Vi kunne blive ved, men disse eks. er nok til, at advare de som søger stjernetyderne for at kende deres fremtid eller de, som måned for måned læser horoskoper i blade og aviser.

I en norsk avis advarer to tidligere homeopater, som nu har taget imod Jesus som deres frelser, imod alt alternativ behandling. Det er åndelig aids, siger de, vi har prøvet alt indenfor det alternative. De nævner: Homeopati, soneterapi, yoga, meditation, akupunktur, healing, astrologi, akupressur, refleksologi, auradiagnostik, rolfing, shiatsumassasje, energibalansering, polaritetsterapi, kinesologi, antroposofisk medicin, magnetterapi, jordstråling, aromaterapi, og silvametoden.

Det er de nye afguder, som i ikke kendte før, som gl. testamente udtrykker det og lad os ikke vække Guds vrede, men holde os fra denne form for hjælp og advare imod det.

1. Kon.22:40: "Så lagde Akab sig til hvile hos sine fædre, og hans søn Akazja blev konge efter ham."

2. Kon.1:2-4: "Akazja faldt ud af gittervinduet i værelset ovenpå i sit palads i Samaria og kom til skade. Han sagde til nogle sende bud, at de skulle gå hen og spørge Ekrons gud Ba'al-Zebub , om han ville komme sig af sin sygdom. Men Herrens engel havde sagt til tishbitten Elias: Gå sendebudene fra Samarias konge i møde og sig til dem: Er det, fordi der ikke er nogen Gud i Israel, at I går hen for at rådspørge Ekrons gud Ba'al-Zebub? Derfor siger Herren: Du kommer ikke ud af den seng, du ligger i, for du skal dø."

Kongen over Israel Akazja, syntes at det land Satan tilbød, altså den okkulte verdens tilbud var bedre end Herrens tilbud. Derfor gik han til afguderne, de onde ånder, den okkulte verdens dæmoner for at blive spået om en fremtidig helbredelse. Derfor afgav Gud Herren en dødsdom over ham, som er et billede på en åndelig død, altså evig fortabelse. Gør ikke som denne konge, hvis du vil have et evigt liv i Guds Paradis.

Herrens profet Elias kæmpede imod de hedenske afguder, som Paulus kalder dæmoner og onde ånder. Han byggede igen Herrens alter op, som kong Akab af Israel havde ødelagt, for han og folket var gået over til Ba'al guden og hans profeter. Gud lod ilden falde på Karmels bjerg og Elias udslettede Ba'al profeterne (1. Kon. Kap.18). Har menigheden også sådanne Herrens tjenere i dag?

Filisterne gik til angreb på Israel og deres konge Saul og trængte Saul i en sådan grad, at han tog sit eget liv. Filisterne er her et billede på Satans håndlangere, de onde ånder. De drev Saul til selvmord, sådan som de onde ånder har drevet mange mennesker til selvmord.

1. Krøn. 10:13: "Således døde Saul, fordi han havde vist troløshed mod Herren og ikke havde fulgt Herrens befaling, men endda havde spurgt en dødemaner til råds og ikke spurgt Herren til råds. Derfor lod han ham dø og overdrog kongedømmet til David, Isajs søn."

Vi kan være udvalgt af Gud og givet kongedømme sammen med Jesus, men mænger vi os med de onde ånder og de falske religioner og deres kraft, så forkastes vi til evig fortabelse, hvis vi ikke omvender os og angre vores synder og bekender dem.

Ap.G. 19:18-20: "Mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem, der havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til 50.000 sølvpenge. Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke."

De som var kommet til tro på Jesus, havde mange ting, som de ikke havde fået i lyset. De lagde ikke så meget vægt i det gamle liv og vidste ikke, at når man ikke har bekendt og frasagt sig de okkulte bindinger, så hænger de stadig ved. De havde stadig okkulte bøger og ting i deres hjem efter, at de var kommet til tro. Da Herrens kraft på en særlig måde gav sig til kende, kom Herrens frygt over dem og de måtte bekende og fortælle og i al offentlighed brænde deres bøger. Det var virkelig en bekendelsesvækkelse, hvor de offentlig frasagde sig al okkult virksomhed.

1. Joh.1:7: "Men hvis vi vandre i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd."

Dette var lidt om den hedenske okkulte verden, som må ud af menigheden om vi vil bevare det evige liv.

(Fortsættes)