Kampen om Sandheden
Artikler

31 daglige bønner og proklamasjoner for Israel

af Derek Prince

I Agenda Israel trykket vi 18. oktober 31 bønner for Israel, skrevet av nylig avdøde Derek Prince. På oppfordring fra lesere legger vi denne saken ut også på Internett.

1. Gud vår Far, fjern dekket som Du i din suverenitet har lagt over øynene til Israel, slik at de kan anerkjenne Deg som deres Messias. (2.Kor 3,14)

2. Herre, vis Din nåde og gunst mot Israel i denne spesielle tid (Salme 102,14

3. Vi ber Deg for dagens ledere i Israel, inkludert statsministeren, Jerusalems borgermester og alle som er i militær tjeneste. Reis opp ledere både i Israel og ellers i verden som ikke søker etter å «dele opp landet», og som vi anerkjenne den unike betydningen av Jerusalem i Guds endetidsplan.

4. «Han som spredte Israel, skal samle det og vokte det, som en hyrde vokter sin hjord». Far, fortsett å dra det jødiske folket til Deg i følge Dine egn suverene plan.

5. La alle dem bli forvirret og vist bort som hater Sion. La dem bli som gresset på hustakene, som visner før en får rykket det opp. (Salme 129,5-6) Herre, handle rettferdig og hurtig med Dine fiender.

6. «Forvirr dem, Herre! Kløv deres tungemål!» som ønsker å egge til vold mot Israel. (Salme 55,10) I Jesu navn, så binder vi enhver falsk religion og enhver falsk lære som ikke anerkjenner Din evige plan for Israels land og folk.

7. «For gudløshets kongestav skal ikke hvile på de rettferdiges arveland». (Salme 125,3) Far, bryt religionenes festningsverk, stolthet og ondskap som forsøker å kontrollere Israel.

8. «For sitt store navns skyld vil ikke Herren forlate sitt folk – siden Herren har funnet for godt å gjøre dere til sitt folk.» (1.Sam 12,22) Bruk oss til å hjelpe andre til å forstå Din plan for Israel og Din kjærlighet til det jødiske folk.

9. «Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet». (Salme 33,10) Vi proklamerer at Guds hensikter med Israel vil bli fullstendig fullført og at Han vil bli herliggjort.

10. Vis Din miskunnhet til Ditt folk Israel, og vokt dem som Din øyensten, skjul dem under Dine vingers skygge, fra de onde som undertrykker dem, fra dødsfiendene som omringer dem. (Salme 17,7-9).

11. Vi ber om at Du må huske på Dine pakter og Dine løfter mot Israel, spesielt i en tid hvor andre reiser seg for å sluke henne levende. Når deres vrede brant mot henne, så vil ikke vannene overstrømme henne. Gud vil ikke gi henne som rov for deres tenner. (Salme 124)

12. Helliggjør Ditt store navn som er blitt vanhelliget blant folkene, og som er blitt vanhelliget midt i Israel. Nasjonene skal få kjenne at Herren er Gud, når Herren blir helliger seg for deres øyne. Stenk rent vann på Ditt Ord om Israel og rens henne for hennes urenheter og fra alle hennes motbydelige avguder, inkludert abort og okkultisme. Gi Israel et nytt hjerte og henne en ny ånd. Fjern stenhjertet og gi henne et kjødhjerte som kan respondere til Den Hellige Ånd og gjør det slik at hun holder Dine bud og Dine lover. (Esek 36,23-27)

13. Gjør det slik at menigheten fullfører misjonsbefalingen slik at det fulle antall av hedningene kan komme inn i Guds kongerike. Da vil hele Israel bli frelst. (Rom 11,25-26)

14. Vi ber om fred for Jerusalem (Salme 122,6) og for at Jerusalem skal forbli Israels udelte hovedstad.

15. Far, i Din nåde beseir de voldsomt sterke religiøse ånder som dominerer hele territoriet – det jødiske, kristne og de andre.

16. Vi ber om en enhetens ånd – for fred mellom sekulære og religiøse jøder, for at freden skal herske mellom de troende i landet.

17. Vi ber om at de messianske jødene i Israel skal bli et bedende og modent legeme. Vi ber om at dette legemet må tillate at kjærlighet og medlidenhet fra Yeshua flyter gjennom dem og berører alle de møter.

18. Reis opp forbedere for Israel, sett flere vaktmenn på Jerusalems murer, som ikke vil gi Deg fred verken dag eller natt før Du bygger Jerusalem opp igjen og gjør henne til en lovsang på jorden. (Jes 62,6-7)

19. Far, herliggjør Ditt navn gjennom den nåde Du viser til landet. Sørg for at det regner når det skal regne, sørg for at det blir store innhøstninger.

20. Vi ber om at de tre åndelige maktene: humanisme, marxistsosialistisk filosofi, og den åndelige arven etter Det ottomanske riket, vil bli brutt og etterlatt kraftløs.

21. Velsign Israel gjennom de mange immigrantene som kommer tilbake til deres egen nasjon. Forløs en suveren overnaturlig bevegelse av Den Hellige Ånd blant de nye immigrantene, slik at de kan forkynne Din sannhet til sine medjøder.

22. Vi ber om en radikal forandring av det israelske politiske system, slik at ulikheter og partiskhet må vike for enhet og samarbeid; gi visdom og åpenbaring til alle medlemmene av Knesset og Israels Høyesterett.

23. Vi ber om at, midt i alle prøvelsene, så vil Israels folk vende seg til Deg, Gud. Vi ber om at Du vil høre deres hjerterop og vise nåde. Som det står i Jes 30,19: «For du folk som bor på Sion, i Jerusalem, du skal ikke bli ved å gråte. Han vil være deg nådig når du roper. Når han hører det, svarer han seg.»

24. Utøs Din Ånd over Israels folk – spesielt over de unge slik at Dine gjerninger kan kan erklæres for kommende generasjoner.

25. Reis opp «sønner av Sion» som vil ta Guds ord på alvor i opposisjon til de humanistiske «sønner av Hellas» (Sak 9,13)

26. Vi ber om at Den Hellige Ånd må intervenere i den nåværende situasjonen i Israel. «Når fienden kommer som en flod, skal Herrens Ånd drive ham tilbake.» (Jes 59,19)

27. Vend Israels folks hjerter til å stole på Herrens navn for utfrielse – slik at de ikke setter sin lit til «vogner og hester», deres militære makt. (Sak 4,6)

28. Gud, reis opp eldre og unge ledere som kan lære og trene opp nye generasjoner av israelere som nå kommer til tro på Messias.

29. Vi ber om at palestina-araberne vil komme til tro på Kristus og omfavne Guds endetidsplan med Israel, send ut arbeidere for å bringe inn Din høst fra hele Midt-Østen regionen.

30. Må Israels forhold til USA (og Danmark, red.) bli sterkt, og må vår nasjon – og spesielt de unge troende – anerkjenne og støtte Guds hensikter med Israel.

31. Herre, vi ber om at unge troende i USA (og Danmark, red.) vil lære å elske det jødiske folk når de forbereder gjenkomsten til Messias.

Bønnene er skrevet av Derek Prince,
oversatt av Bjørn Olav Hansen, Bønnevektere for Israel


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis