Kampen om Sandheden
Artikler

Sejr over Satan som en løgner

af Jessie Penn-Lewis

Sejr over djævelen som en løgner (Johannes-evangeliet 8:44): "…Han har været en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden; thi der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler han af sit eget; thi han er en løgner, ja, løgnens fader."

Dette betyder ikke, at fjenden aldrig taler sandhed, men at hans sandhed har det formål at få den troende involveret i ondt; for eksempel da spådomsånden sagde sandheden, at Paulus og Silas var Guds tjenere, var det for at indgive den løgn, at Paulus og Silas fik deres kraft fra den samme kilde som pigen, der var under den onde ånds kraft. Djævelen og hans onde ånder vil tale, eller bruge nioghalvfems dele sandhed for at sætte en løgn i værk. Men Paulus blev ikke bedraget af sandsigerskens profetiske anerkendelse af deres guddommelige autoritet. Han bedømte den, skelnede, at det var en ond ånd og dens formål, afslørede den, og drev den ud.

Ligeså må den troende være i stand til at triumfere over Satan som en løgner, og være i stand til at genkende hans løgne, og dem, der kommer fra løgneånder, i hvilken som helst form de præsenteres for ham. Dette gør han ved at kende Sandheden og bruge Sandhedens våben.


SEJR OVER LØGN VED HJÆLP AF SANDHED

Der findes ingen anden måde til at sejre over løgn end ved sandhed. For at få sejr over djævelen som en løgner, og over hans løgne, så må den troende altid være besluttet på at kende sandheden, og tale sandt om alt, om sig selv, og om andre omkring ham.

Løgneren, Satan, hælder vedholdende, dagen lang, løgne over den troende ved hjælp af sine løgneånder; løgne ind i hans tanker om sig selv, hans følelser, hans tilstand, hans omgivelser; løgne, der får ham til at misforstå alt i sig selv og omkring sig; om andre, som han er i kontakt med. Løgne om fortiden og fremtiden; løgne om Gud; løgne om ham selv, idet han forstørrer hans kraft og autoritet. For at få sejr over denne vedholdende strøm af løgne fra løgnens fader, så må den troende kæmpe med:
1. Guds sandheds våben i det skrevne ord, og
2. Sandhed om fakta i ham selv, andre, og omstændigheder.
Hvorledes man vedholdende afviser alle løgne fra Løgneren, og hans agenter, er forklaret i andre dele af denne bog. Som den troende gradvist triumferer over djævelen som en løgner, bliver han bedre i stand til at skelne hans løgne, og udrustet til at afklæde andres forklædninger.


SEJR OVER SATAN SOM EN FORFALSKER

Sejr over djævelen som en, der forfalsker og efterligner, eller som en falsk "lysets engel": "…Satan selv giver sig jo skin af at være en lysets engel. Derfor er der ikke noget mærkeligt i, at også hans tjenere giver sig skin af at være retfærdigheds tjenere; (2. Korinter 11:14-15). Dette aspekt af sejr over Satan følger den samme linie, som de foregående; det vil sige ved at kende sandheden, der sætter den troende i stand til at genkende Satans løgne, når han fremstiller sig selv forklædt som en lysets engel.

Lys er selve Guds natur. For at genkende mørket, når det er iklædt "lys" - overnaturligt lys - behøver man et dybt kendskab, viden om det sande lys, og kraft til at bedømme tings inderste kilder, som i det ydre virker guddommelige og smukke. Hvorledes modstanderen forfalsker og efterligner Guds lys, så at det ser ud som Gud, er allerede blevet behandlet i kapitel 6. Den væsentlige indstilling for at opnå sejr over modstanderen på dette område er at have en neutral, fast stilling til alle overnaturlige gerninger, indtil den troende ved, hvad der er fra Gud. Hvis nogen som helst oplevelse bliver accepteret uden spørgsmål, hvorledes kan så dens guddommelige udspring garanteres? Grundlaget for accept eller forkastelse må være kundskab. Den troende må vide (kende), og han kan ikke vide det uden at undersøge det, han (den troende) vil heller ikke "undersøge" med mindre han fastholder den holdning "tro ikke enhver ånd", før han har "prøvet" og godtgjort, hvad der er af Gud.


BIND FØRST DEN STÆRKE MAND

VOR HERRES FORMÅL

Helt fra sin tjenestes begyndelse gik vor Herre Jesus frem med en stadig, vedvarende krigsførelse mod mørkets magter. Den samme autoritet gav han til sine disciple, og hvert sted de kom til, var der tre ting, de skulle gøre, som han havde lært dem: at prædike Ordet, at helbrede de syge og at uddrive djævle (Markus 3:14-15). Herren nægtede at "handle" med kød og blod eller sin tids politiske magter. Siden sin dåb i Jordan til den time, hvor han afsluttede sin gerning på Golgata, var hans ene formål at sejre over verdens fyrste, så han kunne blive i stand til at løskøbe de tilfangetagne og stille dem (magterne og myndighederne) åbenlyst til skue og føre dem i sejrstog i åbenlys skam. (Kolossenserne 2:14-15). Det var med dette formål, at han kom til verden (Lukas 4:18); og om aftenen da han hang på korset, var han i stand til at sige: "…nu skal denne verdens fyrste kastes ud." (Johannes 12:31).

Vi læser om, at hans disciple bragte mange syge og nødlidende mennesker til ham, for at de kunne blive helbredt, og igen og igen var det mod de onde kræfter, der var årsag til problemerne, at han handlede. Da han så den krumbøjede kvinde i synagogen med en sygdomsånd, kaldte han på hende og sagde: "Kvinde! Du er løst fra din sygdom". Men da hans fjender protesterede mod dette, sagde han, "…..burde ikke denne kvinde, ….som Satan har holdt lænket… blive løst af denne lænke…" (Lukas 13:11-16).

Gennem evangelierne kan vi spore, hvorledes Kristus handlede med ondskabens magter. Han underviste sine efterfølgere om Gud, men han gik altid mod kræfterne bag det onde omkring ham.

De samme onde kræfter er hos os i dag, men kirken forstår ikke til fulde denne konflikt. De genkender ikke fjenden, og derfor ved de ikke, hvordan de skal bede, og hvordan de skal stå ham imod i Jesu navn. Vor stilling i vor Herre Jesus Kristus, i sandhed forenet med ham i Ånden og sat med ham i den himmelske verden (Efeserne 2:6), kræver af os, at vi ser på Satan som en besejret fjende. PÅ KORSET BESEJRE- DE KRISTUS MØRKETS FYRSTE, OG NU KAN VI SE FYRSTEN OP I ANSIGTET OG FORTÆLLE HAM, AT HAN ER SLÅET, OG HAN VED DET.

Men Satan kan lide, at vi tænker, at han ikke eksisterer, mens han hele tiden øser sin kraft ud som en flod over vort land. Vi må ikke gå hans ærinde og tillade ham at blinde vore øjne; Vi må gå til skrifterne og finde ud af, hvad Gud klart har sagt til os om disse ting.


BIND FØRST DEN STÆRKE MAND

I Mattæus 12:29 siger Herren: "Eller hvordan kan nogen gå ind i den Stærkes hus og røve hans ejendele, uden at han først binder den Stærke? Så kan han plyndre hans hus." Hvordan binder du den stærke mand, hvis du ikke anerkender hans eksistens og ser i øjnene, at han er den skjulte grund til alt ondt? Kirken må lære bønnens bindende kraft. For der står skrevet: "…Hvad I binder på jorden, det skal være bundet i himlen; og hvad I løser på jorden, det skal være løst i himlen." (Mattæus 18:18). At binde betyder at forhindre fjendens gerninger ved at bede til den besejrende magt hos den ENE, som blev født til at destruere djævelens gerninger.

Skal vi blive ved med at tillade Satan at optænde strid i vore familier og kirker, mens vi lukker øjnene og siger, "vi kan ikke lide at tale om ham"? Dette i sig selv er Satans gerninger. Hvis du vil åbne Guds Ord og selv finde ud af disse ting, vil du forstå, at sejren på Golgata ikke alene var en sejr over synd, men også sejr over Satan. Han er ikke alene en frister, men også en bedrager og en løgner. Og du vil erfare, at du kan få sejr over den "stærke mand" i sejren på Golgata.


STEDET FOR ÅNDELIG KONFLIKT

Når mennesker går i trit med verden, bliver de ikke plaget så meget af Satan, for de er ikke i konflikt med ham, men faktisk tjener de ham. Det er, når et menneske bliver åndelig og søger at tjene Gud, at han erfarer modstand fra Satan. Når menneskets ånd er åben for Gud, så er den også åben for de kræfter, der er imod Gud.

Guds børn burde være lys i verden. Vi kan leve som lysets børn, hvis vi kender og forstår, hvorledes mørkets magter kan angribe legeme og sind og lærer, hvordan man skal kaste dem bort og få sejr over dem i Jesu mægtige navn. Gud ønsker, at du skal få sejr; at du i Jesu navn skal have dit sind lukket for formodninger, forslag og tanker indgivet af mørkets magter. Bed derfor Gud om at give dig kendskab til friheden og sejren i Kristus, og accepter ikke nogen trældom, som prøver komme over dig, men du skal sige "DETTE ER FRA FJENDEN, OG JEG AFVISER DET."

Du spørger, virker det? Ja, hvis du er forenet med Kristi Ånd, og er sat med ham i hans sejr, i den stilling i Herren, HAR DU MAGT TIL AT SIGE, AT SATAN IKKE SKAL RØRE DIG, FORDI DU TILHØRER JESUS KRISTUS. Fra den trone i forening med Kristus "højt over alle magter og myndigheder", kan du, som en løskøbt, frelst sjæl, indtage denne enkle indstilling overfor udefra kommende onde kræfter. Denne nøgle vil løse tusinder problemer i Guds børns liv, som længes efter at blive alt det, som Gud ønsker, at de skal blive. Gud har givet sine børn våben i hænde til krigsførelsen, ikke kødelige våben, men "Vore stridsvåben er nemlig ikke verdslige (kødelige), men mægtige for Gud, så de kan nedbryde fæstningsværker". (2.Korinter 10:4).

Forstår du den kendsgerning, AT SATAN BLEV BESEJRET PÅ GOLGATA, og at Kristus siger til dig, "bind den stærke I MIT NAVN"? Tror du på hans Ord, at "….ånderne er jer lydige…" (Lukas 10:20)? Så gå og tag imod det, lige som du tog imod frelsen, ved tro på ham. Det er ikke ved oplevelser eller erfaringer, det er ikke på grund af uddannelse eller viden: det er kun i NAVNET, NAVNET, NAVNET. BIND FJENDEN I JESU NAVN!BIOGRAFI:

Jessie Penn-Lewis (1861-1927) født i Neath, i Syd-Wales; givet til Herren af sine forældre; opdraget i et calvinistisk Metodist hjem; læste bibelen, da hun var fire år; gift, da hun var nitten år, med William Penn-Lewis, enogtyve år, en efterkommer af William Penn, pilgrim og grundlægger af Pennsylvania; omvendelse efter at have søgt Herren, præget af Esajas 53:6 (1882); underviste i bibelskole i Y.W.C.A., Richmond (1886); talte ved møder i Brighton og Eastbourne; talte ved Kina-fastlands-Missionen (1895); første hæfte udgivet: Vejen til liv i Gud; talte i mange lande: Sverige (1896), Rusland (1897), Schweiz, Finland, Danmark (1898), Canada, USA (1900), Indien (1903); taler ved Keswick forsamlingerne (1899, 1903); påvirket af Madame Guyons skrifter om korset; udgav The Overcomer magazine, 1909-1914 (første serie), 1920-1925 (anden serie); holdt månedlige konferencer for kristne arbejdere på Eccleston Hall, London; talte ved årlige konferencer sponsoreret af The Overcomer i Swanwick, Nord-Derbyshire, (1920-1927), hvor T. Austin-Sparks blev inviteret til at tale; hendes mands død (1925), hendes "medarving til livet i nåden" (1.Peter 3:7); døbte ikke og lagde ikke hænder på; vægten på hendes tjeneste var korset; skrifter: The Centrality of the Cross, The Cross of Calvary, The Cross-The Touchstone of Faith, War on the Saints (Watchman Nee brugte materiale fra hendes bog Krigen mod de Hellige da han skrev The Spiritual Man; mange andre bøger og hæfter.

Jessie Penn-Lewis søgte at give Guds folk en kortfattet oversigt af den på det tidspunkt nyligt begyndte pinsebevægelse baseret på breve skrevet af øjenvidner i mange dele af verden. Hun skrev adskillige artikler vedrørende denne nye "bevægelse" i et alvorligt forsøg på at sætte troende i stand til selv at skelne fare-momenterne, og med en indtrængende appel til alle, om at "prøve ånderne, om de er fra Gud", når som helst overnaturlige manifestationer fandt sted. Et uddrag af en af de artikler med titlen, "An Hour of Peril" (Farens Stund), følger:
"Satans taktik som en lysets engel har været så subtil og hans efterligninger af Helligåndens gerninger så tæt på, at uanset hvor dyb den indre overbevisning har været om, at falske kræfter var på spil i bevægelsen (pinsebevægelsen), har frygten for at røre noget som helst, der måske var fra Gud, hindret den frimodige åbenhjertighed, som mange trofaste Guds tjenere følte skulle være deres pligt…. Ikke desto mindre som friske rapporter vedbliver at komme ind fra land efter land, hvor bevægelsen nåede frem, erfaredes det næsten uden undtagelse, at den overalt bragte splittelse og adskillelse blandt kristne. I nogle tilfælde ulykkeligt, der hvor der havde været en sand "vækkelse" af Guds Ånd…

"MEN JEG FORMANER JER, BRØDRE! TIL AT HOLDE ØJE MED DEM, SOM VOLDER SPLITTELSERNE OG FØRER MENNESKER TIL FALD VED AT AFVIGE FRA DEN LÆRE, I MODTOG; HOLD JER BORTE FRA DEM!" (Romerne 16:17).


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis