Kampen om Sandheden
Artikler

GUD FRELSER INGEN, DER ER KUN FRELSE I JESUS !

af Willy Griis

Joh. 3:18: ”Den, der tror på ham, dømmes ikke, den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.”

1. Mos.1:3-4: ”GUD SAGDE: DER SKAL VÆRE LYS! OG DER BLEV LYS. GUD SÅ, AT LYSET VAR GODT, OG GUD SKILTE LYSET FRA MØRKET.” Her tales ikke kun om, at lyset kendetegner dagen, men at Gud ved lyset satte skel mellem åndelig lys og åndelig mørke. Joh.1:1-5: ”I BEGYNDELSEN VAR ORDET, OG ORDET VAR HOS GUD, OG ORDET VAR GUD. HAN VAR I BEGYNDELSEN HOS GUD. ALT BLEV TIL VED HAM, OG UDEN HAM BLEV INTET TIL AF DET, SOM ER. I HAM VAR LIV, OG LIVET VAR MENNESKERS LYS. OG LYSET SKINNER I MØRKET, OG MØRKET GREB ( forstod ) DET IKKE.” Job 18:5-6: ”NEJ, DEN URETFÆRDIGES LYS SLUKKES, OG FLAMMEN FRA HANS BÅL LYSER IKKE. LYSET I HANS TELT GÅR UD, OG LAMPEN OVER HAM SLUKKES.” Den uretfærdiges, som også betyder, den ugudeliges eller den gudløses lys slukkes. Hvad er de gudløses lys? 1. Mos. 3:1-5: ”SLANGEN VAR DET SNEDIGSTE AF ALLE DE VILDE DYR, GUD HERREN HAVDE SKABT, OG DEN SPURGTE KVINDEN: HAR GUD VIRKELIG SAGT, AT I IKKE MÅ SPISE AF TRÆERNE I HAVEN? KVINDEN SVAREDE SLANGEN: VI MÅ GERNE SPISE AF FRUGTEN PÅ TRÆERNE I HAVEN, MEN FRUGTEN PÅ DET TRÆ, DER STÅR MIDT I HAVEN, HAR GUD SAGT, AT VI IKKE MÅ SPISE AF OG IKKE RØRE VED, FOR ELLERS SKAL VI DØ. MEN SLANGEN SAGDE TIL KVINDEN: VIST SKAL I IKKE DØ! MEN GUD VED, AT DEN DAG I SPISER AF DEN, BLIVER JERES ØJNE ÅBNET, SÅ I BLIVER SOM GUD OG KAN KENDE GODT OG ONDT. KVINDEN SÅ, AT TRÆET VAR GODT AT SPISE AF OG TILTRÆKKENDE AT SE PÅ, OG AT DET OGSÅ VAR GODT AT FÅ INDSIGT AF, OG HUN TOG AF FRUGTEN OG SPISTE. HUN GAV DEN OGSÅ TIL SIN MAND, DER VAR HOS HENDE, OG HAN SPISTE. DA ÅBNEDES DERES ØJNE, OG DE OPDAGEDE, AT DE VAR NØGNE.” Ved slangen (Djævelens) ledelse så kvinden, at træet var godt at spise af og skøn at se på, men at det også var godt at få INDSIGT af. Denne indsigt, som gives ved Djævelens vejledning, uden om Gud, er okkultisme og det er de UGUDELIGES LYS. Djævelen tilbød Adam og Eva denne okkulte kundskab, så deres øjne ”åbnedes” og derved blev de gudløse. Luk.11:35: ”SE DERFOR TIL, AT LYSET I DIG IKKE ER MØRKE.” De blev vist ud af haven og væk fra fællesskabet med Gud. På denne baggrund blev Satan denne verdens gud. 2. Kor. 4:3-4: ”OG ER VORT EVANGELIUM TILHYLDET, ER DET KUN TILHYLDET FOR DEM, DER FORTABES, FOR DEM, DER IKKE TROR, DERES TANKER HAR DENNE VERDENS GUD BLINDET, SÅ DE IKKE SER LYSET, DER STRÅLER FRA EVNGELIET OM KRISTI HERLIGHED, KRISTUS, SOM ER GUDS BILLEDE.”

1. Mos. 3:8-11: ”VED AFTENSTID HØRTE DE GUD HERREN GÅ RUNDT I HAVEN. DA GEMTE ADAM OG HANS KVINDE SIG FOR GUD HERREN MELLEM HAVENS TRÆER. GUD HERREN KALDTE PÅ ADAM: ” HVOR ER DU?” OG HAN SVAREDE: JEG HØRTE DIG I HAVEN OG BLEV BANGE, FORDI JEG ER NØGEN, OG SÅ GEMTE JEG MIG. HAN SPURGTE: HVEM HAR FORTALT DIG, AT DU ER NØGEN? HAR DU SPIST AF DET TRÆ, JEG FORBØD DIG AT SPISE AF? ADAM SVAREDE: KVINDEN, DU SATTE HOS MIG, GAV MIG AF TRÆET, OG SÅ SPISTE JEG. GUD HERREN SPURGTE SÅ KVINDEN: HVAD ER DET, DU HAR GJORT? HUN SVAREDE: SLANGEN FORLEDTE MIG TIL AT SPISE.

Gud Herren vandrede i haven og samtalede med Adam personligt. Her i haven var den guds orden allerede indført, som Paulus omtaler i 1. Kor.11:3: ”MEN JEG VIL HAVE, AT I SKAL VIDE, AT KRISTUS ER HVER MANDS HOVED, MANDEN ER KVINDENS HOVED, OG KRISTI HOVED ER GUD.” Hvis kvinden skulle vide, hvad Gud Herren talte, så måtte hun spørge sin mand. Slangen (Djævelen) ønskede ikke at tale til Adam personligt, da han vidste, at Gud Herren var Adams lys og det lys var større en Djævelens lys, som er mørke. Derfor henvendte Djævelen sig til Eva, for at sætte et skel imellem Adam og Eva, så Djævelen kunne blive Evas hoved i åndelige spørgsmål. Lyset fra Gud til Eva skulle gå igennem Adam, men Djævelen, der kan fremstille sig som en lysets engel fristede Eva til at forlade sin mands gudslys og modtage det okkulte lys fra Satan. Adam faldt for fristelsen og modtog nu åndslys fra Eva, nemlig okkult kundskab og derved skabtes der et skel imellem Gud Herren og mennesket.

Eva (kvinden) er disponeret for okkultisme, når hun ikke holder sig til sin mand, han, hvis hoved er Kristus. Ifølge Jyllands-Posten 4. nov. 2002 omtales: ”MYSTIKKENS UNIVERS i KB-hallen.” Det blev et tilløbsstykke. Men det var først og fremmest kvinder mellem 20 og 40 år, der interesserede sig for clairvoyance, håndlæsning, ansigtstydning og tarotkort. Bl.a. kan man blive indført i, ”Vandre mod lyset,” som er en bog fra 1920. Johanne Agerskov var hjemmegående husmor og præstedatter. I 1911 kom hun ind i en kreds, der kunne kommunikere med den åndelige verden. Hun modtog budskaber fra Gud, som derefter blev skrevet ned af hendes mand .- Da Oscar Andersen stødte på bogen for 27 år siden, betød det en radikal ændring af hans liv. Efter hans mening rummer ” Vandre mod lyset ” svar på alt, og her giver han forklaringen på, hvordan livet på kloden opstod: Først skabte Gud englene. Men nogle af englene gik deres egne veje, fordi de ikke havde tålmodighed til at vente på, at Gud skulle gøre sit arbejde færdig. De afvegne engle blev tiltrukket af mørkets kræfter og skabte tomme menneskehylstre, der gik formålsløst rundt på jorden uden tanke og vilje. Men så udløste Gud syndefaldet. At det gik ud over menneskeheden, som Bibelen siger, er en legende. Syndefaldet forgik på det åndelige plan og ramte de mørke engle. Gud udstyrede derefter de tomme menneskehylstre med en tanke og vilje. Så langt Jyllands-Postens referat.

Det er jo som at læse beretningen fra Edens have, kvinderne tager teten angående gudslyset og bedrages af ” LYSETS ENGEL” Satan, med et okkult lys. De gudløse mænd bliver grebet af det og giver sig ind under dette falske lys, ja, selv mænd der har kendt Kristus lokkes af det, så det er kommet langt ind i Kirkens rækker i dag. Jesus siger: ”HVIS NU LYSET I DIG ER MØRKE – HVILKET MØRKE.” (Mat. 6:23).

Ifølge den norske ugeavis ’Magazinet’ fra den 25/5-2001 står der: ”BØRN LÆRER ÅNDEDANS PÅ STEINERSKOLEN.” Ved landets Steinerskoler må alle børn lære eurytmi. Denne gymnastiske, meditations dans, er skabt af antroposofiens grundlægger, Rudolf Steiner. Målsætningen: At børn lærer at forløse åndelige kræfter i universet, kosmos. Magazinet er på besøg ved Steinerskolen i Bærum, statsminister Jens Stoltenbergs tidligere skole. Så langt Magazinet. Adskillige kristne forældre sender deres børn på Steinerskoler i uvidenhed om, at det er en afgudsskole, med et okkult lys. Jeg ved ikke om den norske statsminister er influreret af denne falske lære, men jeg ved at det er Satans højeste ønske, at komme ind med sit falske lys i de regerende kredse og derigennem styre verden. Det er jo hans mål om kort tid, at sende Antikrist, som en stor okkult verdensregent. Ifølge Jyllands-Posten den 12/12-02 lyder det: Premierminister Tony Blairs hustru i modvind på grund af en ejendomshandel, der involverer en svindler og en venindekreds, der taler med de døde. Veninden Carola Caplin – hendes såkaldte livsstilsguru – er en tidligere model med rødder i New Age og mystikkens univers. Hun udgav blandt andet i begyndelsen af 1990erne bogen Holistix, der fortæller om nytten af gedemælk og masser af sex. Hendes 67-årige mor, der er tæt forbundet ned Cherie Blair, jonglerer med krystaller og energi og har jævnlig forbindelse med åndernes verden. Så langt Jyllands-Posten. Rådgiver fru Blair, sin mand premierministeren, angående den måske kommende krig mod Irak? Jeg spørger bare.

Randers Amtsavis bringer den 3/5-97 en artikel under overskriften: ”POLITIK I STJERNERNE.” En af Frankrigs mest kendte astrologer, Elizabeth Tessier, fortæller i en ny bog, at Frankrigs tidligere præsident, Francois Mitterand, var hendes faste kunde. Imellem 1989 og 1994 ringede præsidenten jævnligt til hende, inden han skulle træffe vigtige beslutninger. Også under Golfkrigen konsulterede Mitterand astrologen telefonisk. Så langt Randers Amtsavis.

Nævnte norske ugeavis ’Magazinet’ bringer 15/1-2001 under overskriften: ”FRIMURENES HØJESTE PRÆLAT BLIVER DOMPROVST” følgende: den norske frimurerordens højeste gejstlige, Per–Otto Gullaksen, starter i dag i stillingen som ny domprovst i Fredrikstad. Denne titel er det højeste hverv i det geistlige hierarki inden for frimurerordenen. Ordenens højeste prælat har også en speciel funktion i forbindelse med udførelsen af det specielle blodritual. I dette ritual blandes frimurerkandidatens blod med vin og nogen dråber fra en gral, som frimurerne hævder indeholder Jesu blod. Kandidaten og den øverste prælat drikker det meste af indholdet. Resten bliver tilbageført til gralen. På denne måde vil gralen, sådan som frimurerne ser det, altid indeholde Kristi blod og blodet fra tidligere tiders frimurere. Så langt ugeavisen Magazinet. Hvor mange danske præster og kristne er med i sådanne loger med sådanne ritualer hos frimurerne? Dette er afgudsdyrkelse!!

Ifølge Kristelig Dagblad den 3/12 02 under overskriften: ”TV OM ÅNDELIGE EMNER SÆLGER,” af Anne Korsholm, laves der i Danmark tv-koncepter med ånder, afdøde og spøgelser som aldrig før, og programmerne bliver både set og solgt, under navnet ÅNDERNES MAGT. Tusindvis af danskere har set ’ÅNDERNES MAGT’ i løbet af de seneste tre år. Da det blev vist på TV2, fulgte 639.000 med i spøgelsesudrensningerne, og lige nu ser 195.000 ’KLARSYN’ på TV2-Zulu, hvor et ’medie’ tilsyneladende skaber kontakt til afdøde pårørende. På en TV–messe i Cannes for nylig var der ligeledes stor interesse for TV2’s underholdningsprogram ’DEN 6. SANS,’ hvor deltagerne skal gætte en person ved hjælp af menneskekundskab, astrologi og håndlæsning. Vi har gjort åndelige interesser kendt og stuerent, men vi har ikke opfundet interessen. Den var der i forvejen, siger kanalchef på TV 2 ZULU Keld Reinicke. Så langt Kristelig Dagblad.

Luk. 4:5–8: ”SÅ FØRTE DJÆVELEN HAM HØJT OP OG VISTE HAM I ÉT NU ALLE JORDENS RIGER OG SAGDE TIL HAM: DIG VIL JEG GIVE AL DENNE MAGT OG HERLIGHED, FOR DEN ER OVERGIVET TIL MIG, OG JEG GIVER DEN, TIL HVEM JEG VIL. HVIS DU ALTSÅ TILBEDER MIG, SKAL AL DETTE VÆRE DIT. – MEN JESUS SVAREDE HAM: DER STÅR SKREVET: DU SKAL TILBEDE HERREN DIN GUD OG TJENE HAM ALENE.” Jesus tog ikke imod tilbudet, men der kommer snart en mand, Antikrist og han tager gerne imod tilbudet om, at blive jordens okkulte åndelige hersker, både konge og præst og endda med sin egen falske profet som medhjælper. Men inden han siger ja til tilbudet, da gives tilbudet i dag til Guds menighed verden over. Vi bliver tilbudt at ride med på ”bølgen.” Vi i menighederne ser den store tilstrømning der er til alle TV udsendelserne og de okkulte tilbud i avisannoncerne bliver flere og flere, hvor de tilbyder at hjælpe mennesker med deres problemer både sjæleligt og legemeligt, og vi ser, at flere og flere okkulte samlinger fremstår og tilbyder sine fællesskaber. Vi misunder dem og falder for Djævelens fristelse til at kunne tilbyde mennesker det samme, overnaturlige mirakler og overnaturlig kraft, for vi ser, at det er det folk vil have. Men vi ser ikke, at verden modnes igennem dette til modtagelse af Antikrist og at menigheden skulle modnes, ved afstandstagen fra det okkulte og verden til modtagelse af mødet med Jesus i skyen, som snart sker, nemlig før Antikrist fremstår. Vi i menighederne har fået tilbudt de samme overnaturlige oplevelser, som verden i dag får tilbudt, fra djævelen, som udgiver sig for en lysets engel. Vi har modtaget legemlige rystelser, falden bagover, latterkrampe, som blev ved i flere dage, prædikanter, som blev stumme når ”Helligånden”, som ikke var Ånden, kom over dem, til stor morskab for forsamlingerne. Vi har set guldstøv falde ned på møderne og flere kristne samlede det op, andre fik det sendt til videnskabelig undersøgelse, hvor det viste sig at det intet havde med guld at gøre. Mange oplevede at de fik guldplomber i tænderne, som dog senere blegnede og blev til intet. Jo, vi har taget imod tilbudet om dansen om ”Guldkalven”, som var et billede på kraft. Israel mente at Gud havde forladt dem, da Moses var på bjerget og derfor begyndte tilbedelsen af Guldkalven foranstaltet af Guds præsteskab. Der manglede åndsbedømmelse iblandt Guds præster i Israel på denne tid, ligesom der i dag blandt Guds præster og tjenere mangler sand åndsbedømmelse. Det var Israels afgudstilbedelse der gjorde, at de ikke kom ind i landet, må det ikke gå de kristne menigheder ligeså, så vi ikke kommer med i bortrykkelsen. Herren kommer snart!!

Vi ser flere og flere kristne annoncer under overskriften ’ÅNDERNES MAGT,’ for at tiltrække de ”åndsinteresserede,” ja, vi mister fuldstændig besindelsen og tilbyder KLARSYN OG HELBREDELSE, som jo er helt okkult.

Se eksempel: KLIK HER

Her ser du en annonce fra en kristen menighed i Randers, fra den 22/2 03. Hvordan skal de kristne åndelige nyfrelste og genfødte (hvis der da stadig findes nogen af dem i menighederne) kunne finde den smalle vej til himlen, og hvordan skal de ubefæstede, der er uden hyrder, blive bevaret til en frelse i den sidste tid, når de forledes med sådan en annonce. Og hvordan skal de ufrelste i verden lære at kende forskel på den okkulte mødeform og de kristnes måde at holde møder på, når de præsenteres for en sådan indbydelse. Der er forskel på Helligåndens kunskabsord og de onde ånders klarsyn. Det viser igen manglende åndsbedømmelse og visdom fra dem som kalder sig selv pastorer, men som måske er selvbestaltede, dem er der mange af i dag. Luk.18:8: ”MEN NÅR MENNESKESØNNEN KOMMER, MON HAN SÅ VIL FINDE TROEN PÅ JORDEN ?” Med det angreb fra Satan, som i disse tider rammer menighederne, og som de villigt tager imod, er der muligvis ikke mange, som skal med i bortrykkelsen. Paulus var bange for menighedens fremtid. 2. Kor.11:3–4: ”MEN JEG ER BANGE FOR, AT LIGESOM SLANGEN FORLEDTE EVA VED SIN SNEDIGHED, SKAL JERES TANKER KOMME PÅ AFVEJE BORT FRA DET OPRIGTIGE OG RENE FORHOLD TIL KRISTUS. I FINDER JER JO KØNT I, AT DER KOMMER NOGEN OG PRÆDIKER EN ANDEN JESUS END HAM, VI PRÆDIKEDE, OG AT I FÅR EN ANDEN ÅND END DEN, I FIK, OG ET ANDET EVANGELIUM END DET, I TOG IMOD.” Der var kommet falske apostle til Korinth med et falsk budskab og Paulus gik imod dem ved at trække det gode gamle budskab frem igen og ikke ride med på bølgen. 2. Kor.4: 5-6: ”FOR VI PRÆDIKER IKKE OS SELV, MEN JESUS KRISTUS SOM HERREN OG OS SELV SOM JERES TJENERE FOR JESU SKYLD. THI GUD, DER SAGDE: AF MØRKE SKAL LYS SKINNE FREM, HAN HAR LADET DET SKINNE I VORE HJERTER TIL OPLYSNING OG TIL KUNDSKAB OM GUDS HERLIGHED PÅ JESU KRISTI ANSIGT.” 2. Kor.13:5: ”RANSAG JER SELV, OM I ER I TROEN! PRØV JER SELV! VED I IKKE, AT JESUS KRISTUS ER I JER? ELLERS STÅR I IKKE PRØVE.”

Det gælder mere i dag end nogensinde før, at vi må tage afstand fra tidsånden, ikke bare fra tidens trend angående tøj og levemåde, men fra de onde ånder, som byder sig til. 1.Kor.10:19-21: ”HVAD VIL JEG SIGE MED DETTE? AT DET, SOM OFRES TIL AFGUDER, ER NOGET, ELLER AT AFGUDER ER NOGET? NEJ, MEN AT DET, DER OFRES, OFRES TIL DÆMONER OG IKKE TIL GUD, OG JEG VIL IKKE , AT I SKAL HAVE FÆLLESSKAB MED DÆMONERNE. I KAN IKKE DRIKKE BÅDE AF HERRENS BÆGER OG AF DÆMONERNES BÆGER. I KAN IKKE HAVE DEL BÅDE I HERRENS BORD OG I DÆMONERS BORD.” Hvem ofrer dog til afguderne? Det gør de som ”ofrer” deres tid på at se alle de okkulte udsendelser i TV og de som giver tiende og gaver til de forsamlinger, som dyrker dæmoners fænomener og bruger deres tid, som hjælpere i sådanne forsamlinger. Nej, må vi være som Thessalonikerne: 1. Thes.1: 9-10: ”I VENDTE OM TIL GUD FRA AFGUDERNE FOR AT TJENE DEN LEVENDE OG SANDE GUD OG FRA HIMLEN AT VENTE HANS SØN, SOM HAN OPREJSTE FRA DE DØDE, JESUS, DER FRIER OS FRA DEN KOMMENDE VREDE.” Lad os leve i forventningen om Jesu snare komme , medens vi tjener den sande Gud. 1. Joh. 3:3: ”ENHVER, SOM HAR DETTE HÅB TIL HAM, RENSER SIG SELV, LIGESOM HAN ER REN.”

Joh. 8:12: ”ATTER TALTE JESUS TIL DEM OG SAGDE. JEG ER VERDENS LYS. DEN, DER FØLGER MIG, SKAL ALDRIG VANDRE I MØRKET, MEN HAVE LIVETS LYS.” Det mørke Jesus taler om er de ugudeliges lys, Satans okkulte manifistationer. Når jeg i overskriften siger: Gud frelser ingen , så er det i betydningen, at i alle okkulte kredse og i mange menigheder i dag siges, at det er Gud, som virker alle disse overnaturlige fænomener. Men man siger ikke at det er Jesus, hvad det heller ikke er. Gud er i dag et begreb, hvor man kan dække alt ind under, og det bliver godtaget af mange, som ikke har åndsbedømmelsens gave. Mange okkulte har korset til at hænge på vægen til trøst for de uvidende, som derved tror, at det er den kristne Gud de praktiserer og tror på. Men det er Djævelens bedrag. Spørg dem om de bekender Jesus, den korsfæstede, som døde for vore synder, som eneste frelsesvej 1. Kor. 2:1-2: ”OG DA JEG KOM TIL JER, BRØDRE, FORKYNDTE JEG IKKE GUDS HEMMELIGHED FOR JER MED FREMRAGENDE TALEKUNST ELLER VISDOM, FOR JEG HAVDE BESLUTTET, AT JEG HOS JER IKKE VILLE VIDE AF ANDET END JESUS KRISTUS, OG DET SOM KORSFÆSTET.” Det er ikke Gud som er frelseren, men han har udpeget sin søn, som eneste frelsesvej. Ap.4:12: ”OG DER ER IKKE FRELSE I NOGEN ANDEN, JA, DER ER IKKE GIVET MENNESKER NOGET ANDET NAVN UNDER HIMLEN, SOM VI KAN BLIVE FRELST VED.”

Kære læser om du er rodet ind i noget af alt det, som her er omtalt, så omvend dig og frasig dig det og find så en menighed, som forkynder Jesus Kristus rent, så du bevares til Herren Jesu komme og ikke skal lades tilbage til Satans udsending Antikrist og den store trængsel. VÆR BEREDT, HERREN KOMMER SNART.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis