Det Gamle Evangelium

Bryd barrikaderne ned

af Don Stewart, helbredelsesevangelist

Der var en kvinde, som var ramt af en uhelbredelig sygdom. Bibelen kalder hende den "Blodsottige" kvinde. Kvinden havde haft konstante blødninger i 12 år. Hun havde gjort alt, hvad der kunne gøres for, at blive helbredt. Hun havde forsøgt hos alle slags læger og døjet meget af disse. Hun havde fået den forkerte diagnose, den forkerte medicin, den forkerte behandling, alt sammen til ingen nytte. Bibelen siger, at det blev værre og værre med kvinden. Da alt syntes håbløst, hørte hun om Jesus og hans mægtige kraft til helbredelse, for dem som var syge. Hun tænkte, dette er min sidste chance. Jeg må møde denne Jesus. Jeg behøver ikke nogen speciel opmærksomhed, bare jeg kan røre ved ham, når han går forbi, så bliver jeg rask. Bibelen fortæller, at hun skabte sig vej gennem skaren bag ham, rakte sin arm ud og rørte ved hans kappe. I samme øjeblik standsede hendes blødninger og hun kendte, at hun var helbredt. Jesus standsede øjeblikkelig og spurgte: Hvem rørte ved mig? Disciplene sagde, du ser jo hvordan skaren trænger sig om dig og dog spørger du, hvem rørte ved mig! Men Jesus kendte, at der var udgået en kraft fra ham og han så sig omkring for at finde vedkommende, som netop havde modtaget et mirakel. Kvinden kom frem og fortalte hvad der var sket med hende. Jesus sagde: Din tro har frelst dig, gå bort med fred! Dette er en af de dejligste beretninger i bibelen og en af de mest belærende, fordi den illustrerer kraften i Positiv Tro. Den viser, at levende tro kan bryde de barrikader ned, som kan være mellem en person og det mirakel, som han har brug for. Tænk på alle de situationer, som kunne have hindret kvinden i at møde Jesus. Enhver af disse kunne have hindret hende i at blive helbredt. Men du nægtede, at lade sig stoppe, og hun fik, hvad hun begærede.

JEG ER FORARGET
1) Det første hun kunne have sagt var, at Jesus tiltrak de forkerte mennesker, dem som fulgte Jesus var ikke lærde og kultiverede mennesker fra de højere sociale lag i samfundet. Nej, det var de fattige, syge og udstødte. Det ville ikke hjælpe på ens omdømme, at komme i deres selskab. Med denne holdning kunne kvinden have holdt sig væk fra Jesus hele sit liv. Men det gjorde hun ikke!

DET ER ALT FOR BESVÆRLIGT
2) Som det andet kunne hun have sagt: Jeg vil jo gerne, men skaren er alt for stor. Jeg kan ikke klare store samlinger af mennesker. Jeg bliver nervøs. Larmen, trængslen og det, at vente i rækken indtil Jesus har tid. Jeg klarer det ikke. Men kvinden brød disse barikader ned. Vel vidende, at hun var svag og skrøbelig. Denne kvinde styrede beslutsom mod skaren. Dette ikke, at nå Jesus på grund af frygten for skaren, ville for hende have været en katastrofe.

JEG HAR PRØVET ALT, DET HJALP IKKE!
3) Hun kunne have sagt: Jeg har allerede prøvet alt, det hjælper ikke noget. Hvorfor skulle jeg udmatte mig selv endnu mere. Jeg ønsker bare, at ligge her med min selvmedlidenhed og have ondt af mig selv i den korte tid jeg har tilbage. Hvis der skulle være noget der kunne hjælpe mig, så ville jeg for længst have fundet det. Denne barrikade stopper mange mennesker. De siger de har prøvet alt. Men nar de rørt ved Jesus? Har de prøvet Guds kraft? Nej, og det er det eneste der kan hjælpe dem. Den blodsottige kvinde, sagde: Jeg vil røre ved Jesus, og det gjorde hun.

JEG ER FOR SKUFFET
4) Hun kunne have sagt: Jeg er skuffet så ofte, så jeg vil ikke mere. Hun kunne have tænkt på alle de forskellige læger hun havde konsulteret, hvilke var hver eneste hun havde hørt om. Hun havde vandret i den varme sol, trasket gennem de kolde nætter, sovet på de overdækkede terrasser, ventet igen og igen på, at komme ind. Hun havde brugt alle sine penge indtil hun var helt ruineret, og hun fik det værre og værre. Efter alt dette havde hun da retten til, at være skuffet. Men hun nægtede, at lade sig stoppe. Hun ville simpelthen ikke give op. Hun gik til Jesus.

JEG ER FOR SVAG OG TRÆT
5) Kvinden kunne have sagt: Jeg er alt for svag til, at bane mig vej gennem denne store menneskemængde, jeg har været syg i 12 år og jeg har ikke flere kræfter tilbage. Jeg har kun brug for hvile. Men det sagde hun ikke, hun sagde: Måske er jeg svag, men jeg vil lige tage et skridt mere.

JEG ER DET IKKE VÆRD
6) Hun kunne have sagt: Jeg er det ikke værd, jeg fortjener ikke, at blive helbredt. Jeg har gjort mange forkerte ting i mit liv. Jeg er en stor ugudelig synder. På den anden side, jeg har jo aldrig haft noget med Jesus, at gøre, hvorfor skulle han så ville hjælpe mig. Kære læser, jeg har gode nyheder til dig. Der findes ingen mennesker der har fortjent, at blive helbredt eller frelst. Gud helbreder ikke fordi nogen har fortjent det. Nej, han helbreder fordi der er et behov. Gud sendte sin søn til jorden, for at ødelægge djævelens værk. Han har lovet, at han vil helbrede dig - det star i hans ord. Hvis du vil tro, at han holder sit ord, vil du blive helbredt ved hans mægtige kraft.

HELBREDELSE ER KUN FOR ANDRE
7) Hun kunne have sagt: Det er kun for andre, ikke for mig. Jeg ved udmærket, at de er sket store helbredelsesundere ved troen på Jesus. Jeg ved, at Fru Jensen er blevet hjulpet og Hr. Sørensen er blevet helbredt, men det sker ikke for mig. Dem der er blevet hjulpet glæder jeg mig over, på deres vegne! Men det er ikke lige mig der oplever sådanne ting. Hver gang du tænker disse tanker, skal du vide, at det er djævelen der prøver, at bedrage dig og snyde dig. Guds løfter er altid for alle der vil. Kvinden ville!

DET ER FOR SENT
8) Hun kunne have sagt: Det er for sent. Jeg er allerede gået for langt. Hvis jeg bare havde haft denne mulighed før alt gik galt. Men nu er det for sent. Jeg skal dø og det er der ikke noget, at ændre ved. Denne barrikade er en af satans favoritter og det er en løgn. Det er aldrig for sent. Bibelen fortæller om hændelser, hvor mennesker allerede var døde. Og da var det ikke for sent for Jesus. Han bragte dem tilbage til livet. Hvis Jesus har gjort det, hvordan kan du så sige, at det er for sent? Det er ikke for sent før du har levet din tid ud. Det gør ingen forskel, hvilke forhold du lever under eller hvilke sygdomme du har. Det er aldrig for sent.

DER ER INGEN TIL AT HJÆLPE MIG
9) Kvinden kunne have sagt: Jeg har ingen til at præsentere mig for Jesus, eller til, at bære mig gennem skaren. Jeg ville gerne, hvis bare der var nogen til, at få mig til Jesus. Men bibelen fortæller os, at den stakkels lille kvinde puffede sig vej gennem den store hob af mennesker og rakte sin svage rystende hånd ud for at røre ved mesteren. Da hun gjorde det, blev hun helbredt.

JEG KAN GØRE DET EN ANDEN DAG
10) Denne hindring har holdt tusinder af mennesker væk fra Jesus og hans helbredende kraft. Kvinden kunne have sagt: Der er masser af tid senere, en anden gang, måske i morgen. Så vil jeg få en bedre lejlighed. Men ikke i dag, ikke nu. Men denne lille kvinde brød denne barrikade ned, og rørte ved Jesus nu. Var hun da noget specielt, havde hun da en super tro? Nej, hun var et menneske som du og jeg, et menneske med et behov. Faktisk fortæller bibelen ikke engang hendes navn. Men hun modtog et stort mirakel, fordi hun var villig til, at bryde de barrikader ned, som stod i vejen for hendes helbredelse. Du har måske genkendt nogen af de undskyldninger, som jeg har talt om. Måske nogen af dem er hindringer i dit liv. Så erkend disse hindringer, som djævelens stopklodser og bryd dem ned. Følg den blodsottige kvindes eksempel og rør ved Jesus.

GUDS MIRAKELTID ER FORBI
11) Jesus gik omkring i hele Galilæa, lærte i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al slags sygdom. Mat. 4-23. Han kaldte sine 12 apostle til sig og gav dem magt over urene ånder så de kunne uddrive dem og helbrede al slags sygdom og svaghed. Mat. 10-1. Før Jesus vendte tilbage til himlen, gav han en befaling til alle de som tror: Og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive onde ånder - på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Mark. 16 17 18. Alle vi der lever i dag, skal handle for Jesus, for at brine lægedom til dem, som vil modtage.

MIN SYGDOM ER EN "TORN" I KØDET
12) I Paulus andet brev til korinterne 12 7-9 skrev Paulus om sine lidelser m.h.t. hans torn i kødet. Ingen steder er der præcist fortalt, hvad denne torn var, undtagen, at Paulus kalder den en satans engel, der var sat til at slå ham i ansigtet. Denne torn i kødet, er blevet til en torn i ånden for mange kristne, som tager det til indtægt for en tilladt sygdom fra gud. Dog Paulus talte aldrig om, at han var syg. Han talte om sine besværligheder for herren, om lidelserne, om forfølgelserne, om prøvelserne, om manglerne og de ting han måtte gå igennem, som en bekendende kristen. Han kendte til, at være uden klæder, i farer, under tørst og sult, i fængsel, skibsbrud, slået af jøderne, forrådt af brødre. Det er som Paulus kom ud for alt muligt - undtagen sygdom! Gennem alt dette gik Paulus ved guds kraft. Han prædikede flere prædikener, vandt flere mennesker for Jesus, oprettede flere menigheder, skrev flere bøger af bibelen og arbejdede mere for gud end nogen anden på hans tid. Lyder det som om Paulus var en syg mand? Der er ikke skrevet om bare en gud mand i bibelen, der blev i sin sygdom, se hebræerne kap. 11. Er der en syg blandt dem? Nej! Noa, som i 500 års alderen byggede en ark på størrelse med et moderne fragtskib. Moses, der i en alder af 120 år sagde, at hans øjne ikke var sløret og hans styrke ikke mindsket. Elias, som bandt sin klædedragt op og overhalede kongens karet. David der dræbte en løve og en bjørn med de bare hænder. Jeg har hørt om en gammel prædikant, som sagde til sin forsamling, jeg ville ønske, at gud ville sende Paulus torn her i dag, så i kunne blive stukket lidt. For jeg kan ikke finde ud af om i kun sover, eller om i er døde. Så langt vil jeg ikke gå, men der er intet holdbart i, at Paulus torn skulle være sygdom. Lad ikke denne falske lære være skyld i, at du ikke opnår din helbredelse.

MIN SYGDOM ER TIL GUDS ÆRE
13) Hvis det ovennævnte er sandt, så gik Jesus rundt og ødelagde guds herlighed, for han helbredte al sygdom. En gang sagde Jesus om en mands blindhed: Det er sket for, at guds gerninger skal åbenbares på ham, og så helbredte han manden Joh. 9-3. Gud får aldrig ære ved sygdom og lidelse, men ved helbredelse.

SYGDOMMEN VIL DRAGE MIG NÆRMERE GUD
14) Tænk over denne sætning endnu engang. Kender du nogen, som blev mere tålmodig fordi han var syg? En konstant lidelse medfører utålmodighed. Folk som har store smerter kan blive arrige og opfarende, selv om de normalt er søde og hensynsfulde. Og sig mig, hvordan ville du føle overfor en der var skyld i den sygdom? Kan du forestille dig en kærlig gud, der vil gøre mennesker ondt for at drage dem til sig? Sådan var Jesus ikke!

SYGDOMMEN ER EN TUGTELSE FRA GUD
15) I Heb. 12-6 står der, at herren tugter den han elsker. Men der står ikke, at gud ger dem syge. Hvad betyder ordet, at tugte? Simpelthen, at instruere, at træne, at lære, at opdrage, at disciplinerer. Der er ingen tvivl om, at disciplin for nogen er noget meget ubehageligt, men det har intet med sygdom, at gøre. Der er sikkert endnu flere argumenter, som djævelen ønsker, at du skal tro på angående lidelse og sygdom, for at holde dig væk fra den helbredende Jesus. Husk dette - gud ønsker altid, at helbrede, hans ord er vort eneste våben, til nedbrydelse af de barrikader, som vil hindre dig i at modtage helbredelse. Vær som den blodsottige kvinde. Ræk ud efter Jesus, gå tættere på, så vil du få samme svar, som kvinden: Gå i fred, din tro har frelst dig.