Kampen om Sandheden
Artikler

TØR DU LEVE UDEN GUD?
af Willy Griis

Kære ufrelste ven, tag det ikke ilde op, når jeg taler til dig om din fortabte stilling, uden Gud og uden håb. Når jeg tager dette emne op her i bladet og taler sandhed uden omsvøb, så er det fordi jeg elsker dig og ønsker at møde dig i himlen engang! Jeg må sige til dig, at din situation uden Gud er den værst tænkelige, et menneske kan være i. Du har ingen skrupler angående et liv efter døden, hvor du skal stå til ansvar for dine gerninger her på Jorden, over for den almægtige Gud. Alle dine tanker er beskæftigede med denne verdens gøremål, som snart skal forgå, og som du måske snart skal forlade. Døden er vis for alle, og den vil måske snart tage dig i sin iskolde favn, måske i dette år, måske i denne måned, måske i dag. Du kan lukke dit hjertes dør for Jesus og hans ord, men ikke for døden. Hvad om Gud skulle sige til dig: I denne nat skal din sjæl kræves af dig! Hvad ville du svare? Tænk at skulle forlade dine gøremål, dine penge, din forretning, dine verdslige og syndige forlystelser, dine venner og familie, ja alt, hvad dit hjerte elsker og hænger ved, uden at have det mindste håb i Gud om et evigt liv. Således vil det gå dig inden længe, dersom du ikke vågner op af din syndesøvn. Kan du da ikke se, at din tilstand er forfærdelig?

Det er muligt, at du ofte tænker på at omvende dig, inden du skal dø. Men du bør vide, at du ikke kan omvende dig til enhver tid. Jesus har sagt i Johs. 6:44: "Ingen kan komme til mig, uden at Faderen, som sendte mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag."

Det er kun til en vis tid, i dit jordiske liv, du kan komme til Gud, nemlig når han drager på dit hjerte ved Hellligånden! Derfor siger Hebræerbrevets forfatter i Heb. 4:7: "I dag, når I hører hans røst, så forhærd ikke Eders hjerter." Eller Es. 55:6: "Søg herren" medens han findes. Kald på ham, den stund han er nær." Der gives ganske bestemte nådestider i et menneskes liv, hvor Guds And drager på hjertet til frelse; denne tid er den vigtigste tid i et menneskes liv. Det er også den farligste tid, da mennesket, om det står Guds And imod, forhærder sit hjerte og senere ikke kan finde mulighed for omvendelse til tro!

Der er et slående eksempel i Heb. 12:15-17: "Og se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter rod skyder op og gør fortræd. Så mange smittes af den, at ingen er utugtig eller vanhellig som Esau, der for en eneste ret mad solgte sin førstefødselsret. I ved jo, at skønt han sidenhen ønskede at arve velsignelsen, blev han vraget, thi han fandt ingen lejlighed til at omvende sig, skønt han med tårer søgte derefter." Hvilken advarsel til dig!

Din nådestid er ikke din livstid, men den tid, da Herren kalder på dig til frelse. Derfor hedder det i Guds ord Ef. 5:14: "Vågn op! Du som sover" og stå op fra de døde, og Kristus skal lyse for dig." Ja min ven, dette må du gøre. Du må vågne op fra din ligegyldighed og begynde at blive alvorlig over for din sjæls tilstand. Du tænker måske: "Jeg har ingen tid til overs" hvor jeg kan beskæftige mig med religion." - Dette beviser kun, at du ingen plads har i dit hjerte for Jesus for dit hjerte er fuldt af denne verdens liv, og du ønsker ikke at give slip derpå. Således siger du egentlig til Jesus: "Jeg ved nok, at du gik i døden for min skyld og købte mig med dit dyrebare blod; men jeg vil ikke høre dig til nu; men i min dødsstund, når jeg ikke længere kan stride imod dig og ringeagte din nåde, vil jeg komme til dig."

Således behandler du Guds kærlighed og udstrakte hånd til dig. Men dette må du vide, at dersom du ikke vil åbne dit hjertes dør for Jesus nu, vil han ikke åbne himlens dør for dig på din dødsdag! Du vil ende blandt dem, som står uden for himlens port og råber: Herre, Herre luk op for os." Men han svarede og sagde: "Sandelig siger jeg Eder; jeg kender jer ikke. At angre dine synder på dit dødsleje er ingen anger. Det er kun frygt for døden og den efterfølgende dom. Du forhærder dit hjerte og bedrager dig selv, om du vil vente med at overgive dit liv til Gud, til engang det passer dig.

Jeg vil nu gå til Guds ord og vise dig, hvad ordet har at sige dig. Rom. 3:23: "Alle har jo syndet og mangler herligheden fra Gud." Hermed mener Paulus, at alle mennesker er lige skyldige for Gud. De bedste og mest moralske mennesker er lige så skyldige for Gud som de værste forbrydere. Alle trænger til at komme til Jesus for at blive frelst. Det er ikke et spørgsmål om, hvor god du er, men et spørgsmål, om du har lukket Jesus ind i dit hjerte. Kan du ikke se, at din tilstand er forfærdelig uden en personlig overgivelse til Gud? Kan du ikke se, at du trænger til frelse?

Kære ven, vågn op fra din ligegyldighed. Snart skal du sige farvel til denne verden. Snart skal du fremstilles for Guds trone. Bed til Gud, at han må lade sin Ånd virke på dit hjerte. Bed ham drage dig ind til Jesu hjerte. Bed ham frelse din syndige sjæl, inden du forhærder dig og derfor ikke kan finde omvendelse mulig!

Gud velsigne dig!


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis