Kampen om Sandheden
Artikler

Kvindens plads i Guds menighed
af Willy Griis

Mange fortolker Guds ord forkert på grund af uvidenhed og manglende overblik af helheden i Guds ord. Ikke mange skal søge at blive lærer, siger Ordet, og alligevel gør mange sig kloge, så snart de ser et par enkelte skriftsteder. Det var netop det, Ordet sagde, at man ikke skal udgive sig for "lærer" altså en, der POSTULERER en sandhed og får andre til at indrette sit liv og mening efter dette postulat. Mange har på denne måde pådraget sig Guds vrede og skal stå til ansvar engang for Guds trone!

Tim.2:11-12 Her behandles kvindens forhold til manden, hun skulle sidde stille i forsamlingen og høre efter, som den, der er sin mand undergiven.

1. Kor.14:34-35 Af vers 35 fremgår det, at det gælder GIFTE kvinder og viser igen, at det er et forhold imellem ægteparrene, Paulus særligt behandler.

Forholdet var, at de gifte kvinder trængte sig frem med høj røst og spurgte taleren under mødet og til tider gav udtryk for egne opfattelser og deres meninger. Kvindernes USØMMELIGHED bestod i, at det stred imod almindelig sømmelighed, når de fremtrådte på denne måde og det stred mod "LOVEN", dvs. mod Guds fastsatte norm i 1. Mos.3:3-16:

"MEN TIL DIN MAND SKAL DIN ATTRÅ VÆRE, OG HAN SKAL HERSKE OVER DIG"!

Ordet usømmeligt møder vi også i 1. Kor.11:6 Apostlen bruger altså ikke ordet SYND, men det er en skam, det strider mod almindelig sømmelighed. Det er den tanke, der lægger i grundsprogsordene! ALTSÅ det sømmer sig ikke for en kvinde at tale (bryde ind) i en menighedsforsamlings Gudstjeneste. Det var noget almindeligt for en mand at give sin mening til kende under møderne, og denne forståelse var gået tilbage til Israels mødeforsaminger. Luk.4:15 og 21-22 og 28-29

Vi ser, at man normalt gav sit bifald åbenlyst til kende under Gudstjenesterne eller det modsatte. Dette havde kvinderne ikke ret til, men skulle spørge deres mand derhjemme. 1. Tim.2:12

"MEN AT OPTRÆDE SOM LÆRER TILLADER JEG IKKE EN KVINDE"!

Grundsprogsordet LÆRER er her DIDASKEIN OG BETYDER AT VÆRE "BELÆRENDE", altså en kvinde må ikke være "ANMASENDE BELÆRENDE"! Ordet LÆRER som en tjeneste står i Ef.4:12 og lyder DIDASKALUS og betyder en indsat LÆRER for Menigheden, en UNDERVISER I SKRIFTERNES SANDE LYS OG FORSTÅELSE!

Akvila var LÆRER i Menigheden i Rom. I Rom.16:3-5 ser vi, at han og hans hustru havde en menighed i deres hjem, og i Ap.18:26 ser vi dem I FÆLLESSKAB i tjeneste, både manden og hustruen tjener med undervisningen! (Evangelisten T.L. OSBORNE i Amerika har en hustru, som også tjener som prædikant sammen med manden, og Gud helbreder mange ved hendes tjeneste.)

1. Kor.9:5 PAULUS ANKLAGES FOR AT LIGGE MENIGHEDEN TIL BYRDE ØKONOMISK OG ISÆR FOR AT HAVE EN "SØSTER" MED I TJENESTEN, MEN FORSVARER SIG MED, AT PETER HAVDE SIN KONE MED RUNDT. Hvilken tjeneste eller arbejde denne Paulus' "søster" havde, ved vi ikke, men at hun var Paulus til hjælp i arbejdet med at bygge menigheden op kan der ikke være tvivl om. Hun tjente under Paulus' administration, på samme måde og under samme forhold som en kvinde ifølge Guds ord er manden underdanig. 1. Kor.11:3 "MEN DET VIL JEG, I SKAL VIDE, AT KRISTUS ER ENHVER MANDS HOVED, OG MANDEN ER KVINDENS HOVED, OG GUD ER KRISTI HOVED"!

At kvinder måtte deltage i Gudstjenesten i al almindelighed går klart frem af 1. Kor:11-5, her er det antaget, at en kvinde både BEDER og PROFETERER, ud fra det kan vi se, at når der tales om, at en kvinde SKAL TIE I MENIGHEDSFORSAMLINGEN, så har det ikke den betydning, at de ikke må lade sig bruge af Ånden, men netop som allerede påpeget, at de ikke skal DISKUTERE højlydt!

Altså en kvinde må mere end aflægge sit vidnesbyrd: 2. Mos.15:20 fortæller, at MOSES OG ARON TJENTE SAMMEN MED PROFETINDEN MIRJAM! Ingen tvivl om at Mirjam tjente under Moses' administration, men det gjorde Aron også ligeså Josva og Kaleb.

Dom.4:4-5 Her var det en kvinde, som DØMTE om ret i Israel også overfor mænd! 2. Kon.22:14-17 og Luk.2:36 altså på Jesu tid. Der står ingen steder i Ny testamente, at Gud har afskaffet kvindelig tjeneste, men ligesom i Israel, hvor det ikke var det sædvanlige, men undtagelsen, således også i Ny testamente! Jesus kaldte ikke kvinder til TJENESTEGERNINGER, men det betyder ikke, at Gud ikke igennem tiderne har gjort brug af kvinder, tænk på Katrin Külmann i vor tid, og mange andre.


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis