Kampen om Sandheden
Artikler

Håndbog for Vækkelsesdræbere (Uddrag)
af Simon Griis

Et satirisk skrift for kødelige kristne og andet godtfolk

Anmeldelse:

Jeg giver med glæde dette lille skrift mine varmeste anbefalinger. Skriftet har været til stor hjælp i mine anstrengelser for at hindre enhver spirende vækkelsestendens og åndelig opvågning i min kirke.

Nogle af de teknikker, der nævnes i dette lille skrift, med hensyn til spolering af ethvert åndeligt arbejde, kan bruges med succes. Jeg siger dette med en hvis erfaring bag mig, for som kirkegænger i mere end 30 år, har jeg prøvet lidt af hvert.

Når jeg på denne måde roser skriftet til skyerne, er det ikke kun fordi, det er min søn, Kristen, som har skrevet det, men også fordi jeg tror, at det kan hjælpe tusinder af kristne, som er låst fast i en situation i deres kirke, hvor såkaldte "Vækkelsesfanatikere" i stigende grad søger at tage magten og drage almindelige fornuftige kirkegængere nærmere til Gud.

Må dette skift blive en inspiration for enhver, der vil stå op for de kødeliges interesser, og held og lykke til dig, Kristen.

Gloria Ryg.T.E.Smed
(Kristens mor)

Hvordan kan vi undgå vækkelse?

Et emne, som ofte dukker op i den ophedede kristne debat er VÆKKELSE. Hvad er vækkelse? hvordan opstår den? og hvordan fungerer den? Mange profetier er ytret om kommende vækkelser. Hvorfor er de aldrig gået i opfyldelse? Overalt lyder forkyndelse om vækkelse, men hvad er det, der holder den tilbage i vort lille land?

Dette lille uddrag af "Håndbog for Vækkelsesdræbere" vil på en simpel og anskuelig måde vise, hvordan vi kan undgå - og indtil idag med held har formået at undgå - vækkelse. Indlæget er skrevet som en opslagsbog, man kan bære på sig. Den kan bruges i enhver uoverskuelig situation, hvor Guds Ånd er ved at få overtaget.

Det bemærkes, at der kan forekomme udtalelser, der kan virke stødende og skræmmende, hvorfor kristne med sarte nerver ikke bør læse videre end her til.

Forfatteren

A

ANSVAR:
Undgå for enhver pris alt ansvar i menighedssammenhæng. Overlad ansvaret til den pågældende forstander og de ældste. Hvis noget skulle gå galt, er det altid nemmest at kunne pege fingre af disse bagefter. HUSK; Vækkelse er altid begyndt der, hvor mænd og kvinder kendte sit ansvar over for Gud, menigheden og tjenesten. Desuden er det svært at kritiserer et arbejde, som man selv er medansvarlig for.

B

BEKENDELSE AF SIN TRO

Prøv så vidt muligt ikke at bekende, at du er religiøst anlagt. Om det er muligt, da skjul det for dine skolekammerater, kollegaer osv. Skulle du bliver trængt op i en krog, er her et par muligheder for en udvej:
1) Du kan påstå, at det er din ægtefælle, som er religiøs, og at du bare går med i kirke for at bevare freden i hjemmet.
2) Hvis der er tid, kan du fortælle en vittighed, der ikke er helt stueren Dette plejer at have en rigtig god virkning. Prøv selv at arbejde lidt med emnet. Find for eksempel 20 undskyldende, bortforklarende udsagn, der leder samtalen væk fra det religiøse.

Situationen bliver drastisk forværret i det øjeblik, der er én af dine arbejdskollegaer, der har set dig gå ind i kirken søndag formiddag. Tænk dig situationen: Du er på dit arbejde, 10 af dine arbejdskammerater står omkring dig og venter på dit udspil. Koldsveden begynder at løbe ned af ryggen. Er stregen slået, er enden nået? Du roder febrilsk i lommerne og nervøsiteten springer frem som små perlende sveddråber på din overlæbe. Er dette den stund, du har frygtet, hvor du for første gang i dit liv må bekende din kristne tro? Nej, fortvivl ikke. Der er en udvej! Ja, der er sikkert flere udveje. Det er blot et spørgsmål og kreativitet og fantasi. Tag nu for eksempel billige indkøb og genbrug. Det er jo in idag. Fortæl om din datter, der ønskede sig et par cowboybukser med hul i, og dine problemer med at finde sådan et par. Du gik selvfølgelig ind i kirken for at se om de havde en genbrugsafdeling. Kan du bevare minen, vil en sådan forklaring virke troværdig og redde dig ud af denne yderst ubehagelige situation.

C

COLORADOBILLE

Denne bille er blevet et forbillede for enhver sand Vækkelsesdræber. Med dens kraftige kindsakse og store apetit på livet, kan den gøre det af med al vækst og frugt i en kartoffelmark på få øjeblikke. Om vi dog blot til fulde forstod dette lille, forunderlige væsen med så store nedbrydende egenskaber.

D

DOMMEN

Se under: "Å-ÅH, ALLEREDE?"

E

ENIGHED

Bibelen fortæller, at hvad to eller tre bliver enige om at bede om, det skal Gud give dem. Der ligger altså en vældig kraft i bøn, fremført af en enig menighed. Sørg altid for, at denne enighed ikke bliver en realitet i din kirke. Hvor der er enighed, er der fare for vækkelse. Min mor, som jeg skylder alt, lærte mig allerede fra barnsben af, hvordan man sætter splid i en forsamling, og dette har bevirket, at jeg selv er et lykkeligt medlem af en menighed idag, der ikke kan blive enige om noget som helst. Mine anstrengelser for at opnå det totale meningskaos i min kirke, får mig uværgeligt til at sige: "Hvem gider se Dollars på TV, når man kan gå til menighedsmøder".

F

FORKYNDELSE

Her gælder det om at være viis. Mange lader sig rive med af prædikener, der er inspirerede af Guds Ånd. Fakta er, at hovedparten af forkyndelsen slet ikke gælder dig, men din sidemand. Har man altid dette for øje, kan skaden aldrig blive særlig stor. Tænk også på, at mange forkyndere slet ikke kender din situation, og blot prædiker for sin egen fornøjelses skyld.

G

GLÆDE

Vi ser desværre mere og mere i de Åndsdøbte forsamlinger, at spontan glæde får lov til at ytre sig, uden at de ansvarlige griber ind. Hører du til de udvalgte, der bliver forlegne over dette - ja, måske endda skamfuld, er her en teknik, der på en gang virker beroligende og samtidig kan stoppe glædesudbruddet hos den fanatiske:
1) Spænd musklerne i hele kroppen og gør dig stiv.
2) Krum tæerne (Kan med udbytte gøres skiftevis - først højre, så venstre).
3) Gør en foragtelig bevægelse med hovedet
4) og ret derefter blikket mod den formastelige. Sørg endelig for at få øjenkontakt, og fortæl vedkommende, stadig blot ved dit kolde blik, hvad du mener om ham.

H

HYKLERI

Hykleri er et begreb, der har mødt stor modstand blandt visse forkyndere. Det har været udsat for utallige angreb igennem årene, men jeg har med glæde konstateret, at hykleri forekommer idag i langt større udstrækning end nogensinde før. Til dig, som endnu ikke har taget mod til dig og prøvet at hykle, vil jeg sige: Det er slet ikke så galt, som de siger, og det giver en rar fornemmelse, hver gang en hyklerisk handling lykkes.

I

INDERLIG BØN

Dette er den sikre vej til vækkelse. Derfor bør du altid være på vagt, når menighedsforsamlingens bøn på en særlig måde er salvet. Der findes forskellige måder at standse dette på. Lige inden forsamlingen når "himlen", kan du komme med en alenlang bøn. Falder dette dig svært, kan du eventuelt skrive et manuskript hjemmefra, som du så blot læser op i et monotont tonefald. Stemmeføringen bør være kedelig og søvndyssende. Kan den inderlige bøn ikke standses, tilrådes det, at du prøver at falde i søvn. Denne teknik er især brugbar under knælende bøn.

J

JUDAS

Kirkehistoriens første (men ikke sidste) og største Vækkelsesdræber.

K

KOLLEKT

Skal vækkelsen hindres effektivt, er det vigtigt, at din menighed ikke får fat i dine penge. Er du først faldet i og er kommet til at give nogle, har du ikke længere bestemmelsesret over dem. Og de kunne jo blive brugt til traktater og missionsvirksomhed. Giv kun lige, så huslejen dækkes. Hvor skulle du ellers gå hen og blive underholdt på en højhellig søndag?

L

LOVSANG

Brugtes meget i menigheden beskrevet i Apostlenes Gerninger. Lovsangens eneste formål dengang var at ophøje og ære Gud. Idag erstattet med underholdning, rockmusik, drama, dans og klassiske koncerter i kirkerne.

Skilt uden for kirke:

MØDEPLAN:
Onsdag aften:
19.00-19.10: Bedemøde
19.15-23.30: Kor og dramaøvelse
GRATIS SODAVAND

M

MENIGHEDSARBEJDE

Dette grufulde begreb kan ikke beskrives retteligt i ord. Ordet dækker over den filosofi, at det ikke blot er menighedens tjenere, der skal arbejde, men at vi alle som kristne er kaldede til at tjene Herren med det, vi har. Enhver ved jo, at vi kristne har nok at se til med vort arbejde, vor familie og vores hobby. Vi har slet ikke tid til at være med i et praktisk stykke arbejde for at få menigheden til at fungere. Mangler du en undskyldning for at slippe for menighedsarbejde, kan du for eksempel sige, at du på en speciel måde er kaldet til bønnetjeneste og på grund af dette ikke har tid til gøremål, der ligger på et lavere åndeligt stade.

N

NÆSTEKÆRLIGHED

Se under: Rusland, en by i".

O

OMVENDELSE

Et begreb som gælder alle andre end dig. Gud er nådig og vil helt sikkert se igennem fingre med den eller de synder, du har i dit liv.

P

PASTOREN

Når det gælder pastoren, må du altid huske på, at han er til for din skyld. Han er tjener i menigheden og har dermed pligt til altid at stå til din rådighed. Han skal holdes beskæftiget og helst ikke bakkes op i vanskelige situationer. Går han ned med flaget, er det vigtigt, at du ikke ryger med, blot fordi du har støttet ham. Ligeledes er det din opgave at forhindre, at han tror, han er noget. Dette er nemlig en "erhvervssygdom" blandt forstandere. Skulle du af vanvare komme til at hjælpe ham, så sørg for, at han ved besked. Det kan du altid drage nytte af senere.

Q

QUISLING

Se under "Judas"

R

RADIKAL KRISTENDOM

Der kan ikke advares stærkt nok imod radikal kristendom. Tænk dig, hvis vi kristne igen begyndte at tale klart om frelse og fortabelse, himmel og helvede, godt og ondt, hellighed og synd. Kæmp for at den nuværende slappe og humanistiske holdning i kirkerne fortsætter.

S

SAGTMODIGHED

Det er sandt, at de sagtmodige skal arve landet, men indtil da skal vi andre have det skønt.

T

TROFASTHED

Det er bevist, at vækkelse opstår der, hvor mænd og kvinder dag ud og dag ind, år ud og år ind, står trofast. For at undgå vækkelse bør du vise, at trofasthed ikke er en nødvendighed. Bliv hjemme fra et enkelt møde i løbet af en måned. Derefter trapper du op til to osv. Meld dig ikke til et stykke arbejde, og hvis du gør, mød da ikke op. Fortæl alle at du er trofast mod Gud i dit hjerte, men at det blot ikke altid ses i det ydre. Vi skal jo heller ikke se på det ydre.

U

UBETYDELIG

Der er mange ting, som vækkelsesdræberen må anse som ubetydelige; Sand forkyndelse, sand lære, sand næstekærlighed, sand menighedsforståelse osv.

V

VIDNESBYRD

Det er godt at være et vidnesbyrd for sin nabo. Ønsker du at være et godt eksempel, må du imidlertid være opmærksom på, at et selvretfærdigt vidnesbyrd er langt det bedste. Lad din nabo forstå, at du ikke gør de samme ting som han, at du ikke mener det samme, og at du i det hele taget føler dig som et bedre menneske. Ind imellem (Det må ikke blive for tit) kan du bruge et par minutter sammen med. Han må gerne få opfattelsen af at det nærmest er en lidelse for dig at tale med ham.

Pas på, at dit vidnesbyrd ikke tager en uheldig drejning og bliver Kristuscentreret. Hjælp ikke din nabo, når han trænger, lån ham ikke penge, trøst ham ikke, når han er i nød, og frem for alt, fortæl ham ikke om Jesus!

W

WESLEY, FINNEY OG MOODY

Dette var mænd, som gav hele deres liv til Gud. De levede indviet og forkyndte salvet af ånden, hvor de kom frem. Hvis du ser bare en lille tendens til, at Gud begynder at oprejse sådanne mænd i vort land idag, må du være med til at forhindre deres virke. Her et par gode idéer: Løgne, bagtalelse, rygter og latterliggørelse.

X

XYLOFON

Har egentlig ikke noget med dette skrift at gøre, men da der ikke findes ret mange ord, der begynder med X, har jeg valgt xylofon. Det er vistnok et musikinstrument.

Y

YDERST UPÅLIDELIG

En af grundene til, at vækkelsen med held er blevet forhindret i vort land, er den udbredte forståelse af, at Bibelen er upålideligt menneskeværk, og ikke, som nogen påstår, Guds inspirerede Ord. Så lang tid vore forkyndere tror på teologernes og professorernes "rationalistiske kritik" af Bibelen, er der ingen fare. Dette bør du vide: Bibelen er fuld af fejl. Daniels bog er ikke skrevet af Daniel. Esajas er ikke skrevet af Esajas. Udtalelser af Jesus er aldrig sagt af ham selv, men tillagt ham af hans disciple efter hans død. Jesus blev ikke født af en jomfru, gjorde ingen mirakler og er aldrig opstået fra graven. Bliver dette din opfattelse af Bibelen, kan du være med i den trofaste skare, som søger at hindre vækkelsen.

Z

ZZZ...

Æ

ÆRGELSE BLANDT DÆMONER

Er der noget, der virkelig kan bringe Satans hær i panisk oprør, så er det en menighed, hvor alle lemmerne er i funktion, og derved udtrykker Kristus i menigheden. Her kan det ikke undgåes, at mennesker bliver frelst, undertrykte sat i frihed og syge helbredes. Nådegaverne er i funktion til opbyggelse og alle er med i arbejdet for Herrens sag. Dette kaldes vækkelse.

Ø

ØGLEUNGER

Det var, hvad Jesus kaldte sådan nogle som os.

Å

Å-ÅH, ALLEREDE?

Dette udsagn står for, at Kristus kommer som en tyv om natten for de kristne, som hele deres liv har kæmpet imod Guds arbejde. Bortrykkelsen får du måske ikke del i, og når du engang skal stå foran Guds domstol og svare for dit liv, kan du jo blot bruge nogle af de undskyldninger, du så ofte har brugt her i dit jordeliv. Dem godtager han jo nok, for han er jo trods alt en nådig Gud - Ikke? Jeg mener, nåden er jo grænseløs - Ikke? Selvfølgelig vil han lukke dig ind i himlen - Ikke? Ikke? IKKE?
IKKE? A A A A A A G G H...

Hører du til dem, som ikke finder dette lille indlæg opbyggende, kan jeg ikke hjælpe dig. Ønsker du virkeligt, at Herren må få sin vej med sit folk idag, og længes du efter at se Jesus Kristus gribe ind i menneskers liv til frelse, Åndsdåb, helbredelse og udfrielse, så er der vel kun ét at sige:
Du kan prøve at ta´ til et af de der vækkelsesmøder i EVANGELIESALEN i Randers, for måske finder du der et bud fra Herren specielt til dig.
Så vidt jeg har forstået, holder de:
VÆKKELSESMØDER
Jeg har hørt, at de på deres møder praktiserer:
Lovsang
Der forløser og bringer glæde
Forkyndelse
Der er trosinspirerende og Kristuscentreret
Sund Bibelundervisning
Der er baseret på Bibelen som Guds evige og uforgængelige Ord
Forbøn
For alle, der har et behov for at møde Jesus fra Nazaret
Jeg har også hørt, at
ALLE ER VELKOMNE DER OG VIL BLIVE TAGET GODT IMOD


Optimeret til
MS Internet Explorer 5.0+

© 2002 Willy Griis