Kampen om Sandheden
Jeg kommer med vigtige budskaber, som gælder:
endetidens menighed og den enkeltes frelse!

Vil du støtte vort missionsarbejde
Afrika-mission
kan du indbetale gennem giro, bank eller netbank på:

Reg. nr. 9233 - Konto nr. 4580608030

Husk at skrive navn og adresse - på forhånd tak!

BEMÆRK: NYT KONTONR.
Vær missionerende!

Fortæl en ven om denne hjemmeside

:: KLIK HER ::
Velkommen

Kampen om Sandheden pågår i dag og flere og flere deltager. Dæmonerne har deres lærere, som bringer falsk lys over Guds ord og Herren har sine tjenere, som kæmper for sandheden.

Willy Griis

>> Læs mere
>> Fortæl en ven
Nyheder & aktuelt (49)
Prædikener (CD og DVD)

(Aktuelt)
Oversigt

Her kan du vælge mellem en række prædikener på CD og DVD. Det er åndsinspireret undervisning, som artiklerne her på Kampen om Sandheden.

Jeg kommer gerne for at holde møde i jeres menighed eller hjem...

>> Læs mere
Klik ind på PositivTro.dk

(Aktuelt)
Ny hjemmeside

Vores indstilling til livet har stor betyd-
ning for psyke og helbred. Bibelen er den eneste rette brugsanvisning på, hvordan et menne-
skeliv skal leves.

Jesus siger: ”ALT, hvad I beder og bønfalder om – TRO, at I har fået det, så skal I få det.”

>> Læs mere
ISRAELS MISGERNINGSÅR

(14/06/12)
Profetisk Lys
af Willy Griis

"Og læg du dig på din venstre side og tag Israels hus misgerning på dig, alle de dage du ligger således, skal du bære deres misgerning. Deres misgernings år gør jeg til lige så mange dage for dig, 390 dage, så længe skal du bære Israels hus misgerning. Og når de er til ende, læg dig så på din højre side og bær Judas hus misgerning 40 dage, for hvert år giver jeg dig en dag..."
>> Læs mere
TIDSTEGNENE, SOM GANSKE FÅ, SER ELLER TROR PÅ I VOR TID

(07/04/12)
Profetisk Lys
af Willy Griis

Der er tegn nok for dem som VIL se! Der er tegn blandt folkeslagene, tegn i naturen, tegn i Israel og tegn i Guds menighed!
>> Læs mere
Bønnevækkelse - det kan også ske idag!

(18/02/12)
Artikler
af Willy Griis

I årene 1857 til 58 gik der en mægtig vækkelse hen over store dele af De Forenede Stater USA. Man plejer at kalde den "Bønnevækkelsen 1857..."
>> Læs mere
VAR JUDAS FRELST? Eller var han en djævel fra begyndelsen?

(27/01/12)
Artikler
af A. A. Allen (på dansk v/ Willy Griis)

Du har nok hørt dette emne diskuteret en gang imellem. Du har hørt de forskellige opfattelser af forskellige prædikanter, men jeg takker Gud for svaret er givet os i Guds eget ord...
>> Læs mere
Churchill sagde!

(08/01/12)
Profetisk Lys
af Willy Griis

Under en samtale om brintbomben, i det engelske underhus sagde premierminister Churchill: Det betyder ikke så meget for os gamle, som alligevel snart skal bort, men jeg ængstes for hvad der venter de unge og børnene, hvis Gud bliver træt af menneskerne... Kan Gud blive træt af menneskene?
>> Læs mere
HVORFOR DEN KRISTNE MENIGHED IKKE HAR MERE FREMGANG!

(31/10/11)
Artikler
af Willy Griis

Når Guds værk ofte står stille i de lokale menigheder, kommer det i de fleste tilfælde af forholdene indenfor menigheden, og der må, for at der kan blive fremgang ske en forandring indefra, og så snart den er sket i overensstemmelse med Guds Ord, vil der på en gang mærkes forandring...
>> Læs mere
Den kirke, du har brug for - og dem, du ikke kan bruge til noget

(10/10/11)
Artikler
af Simon Griis

Guds menighed er ikke grå, den er ikke sort-hvid, den er ikke kun rød eller kun grøn. Menigheden er skabt til at være en farveeksplosion af tjenester, hjælpetjenester, nådegaver og frugter...
>> Læs mere
Det glemte 70 års jubilæum

(10/06/11)
Artikler
af Simon Griis

Den 1. juni 1941 – for 70 år siden – udbrød en pogrom i Bagdad, kaldet Farhud. En jødeforfølgelse, som på blot to dage forårsagede voldsom død og ødelæggelse blandt jøder. Denne begivenhed er stort set glemt...
>> Læs mere
Kætter af Guds nåde – På den fede måde!

(19/05/11)
Artikler
af Simon Griis

Forleden var jeg i en menighed og afholdt to Bibelstudier om den store skøge i Johannes Åbenbaring. Det handlede bl.a. om de gamle reformatorers og vækkelsesprædikanters forståelse af teksten, som værende om Den katolske Kirke og dennes undertrykkelse af Guds Ords forkyndelse...
>> Læs mere
Vakt til modtagelighed

(20/01/11)
Artikler
af Hans Erik Nissen
(kilde: Shafan.dk)

Læser vi evangelierne med friske øjne, ser vi gang på gang Jesus i sammenstød med dybt religiøse mennesker. Mange af dem er fortrolige med de bibelske skrifter...
>> Læs mere
MINE FÅR HØRER MIN RØST!!

(09/10/10)
Artikler
af Willy Griis

Hyrden skal bruge de to stave " liflighed" og "bånd," som også kaldes NÅDE OG SANDHED! Disse to stave overdrog Jesus til sine tjenere som han satte over menigheden...
>> Læs mere
101 profetier om de sidste dage

(Aktuel)
Profetisk Lys
af Roger Oakland
(overs. til dansk af "Nyt i Natten")

Bibelen forudsiger mange tegn, som vil kulminere i de sidste dage. Jesus tilkendegiver, at disse tegn vil melde sig samlet, efterhånden som Hans genkomst nærmer sig...
>> Læs mere
DØDEN FORANDRER INGENS SINDELAG

(Aktuel)
Artikler
af Willy Griis

Paulus havde en længsel efter den død, som kunne føre ham til Paradiset og til fællesskabet med Kristus for evigt. Det var langt, langt bedre, siger han. Hvor ønsker du at være i evigheden?
>> Læs mere
MENIGHEDEN

(Aktuel)
Profetisk lys
af Willy Griis

En forsættelse af: FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE. Hvor er menigheden på vej hen? Menigheden er på vej til den himmelske verden, som en åbenbarelse af Guds visdom overfor magterne og myndighederne der...
>> Læs mere
FOLKET ISRAEL OG MENIGHEDENS UDVÆLGELSE

(13/10/09)
Profetisk lys
af Willy Griis

Her i den sidste tid arbejder Gud med 2 folk! Israel og menigheden! Hvis vi skal være Guds medarbejdere må vi kende Guds planer...
>> Læs mere
Den katolske kirkes lære

(23/07/09)
Artikel

I og med at den katolske kirke og den katolske lære er centrum i den verdensreligion som vi vil få i endens tid, er det af stor betydning at vi beskriver den katolske lære, således som den fremtræder i dag...
>> Læs mere
EN GANG FRELST ALTID FRELST?

(14/01/09)
Artikel
af Willy Griis

Læren om, en gang frelst altid frelst er en sådan dæmonisk lærdom, som spreder sig i vor tid og forfører mange kristne. Men Paulus er klar her i sin undervisning om de sidste tider, når han påpeger, at nogle vil falde fra troen. Det kan ikke betvivles, at han mener den frelsende tro! De falder ud af nåden...
>> Læs mere
Vækkelse med afsporing

(30/11/08)
Artikel
af Åge Åleskjær

Hvis Jesus og Korset ikke er centralt, afspores man. En såkaldt vækkelse hvor noget usundt, og til og med råhed accepteres ”fordi der sker så meget stærkt,” er farlige signaler...
>> Læs mere
Ti sekel og en skjorte

(28/09/08)
Artikel
af Paris Reidhead (overs. af Lau Bjerv Jensen)

Hvis du prøver at udregne statistisk hvor stor en succes Jeremias var, så får du nok et komma tal med mange nuller. Han fejlede med at nå folket, med de royale og endda med de religiøse på hans tid, de ville intet have med ham at gøre. Alt var en fiasko for Jeremias. Den eneste han havde succes med at behage var Gud, men udover det var han en komplet fiasko.
>> Læs mere
HVAD SKER DER VED OG EFTER DØDEN?

(30/08/08)
Artikel
af Willy Griis

Livets bog er mandtalslisten over Guds børn. Men bøgerne er de enkelte menneskers regnskabsbøger, billedet på at Herren kender hele deres levned. De første opstandne i Kristus har gradsforskel i herlighed, alt eftersom de kunne rumme mere eller mindre af Gudslivet i sig, ved fornægtelsen af sig selv for Kristi skyld.
>> Læs mere
Nyt fra missionsarbejdet

(Aktuelt i butikken)
NY Afrika-DVD

På dette DVD-sæt bliver du bl.a. taget med til Dandora-slummen, udenfor Kenyas hovedstad Nairobi. På den første DVD er vi til dåb med 16 nyfrelste, og på den anden DVD er vi rundt i landet for at besøge menigheder i Kenya, hvor mennesker er begejstret for Jesus. 2-DVD á kr. 100,00 + porto. Overskuddet går til Kenyamissionen.
>> Læs mere
ET ÅBENT BREV TIL MØDRE OG FÆDRE, SOM TÆNKER PÅ SKILSMISSE

skilsmissebarn (16/03/08)
Artikler

Af erfaring ved jeg, at skilsmisse ikke er svaret - det er opofrelse derimod. Du, som overvejer skilsmisse, jeg bønfalder dig, tænk på mig. Tag dit barn endnu fastere i favn og skån det for den smerte, jeg har måttet lide, og som jeg aldrig kan glemme....
>> Læs mere
AT VOGTE FÅRENE: TAG JER I AGT FOR ULVENE I KIRKEN

Wilkerson (Aktuel)
Artikler
af David Wilkerson

Paulus' advarsler drejede sig ikke om det kaos, der foregik uden for kirkedørene. Nej, Paulus sørgede over, hvad han så, der ville komme inden for murene i Guds hus. Han advarede efeserne om det, han forudså ville komme over præsteembedet, over hyrderne i særdeleshed. Og disse advarsler var om de ødelæggelser, der skulle komme ved bedragernes hænder...
>> Læs mere
HVORDAN FÅR JEG FRED MED GUD?

Andersen (Aktuel)
Artikler
af Øivind Andersen

Hvis du skjuler, forsvarer, undskylder eller går på akkord med en eller anden synd i dit liv, er det indlysende, at du kommer ikke længere. Om du bevidst står Gud imod, vil ingen kunne hjælpe dig, det er klart.
>> Læs mere
KORSET OG LOVEN

Penn-Lewis (Aktuel)
Artikler
af J. Penn-Lewis

Budskabet, som apostelen Paulus her bringer, er befrielse ved død. Golgatas kors er stedet, hvor såvel forligelse med Gud som frigørelse fra syndens magt fandt sted. Den, som er korsfæstet med Kristus, dør med Ham, ikke blot fra syndens men også fra lovens trældom...

>> Læs mere
DE KRISTNES KAMP MOD SJÆLELIGE OG BEDRAGERISKE ÅNDEMAGTER

(Aktuel)
Artikler
af ukendt forf.

Det menneske, som i sandhed er blevet en ny skabning i Kristus, er ikke derfor kommet bort fra kampen; det er kun trådt over i et andet stadium, som fører finere og listigere snarer med sig.

>> Læs mere
Sofie vaskekone - kaldet til at vaske og prædike

vaskekone (Aktuel)
Artikler
af A. B. Simpson

Da følte jeg mig rigtig lille. Da jeg så på Sofie, mærkede jeg ikke mere noget løjerligt ved hende. Jeg så kun en Kongedatter! Her var en kvinde, der tjente meget lidt, forkyndte Jesus og gav afkald på meget for, at lade en missionær uddanne og lønne en lærerinde i Syden. Hvilket beskæmmende eksempel for mange af os...
>> Læs mere
Skyterne

skyter (Aktuel)
Profetisk Lys
af Michael Dalsti

Perserkongen Darius invaderede skyternes territorium, men det viste sig hurtigt, at skyterne havde en uventet og lumsk taktik. Skyterne undgik den direkte konfrontation, og trak sig tilbage til deres enorme område. Dernæst førte de "guerilla-krig," og udmattede på den måde fjenden. Da Darius nåede til Volga måtte han trække sig tilbage med skam...
>> Læs mere
Jeg så en vej

Frank Mangs (Aktuel)
Artikler
af Frank Mangs

Så skete det uhyggelige. Lige så stille som skygger, gled de væk fra den vej, som mangler både hegn og grøfter. Væk fra den vej, som de engang under tårer og bønner var søgt ind på. Væk fra lyset og ind i mørket. Væk fra livet og ind i døden. Væk fra det levende håb, og ind i håbløsheden. En håbløshed, som de ikke kendte. Som var de døde. De havde mistet evnen til at opleve en åndelig krise.
>> Læs mere
De forudberedte gerninger

Jan Rydeng (Aktuel)
Artikler
af Jan Rydeng

At arbejde på frelsen betyder IKKE, at vi skal gøre gode gerninger for at blive frelst - Gud har frelst os af bare nåde - det skyldes ikke os selv, men Ham alene - ALLIGEVEL formaner Paulus til lydighed overfor Gud, som er den, der virker at ville og virke...
>> Læs mere
VIDNESBYRD AF DE FØRSTE KRISTNE OG KIRKEFÆDRE EFTER APOSTLENE

Polykarp (Aktuel)
Artikler
v/ Willy Griis

Eksempler på de første kristnes og kirkefædres forståelse og bekendelse af evangeliet.

Billedet til venstre forestiller Polykarps martyrium.
>> Læs mere
Et helligt folk

(Aktuel)
Artikler
af Michael Dalsti

Laodikea-menigheden er ingen vækkelsesbevægelse, men de kan let have haft en populær menighed - præget af en falsk positiv tro. I Filadelfia-menigheden er de, på den anden side, svage som Paulus. "Vel er din kraft kun liden…" Dette skal ikke forstås som, at de var åndeligt kraftesløse og ukendt med Åndens nådegaver. Men de havde fundet ind til dette - "min nåde er dig nok, for i magtesløshed udfolder min kraft sig helt."
>> Læs mere
Korslivets hemmelighed

(Aktuel)
Artikler
af Valdemar Andersen

Så længe vi mener vi beholder synd i vort væsen, ser vi ikke Guds kærlighed eller den nye pagt. Men så snart vi ser, hvordan Gud er, kaster vi os i hans favn og ved, at intet hos os mishager ham og intet skiller os fra ham. Om denne fuldvisse tro står den vældige kamp i åndens verden.
>> Læs mere
KRISTI LEGEME

Vi dannes til Kristuslighed i menigheden


(Aktuel)
Artikler
af Willy Griis

Hvordan står det til i din menighed, kære læser. Er den bygget efter Guds mønster på Apostles og Profeters grundvold og med ældste som ansvarlige for apostlenes lære? Hvis ikke, når vi så målet?
>> Læs mere
Stormen som bygger seg opp

(Aktuel)
Profetisk Lys
af Dan Bohler

Jeg føler at vår Herre holder på å reise seg og fiendene fra helvete holder på å bli spredt. På denne tid går mitt hjerte til Israel. Der vil bli en begrenset krig i nærmeste framtid, som ganske sikkert vilbringe fram hele grunnlaget for den nye «Verdensordningen» og reise opp Anti-Krist.
>> Læs mere
VORT SALIGE HÅB

(Aktuel)
Profetisk Lys
af Johan Henrik Jørgensen

Spørgsmålet om Menighedens bortrykkelse er brændende og højaktuelt. Ikke desto mindre synes det at være et af de spørgsmål, hvor uklarheden blandt de troende er særdeles stor, og desværre stigende.
>> Læs mere
JESU VIDNESBYRD ER PROFETIENS ÅND

(Aktuel)
Profetisk Lys
af Willy Griis

Alle der er født på ny og døbt med Helligånden har fået profetiens ånd og kan skue ind i det profetiske ord, der er skjult tilstede i Guds ord Bibelen!
>> Læs mere
AFRIKA MISSION OG HJÆLPEARBEJDE

(Aktuel)
Artikler
af Mads G. Pedersen

FULL GOSPEL MISSION var igen på missionsrejse i Kenya for at tilse arbejdet med de 24 kirker, samt det nye arbejde, som evangelist Joseph er blevet sendt ud til i Kuria-stammens område i det nordlige Tanzania. Med på missionen var missionær Gerd Hansen fra Norge, som er hovedansvarlig for FULL GOSPEL MISSION, derudover var ældstebror Mads G. Pedersen fra Den Apostoliske Pinsekirke i Randers, som er en støttekirke til missionen.
>> Læs mere
FØRT AF HELLIGÅNDEN

Noter til synerne i Ezekiels Bog


(Aktuel)
Artikler
af Jessie Penn-Lewis

Denne bog, Ezekiels bog, er et vidunderligt billede på overgivelse til Guds Ånd. Lad os her se bort fra dens profetiske indhold og betragte den som et åndeligt billede på Guds arbejde i en sjæl, og lad os dernæst se, hvorledes han virkede gennem den sjæl, som var et lydigt redskab i hans hånd.
>> Læs mere
Kalix

(Aktuel)
Artikler
af Willy Griis

Kalix er en by på ca. 16.000 indbyggere der er beliggende i Nordsverige, så højt oppe at solen ikke altid går ned eller i en periode ikke står op. Jeg var inviteret med som forkynder i en uges evangelisk kampagne af Sandefjords frie forsamling i Norge, som har et evangelisk arbejde der.
>> Læs mere
Om stolthed

(Aktuel)
Artikler
af C. S. Lewis

Hos Gud konfronteres vi med noget, der i enhver henseende er uendelig meget større end os selv. Hvis vi ikke kender Gud på denne måde - og dermed kender os selv som et intet i sammenligning med Ham - så kender vi Ham overhovedet ikke. Så længe du er stolt, kan du ikke lære Gud at kende.
>> Læs mere
Et liv i følelser

(Aktuel)
Artikler
af Watchman Nee

En fare kan dukke op for dem, som lever på det følelsesbetonede i stedet for ved Ånden gennem viljen: de kan blive bedraget af Satan. Dette er en sag, som vi bør oplyse os selv om. Satan er dygtig til at efterligne de følelser, som kommer fra Gud. Hvis han, med diverse arter af følelser, prøver på at forvirre kristne som stræber efter at vandre helt og fuldt efter Ånden, hvor meget mere vil han så ikke lave sine numre med dem, som ønsker at følge deres følelser. I deres jagt på det emotionelle falder de direkte i Satans hænder, for han fryder sig over at forsyne dem med alle slags følelser, som de anser for at være fra Gud.
>> Læs mere
AFRIKA MISSION OG HJÆLPEARBEJDE
FULL GOSPEL MISSION KENYA


(Aktuel)
Artikler
af Willy Griis

Missionsfællesskabet Full Gospel Mission Kenya Danmark (Randers) og Full Gospel Mission Kenya (Sandefjord, Norge) samarbejder med 24 kirker i Kenya med uddeling af tøj, sko, uniformer, bøger til børn og økonomi, så disse børn har mulighed for at komme i skole. Der uddeles også vitaminer til børnene.
>> Læs mere
Guds matematik

(Aktuel)
Artikler
af Leif Hermansson

At Bibelen har et matematisk system indbygget beror på, at den er skrevet på hebraisk og græsk, og disse sprog er matematisk opbygget. I disse sprog anvendes bogstaverne enten som bogstaver eller tal.
>> Læs mere
Bibelens matematiske syvtalsmønster

(Aktuel)
Artikler
v/ Johny Noer

Den russiske matematiker, dr. Ivan Panin, omvendte sig, da han så tallet 7 på hvert eneste af Skriftens blade.
>> Læs mere
Profeti ved Lance Lambert

(Aktuel)
Profetisk Lys

Under den internationale forbønskonference for ledere i Jerusalem lød følgende profeti den 3. november 1992: "Hør mit Ord, siger Herren, og vær stille for mig. I skal ikke frygte for de omvæltninger, som snart kommer over jorden..."
>> Læs mere
Bibelen er Sandhedens Bog!

(Aktuel)
Profetisk Lys
af Willy Griis

Bibelen er på 66 bøger, som er skrevet af 40 forskellige forfattere over ca. 1500 år og dog er der en linie i den, som ikke modsiger sig selv.
>> Læs mere
Kenya-møder

(Aktuel)
NY prædiken-DVD
af Willy Griis

Kom med Willy Griis på mission i Kenya, hvor han underviser præster fra 24 menigheder og afslutter med et stævne for menighederne. Mange søger frelse og helbredelse. 2-DVD á kr. 100,00 + porto. Overskuddet går til Kenyamissionen.

Klik på omslag for at se i fuld størrelse.
>> Bestil med det samme
>> Læs mere
Åndssalvede møder

(Aktuel)
NY prædiken-DVD
af Willy Griis

Oplev virkelig åndssalvede møder i Evangeliesalen i Randers med Willy Griis som taler. Mange bliver mødt af Gud og syndere bliver herlig frelst fra sin synd på gammeldags vis. 2-DVD á kr. 50,00 + porto.Klik på omslag for at se i fuld størrelse.
>> Bestil med det samme
>> Læs mere
Kraftig vækst i antallet af kristne?

(Aktuel)
Artikler
af Simon Griis

Da jeg startede på denne nyhedsartikel, var det for at viderebringe den gode nyhed om kraftig vækst i antallet af kristne. Men jeg tænkte, at jeg lige ville dobbelttjekke oplysningerne. Og endnu engang viste det sig, at det altid er en god idé at have så mange antenner ude som muligt...
>> Læs mere
Sejr eller nederlag?

(Generel)
Artikler
af Georg Steinberger

Af alle den hellige skrifts sandheder er der vel ingen, der i den grad er skjult for Guds børn, som den, at vi i Kristus har en fuld befrielse fra alle vore fjender og derfor også en fuldstændig sejr over dem. Jesus har fået bugt med alle vore fjender. Han har sejret over hele linjen.
>> Læs mere
Åbent brev til Kreml

(Generel)
Profetisk lys
ved Aril Edvardsen

Situa-sjonen i Midt-Østen blir mer og mer komplisert og alvorlig. Hva kommer til å skje? Bibelen gir oss svaret i Esekiel kap. 38 og 39, hvor Gud ved profeten Esekiel skriver et "ÅPENT BREV" 'TIL KREML. Gud befaler profeten å spå mot Sovjet. Her presenteres Esekiel kap. 38 og 39 i aktuell form.
>> Læs mere
Hudson Taylor

(Generel)
Artikler

Gudsmanden J. Hudson Taylor, der oprettede Kinas Indlands-mission, levede et troens liv, hvad dette lille vidnesbyrd viser.
>> Læs mere
Garantien for Jesu genkomst - Profetiens Ånd

(Generel)
Profetisk lys
af Willy Griis

Vi skal som kristne kende Guds ord, men vi skal også kende historien, for Gud profeterer ind i historien, for at vi skal tro på ham. Han er historiens Gud. Ved at kende Gud i historiens gang får vi tillid til fremtiden, som er under Guds styrelse og ledelse. Vi får derigennem tillid til Gud selv og til hans søn Jesus Kristus.
>> Læs mere

Har Bibelen forudsagt EU?

(Generel)
Profetisk lys
af Willy Griis

Efter den anden verdenskrig og Israels genoprettelse som stat i 1948 blev tanken om et forenet Europa genoptaget og i 1957 underskrev man Romtraktaten , som var en økonomisk aftale imellem 6 stater i Europa, alle Roms kirkeklokker ringede den dag. Men de politiske drømme var langt større, man ønskede et forenet Europa både politisk og militært. Derom har kampen stået siden imellem Europas stater, men det ender sådan fordi Gud har forudsagt det. Bibelens profetier er altid på forkant med begivenhederne.
>> Læs mere

Fjern grunden for manglende bønnesvar

(Generel)
Artikler
af A. A. Allen

Fordømmelse er uden tvivl den største hindring for, at et menneske kan modtage levende tro, som virker. Jeg vil nævne et par af de ting, som bringer fordømmelse over en kristen og som derved hindre mirakel-troen.
>> Læs mere

Gud frelser ingen - der er kun frelse i Jesus

(Generel)
Artikler
af Willy Griis

Det gælder mere i dag end nogensinde før, at vi må tage afstand fra tidsånden, ikke bare fra tidens trend angående tøj og levemåde, men fra de onde ånder, som byder sig til.

Vi ser flere og flere kristne annoncer under overskriften 'ÅNDERNES MAGT,' for at tiltrække de "åndsinteresserede," ja, vi mister fuldstændig besindelsen og tilbyder KLARSYN OG HELBREDELSE, som jo er helt okkult.
>> Læs mere
Bryd barrikaderne ned

(Generel)
Artikler
af Don Stewart

Der var en kvinde, som var ramt af en uhelbredelig sygdom. Bibelen kalder hende den "Blodsottige" kvinde. Kvinden havde haft konstante blødninger i 12 år. Hun havde gjort alt, hvad der kunne gøres for, at blive helbredt. Bibelen fortæller, at hun skabte sig vej gennem skaren bag Jesus, rakte sin arm ud og rørte ved hans kappe. I samme øjeblik standsede hendes blødninger og hun kendte, at hun var helbredt. Dette er en af de dejligste beretninger i bibelen og en af de mest belærende, fordi den illustrerer kraften i Positiv Tro.
>> Læs mere
Det religiøse og det åndelige menneske!

(Generel)
Artikler
af Willy Griis

Djævelens taktik er, at lade de religiøse fylde op i menighederne og overtage de ledende poster og presse de åndsfødte ud eller få dem tilbage i kødet og dets gerninger.
>> Læs mere
Hvem helbreder
Gud eller Satan?


(Generel)
Artikler
af Willy Griis

Udgangspunktet for bønnesvar fra Gud er, at være blivende i ham, Jesus! Ethvert "bønnesvar" som modtages udenfor denne stilling er ikke fra Gud, men fra de onde ånder. Altså fra Djævelen.

Hvilket evangelium lytter du til på dine møder? Kan du kende forskel på det sande evangelium og et anderledes evangelium?

Læs også om Moder Teresas saligkåring (jvf. Kristlig Dagblad den 22. decmeber 2002).
>> Læs mere
Du fødes på ny ved Guds Ord!

(Generel)
Artikler
af Willy Griis

Mange mennesker mener at vide noget om Guds rige ligesom Nikodemus. Han vidste mere om Guds rige, end de fleste gør, han var lærer i Israel. Hele sit liv havde han tilbragt med studier i Guds ord, og som rådsherre levede han et eksemplarisk liv, der skulle være et eksempel og en anskuelsesundervisning for Israels befolkning. Nu mødte han Jesus, som forkastede hele hans viden...
>> Læs mere
Det glemte budskab - helliggørelse

(Generel)
Artikler
af Willy Griis

Det er afgørende, at vi kender Guds ords sandheder til frelse og helliggørelse, for at Helligånden har noget at bruge i vort liv, så vi ikke mislykkes og går fortabt på vejen. Må Gud sende os tjenere, som selv er under Åndens helliggørende arbejde og kan ved Ånden vejlede os til hele sandheden. Og må Gud bevarer os fra dem, som bringer et anderledes evangelium.
>> Læs mere

Til top
MØDEPROGRAM

Møder hvor alle er velkomne!

STED: Hvis ikke andet er anført, holdes alle møder i:
EVANGELIESALEN, ALSIKEVEJ 33, RANDERS

Søn. den 7. januar
kl. 10:00
Nytårsgudstjeneste
Simon Griis taler

Ons. den 10. januar
kl. 19:30
Bibelskole
Michael Dalsti taler

Lør. den 13. januar
kl. 19:30
Evangelisk møde
Willy Griis taler

Lør. den 20. januar
kl. 19:30
Evangelisk møde
Morten Kilsholm taler

Ons. den 24. januar
kl. 19:30
Bibelskole
Anette Hansen taler

Lør. den 27. januar
kl. 19:30
Evangelisk møde
Simon Griis taler

Søn. den 4. februar
kl. 10:00
Nadvermøde
Michael Dalsti taler

Ons. den 7. februar
kl. 19:30
Bibelskole
Morten Kilsholm taler

Lør. de 10. februar
kl. 19:30
Vidnesbyrdsmøde

Lør. den 17. februar
kl. 19:30
Evangelisk møde
Daniel Olstrøm taler

Lør. den 24. februar
kl. 19:30
Evangelisk møde
Simon Griis taler
Evangelisk møde med
Willy Griis
hos jer

:: LÆS MERE ::
• Skriv dit eget
• Læs andres


:: LÆS MERE ::
"Hvis nogen hører mine ord og ikke overholder dem, så dømmer jeg ham ikke; thi jeg er ikke kommen for at dømme verden, men for at frelse verden. Den der ringeagter mig og ikke tager imod mine ord, har sin dommer: det ord, som jeg har talt, det skal dømme ham på den yderste dag."

Johannes 12:47-48

Nu 140 artikler
og 16 vidnesbyrd
på www.griis.dkPeakCounter Light

Optimeret til MS Internet Explorer 5.0+

Opdateret: (07/01/2018) © 2002-2018 Willy Griis